HISTORIA DA INFORMATICA

 • 1000 BCE

  ÁBACO

  ÁBACO
  Foi ideado por os Babilonios ente o 1000 A.C e o 500A.C e perfeccionado polos chinos.
  O Ábaco permitenos sumar, restar, multiplicar e dividir
  En 1946 un contable japonés chamado Kiyoshu Matzukai, enfrentase contra unha computadora da época dos días completos, e resultou como ganador indiscutible.
  Las bolas de la parte de arriba de ábaco y las de abajo representan cinco unidades
  Los roamnos tiñan unha versión portátil que era utilizada por os reucaudadores de impostos
 • PASCALINA

  PASCALINA
  Foi unha das primeiras calculadoras maecánicas
  Foi ideada por Blaise Pascal en 1645, despois de traballar enla 19 anos
  Ideouna para xudar o seu pai para recaudar impostos
  A pascalina permitía sumar e restar
 • LEIBNIZ

  LEIBNIZ
  En 1671 foi ideada unha máquina capaz de realizar as cuatro operacios básicas
  Construlle duas máquinas. Pero a tecnología disponible imposibilizalle a reacíón das operacións con exactitud, e por eso solo chegaron a ser diseños teóricos
 • EL TELAR DE JACQUARD

  EL TELAR DE JACQUARD
  En 1801 ideouse un telar no cal se podían modificar diseños a través de tarjetas perforadas
  A partir do invento de Jacquard empezaron a poliferar, xa que se puxeron de moda as m´quinas e equipos programados por sistemas perforados
  Un tempo despois foron utilizadas para almacear programas informáticos
 • MÁQUINA DE DIFERENCIAS

  MÁQUINA DE DIFERENCIAS
  Charles Babbage deuse de conta que moitos dos calculos muy largos consistían en operacios que había que repetir de maneira regular
  Ideou a máquina de diferencias e a máquina analítica
  En 1821 contrue a máquina de diferencias, coa capacidad de resolver polinomios de segundo grado
 • MÁQUINA ANALÍTICA

  MÁQUINA ANALÍTICA
  A máquina analítica ten un propósito general, podía ser programada por o usuario
  O diseño da maáquina incluye a mayoría das partes lógicas de un ordenador actual
  A máquina programavase a través de tarxetas peforadas
 • HERMAN HOLLERITH

  HERMAN HOLLERITH
  En 1880 en Estados Unidos celebrase un censo e esperan 7 anos por os resultados
  O goberno comboca un concurso para un sistema de procesamento de datos para que proporcione resultados mais rápidos
  Propon un sistema basado en tarxetas perforadas, o ser posto en prácticas constitue o primero intento exitoso de automatizar o procesamento de inxentes volúmenes de información
 • HERMAN HOLLERITH E IBM

  HERMAN HOLLERITH E IBM
  As máquinas de Hollerith clasificaban as tarxetas perforadas que eran as que contiñan datos das personas censadas
  Os resultados finales do censo de 1890 obteñense no tempo record de 2 anos e medio
  Herman fundou a CTR en 1896
  En 1924 a CTR cambia o seu nome por o de IBM
 • JONH VICENT ATANASOFF

  JONH VICENT ATANASOFF
  Crea a primeira computadora electronica en 1939
  O concepto de unha computadora dixital nace nunha taberna
  Nesa taberna e donde atanassoff define os 4 preceptos básicos para tal aparato que usaría
 • ENIGMA

  ENIGMA
  Foi o secreto mellor gardado da II guerra mundial despois da bomba atómica
  O servicio da información alemán crea a máquina de codificación de mensaxes máis avanzada hasta a chegada do ordenador
  Construen Colossus para decodificar os mensaxes
 • PRIMER ORDENADOR DE PROPÓSITO GENERAL

  PRIMER ORDENADOR DE PROPÓSITO GENERAL
  Na sua época foi a máquina máis grande do mundo, con 32 toneladas de peso 2,40 de ancho e 30 metros de largo
  Foui empleada por o ejército para cálculos balísticos ou a trallectoria dos misiles
 • O PRIMER BUG INFORMÁTICO

