Inventos revolución industrial

INVENTOS DA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

 • A MAQUINA DE VAPOR

  A MAQUINA DE VAPOR
  A máquina de vapor de Watt, tamén coñecida como a máquina de vapor de Boulton e Watt, foi a primeira máquina de vapor práctica, converténdose nunha das forzas impulsoras da Revolución Industrial. James Watt desenvolveu o deseño esporadicamente entre 1763 e 1775, co apoio de Matthew Boulton. O seu deseño permitiu aforrar moito combustible en comparación coas máquinas anteriores, de forma que concedían licenzas baseándose na cantidade de combustible que se podía economizar.
 • Barco a vapor

  Barco a vapor
  A finais de 1803, Robert Fulton lanzou ao Sena un barco cuxo propulsor era unha roda con paletas, movida por unha máquina de vapor, foi mal acollido en Francia, e Fulton proseguiu os seus experimentos en Estados Unidos, en 1807 bota o seu vapor 240 km que separan Nova York de Albany sucando o río Hudson. Con este mesmo barco, estableceríase o primeiro servizo regular a vapor.
 • A locomotora a vapor

  A locomotora a vapor
  A Rocket de Stephenson foi unha das primeiras locomotoras de vapor con disposición de rodas 0-2-2. Construíuse para as Probas de Rainhill, organizadas polo Ferrocarril de Liverpool e Mánchester en 1829 co fin de elixir o mellor deseño para impulsar o novo ferrocarril, nas que resultou vencedora.
 • Telégrafo

  Telégrafo
  No ano 1746 o científico e relixioso francés Jean Antoine Nollet reuniu aproximadamente a douscentos monxes nun círculo de ao redor dunha milla (1,6 km) de circunferencia, conectándoos entre si con anacos de arame de ferro. Nollet logo descargou unha batería de botellas de Leyden a través da cadea humana e observou que cada un reaccionaba de forma practicamente simultánea á descarga eléctrica, demostrando así que a velocidade de propagación de electricidade era moi alta.
 • Teléfono

  Teléfono
  En 1854, Meucci construíu un aparello para conectar a súa oficina (na planta baixa da súa casa) co seu dormitorio (situado no segundo piso), debido a que a súa esposa estaba inmobilizada polo reumatismo. Con todo, Meucci carecía do diñeiro suficiente para patentar o seu invento, aínda que si patentou outros inventos que el cría máis rendibles. En 1860 Antonio Meucci fixo público o seu invento, o teléfono.
 • Convertidor Bessemer

  Convertidor Bessemer
  O procedemento Bessemer foi o primeiro proceso de fabricación químico que serviu para a fabricación en serie de aceiro, fundido en lingotes, de boa calidade e con pouco custo a partir do arrabio. Este procedemento foi chamado así en honra de Henry Bessemer, quen obtivo a patente en 1856.
 • Metro

  Metro
  O primeiro metro do mundo foi o subterráneo de Londres (denominado Metropolitan Railway), inaugurado en 1863 con seis quilómetros de lonxitude.​ En anos sucesivos foi estendéndose, de forma que en 1884 formaba un anel de aproximadamente vinte quilómetros. A continuación engadíronselle liñas radiais, en parte ao descuberto e en parte en túnel, para constituír o Metropolitan and District Railway.
 • Dinamita

  Dinamita
  As investigacións levadas a cabo para estabilizar a nitroglicerina, sen reducir a súa eficacia e mesturala cunha substancia inerte absorbente, concluíron coa invención da dinamita (1866-1867).Máis tarde, obtivo as xelatinas explosivas (1875) e a balistita (1888). Por petición expresa do seu testamento, destinou á constitución da Fundación Nobel a enorme riqueza que acumulou coas patentes das súas invencións e coa explotación dos pozos petrolíferos de Bakú.
 • Tranvía

  Tranvía
  Tras a tracción a sangue, tentouse a tracción por vapor, como a dos ferrocarrís, mediante unha pequena máquina de vapor, pero as molestias causadas polos fumes e o vapor no medio da cidade, non fixeron popular este sistema, salvo en tranvías que circulaban practicamente polo campo. Louis Mékarski propuxo con certo éxito a tracción por aire comprimido e os coches motores recargaban aire comprimido nunha parada específica. A primeira liña que funcionou deste xeito foi en 1879 en Nantes.
 • Bombilla

  Bombilla
  oseph Wilson Swan recibiu a patente británica para o seu dispositivo en 1879, ao redor dun ano antes que Thomas Alva Edison. Swan comunicou o éxito á Sociedade Química de Newcastle (Newcastle Chemical Society), e nunha conferencia en febreiro de 1879, mostrou unha lámpada funcionando. Ao comezo dese ano empezou a instalar lámpadas en fogares e sinais en Inglaterra.
 • Autómovil

  Autómovil
  O Benz Patent- Motorwagen ("coche a motor patentado Benz", traducido da lingua alemá) é un modelo de automóbil construído por Carl Benz en 1885, considerado como o primeiro vehículo da historia deseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna.
 • Radio

  Radio
  A pesar de que la distribución fue atribuida a Guillermo Marconi, o incluso a Nikola Tesla, según últimas investigaciones realizadas, el español Julio Cervera desarrolló la radio antes que Marconi. Cierto es que el italiano inventó la telegrafía sin hilos, pero para transmitir señales, no sonidos. El segorbino Julio Cervera Transmitió la voz humana sin hilos entre Javea (Alicante) e Ibiza en 1902, lo que significó la conexión de dos puntos alejados cerca de 85 kilómetros.
 • Avión

  Avión
  Atribúese aos irmáns Wright o primeiro voo a motor, prolongado e verificado, realizado o 17 de decembro de 1903; de aí en diante a evolución das aeronaves foi extremadamente lenta. A partir do primeiro voo do Wright Flyer, realizaron tres voos máis, o mellor foi o último con 260 metros cubertos en 59 segundos. Tiña un propulsor con catro cilindros de 12 CV refrixerado por auga, que movía un par de hélices impulsoras, mediante unha transmisión de cadea.
 • Plásticos

  Plásticos
  A industria do plástico iníciase co desenvolvemento dos primeiros plásticos termoestables por Baekeland en 1909. Baekeland produce o primeiro polímero sintético e ademais desenvolve o proceso de moldeado do plástico, o que lle permitiu producir diversos artigos de comercio.