  O PRIMER BUG INFORMÁTICO
  Foi detectado en 1945 por Grace Hopper
  Detecta unha anomalía no funcionamento do ordenador que foi causado por unha polilla
 • JONH VON NEUMANN

  JONH VON NEUMANN
  Foi un dos matemáticos mais importantes do siglo XX
  Nace en Hungría pero nacionalizouse estadounidense na segunda guerra mundial
  Traballou nas grandes computadoras electrónicas
  Traballou na bomba atómica
 • ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

  ARQUITECTURA DE VON NEUMANN
  Algunhas idas que sentaron a base da arquitectura actual dos ordenadores foron: na memoria almacenanse tanto datos como instruccions, podese acceder a calquera posición de memoria, a execución de un programa realizase de forma seuencial
  A través de estas ideas desarrollou a EDVAC, EDSAC e a UNIVAC
 • NACE O TRANSISTOR

  NACE O TRANSISTOR
  A máxima limitación de computadoras eran a sua lenta velocidade de procesamento
  Un transistor conten un material semiconductor que pode cambiar o seu estado eléctrico cando e pulsado. Nas computadoras, funcionan como un switch electónico
  Gracias a el os ordenadores puderon ser máis pequenos
 • COLOSSUS

  COLOSSUS
  Foi construida para descifrar os mensaxes de Enigma
  O goberno británico vetou toda a información sobre a máquina durante 30 anos
  O 1 de xuño interceptou un mensaxe crucial: a confirmación de Hitler e o alto mando alemán esperaba un ataque aliado masivo en Calais
 • NACE O CIRCULO INTEGRADO

  NACE O CIRCULO INTEGRADO
  E un conxunto de transistores interconectados con resistencias dentro dun solo chip
  Fcilitan a miniaturación dos ordenadores
 • NACE O PRIMEIRO MICROPROCESADOR

  NACE O PRIMEIRO MICROPROCESADOR
  Intel desarollase en 1971 o 4004
  Contiña 23.000 transistores que procesaban a 108 kHz
  Foi ideado inicialmente pa ser o cerebro dunha calculadora
 • MICROSOFT

  MICROSOFT
  Foi fundad en 1975 por Paul Allen e Bill Gates
  O seu primer éxito foi adaptar el Basic para la altair 8800
  Ibm encargoulles ,MS-DOS pero como non tiñan tempo para desarrollalo compraronllo a Tim Paterson e modificarono antes de vendelo
  O contrato permitialles vender o DOS a outros fabricantes e asi convertiuse no máis vendido na decada dos 80
 • APPLE I

  APPLE I
  En 1976 Steve Jobs e Steve Wozniac desarrollano nun garaxe
  O seu ordenador foi rechazado por as grandes compañias
  O ordenador vendíase por correo
  Máis adiante desarrollaron Apple II e en 1978 Jobs foi a persoa máis xoven en ingresar a lista de millonarios de la revista fortune
 • MICROSOFT

  MICROSOFT
  Aparte de as novas versións de MSDOS desarrollaron Windows basado no sistema operativo de Manchintosh de Apple
  Tamén dominan o negocio das suites informáticas con MS-OFFICE
  Hoxe en día e unha das empresas máis importantes do mundo
 • IMB PC

  IMB PC
  Aparece en 1981
  Co procesador Intel 8088
  Para dotalo nun sistema operativo puxeronse en contacto con microsoff
 • PROYECTO GNU

  Nos inicios da informática todo era software libre, os programadores mantiñan o código aberto e colaboraban entre sí a traves de ineternet
  EN 1984
 • GNU/LINUX

  GNU/LINUX
  Un estudiante filandés de Ciencias Informáticas chmado Linus Torvalds pediu axuda a un foro de internet, para construir un clon de UNIX
  O éxito da convocatoria foi en marzo de 1994 xa estaba disponible na versión 1.0.0 do núcleo de LINUX
 • GNU/ LINUX (2)

  GNU/ LINUX (2)
  Hoxe en día existen centos de distrubucions como por exemplo: Ubuntu, Debian, Red Hat
  O seu crecemento en cuota de mercado e cada vez mayor
  Hoxe en día a principal competencia dos sistemas Microsoft