La era das Revolucións

 • Revolución Burguesa

  Revolución Burguesa
  A Revolución burguesa é un concepto historiográfico que se desenvolve entre os séculos XVIII e XIX. Fai referencia a un movemento social como protagonista á burguesía que poden identificarse como a clase acomodada dunha sociedade.
  A burguesía era unha clase social que habitaban nas cidades que gozaban dunha serie de privilexios laborais.
  No máis alto atopábase a nobreza, rei e clero, mentres que o resto era a última clase que se chamou como Terceiro Estado donde nacerá a burguesía.
 • Adan Smith

  Adan Smith
  Foi un economista e filósofo escocés, considerado un dos maiores expoñentes de a economía clásica e de a filosofía da economía.
  A teoria de pensamento de Adam Smith profesaba o liberalismo economico, esta forma de pensamento establece a menor intervencion do estado nas relacións mercantís, con Adam Smith nace o liberalismo economico.
  Adam Smith sostén que a produtividade aumenta a medida que se incrementa a división do traballo
 • A Revolución Industrial ou Primeira Revolución Industrial

  A Revolución Industrial ou Primeira Revolución Industrial
  Proceso de transformación económica, social e tecnolóxica que se iniciou na segunda metade do século XVIII en o Reino de Gran Bretaña, e que concluíu entre 1820 e 1840. Durante este período viviuse o maior conxunto de transformacións económicas, tecnolóxicas e sociais de a historia da humanidade desde o Neolítico, isto marca un punto de inflexión na historia, modificando os aspectos da vida cotiá.
 • Revolucion Industrial Británica

  Revolucion Industrial Británica
  A industria téxtil iniciouse a finais do século XVIII, como a utilizacion do carbón.
  A expansión do comercio foi posible grazas ao desenvolvemento das comunicacións, coa construción de vías férreas, canles, e estradas.
  A introdución da máquina de vapor de James Watt en Gran Gretaña , o seu uso significou un aumento á capacidade de produción. Máis tarde, o desenvolvemento dos barcos e de os ferrocarrís a vapo, así como para utilizar coque nos altos fornos da siderurgia-
 • Metternich

  Metternich
  Foi conde e príncipe de Metternich- Winneburg e tamén un político, estadista e diplomático austríaco, que serviu dcomo ministro de Asuntos Exteriores de o Imperio austriaco, ademais de exercer como chanceler.
  Era un conservador oposto aos movementos liberais e

  pro-revolucionarios, dedicándose á defensa das monarquías europeas, sendo a través de o Congreso de Viena o arquitecto de a «Europa de Hierro».
 • A independencia dos EE.UU.

  As colonias non tiñan representación no Parlamento británico, e pola dependencia comercial e territorial de Gran Bretaña, xunto coa consigo a Ilustración que motivou a revolución.
  Na guerra da Independencia, os representantes das trece colonias recollen os principios políticos dos filósofos ilustrados.
 • Crise do Antigo Réxime

  Crise do Antigo Réxime
  Período comprendido entre o século XVI e a Revolución Francesa e as revolucións liberais burguesas do XIX.
  O termo foi empregado polos franceses de forma desdeñosa para referirse á estrutura política, social e económica imperante en Francia ata ese momento.
  En España o Antigo Réxime perdura do século XIX ata a Guerra de Independencia española. Ao promulgarse a Constitución de 1812, abriuse o proceso de constitucionalismo, tendente a suprimir a monarquía absoluta e o despotismo.
 • Washington

  Washington
  George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos entre 1789 e 1797 e comandante en xefe do Exército Continental revolucionario en a guerra da Independencia dos Estados Unidos.
 • Revolución Francesa

  Revolución Francesa
  A Revolución Francesa foi considerada como o indicador do final dunha época histórica e o punto de arranque dunha nova etapa: a Idade Contemporánea. Foi un conflito social e político, que convulsionó Francia e, por extensión das súas implicacións, a outras nacións de Europa que enfrontaban a partidarios do sistema coñecido como o Antigo Réxime. Iniciouse coa autoproclamación do Terceiro Estado como Asemblea Nacional en 1789 e finalizou co golpe de estado de Napoleón Bonaparte.
 • Robespierre

  Robespierre
  Maximilien Robespierre foi un avogado, escritor, orador e político francés alcumado.
  Foi un dos máis prominentes líderes de a Revolución francesa, deputado, presidente de a Convención Nacional, xefe de os jacobinos e membro do Comité de Salvación Pública.
 • Napoleón Bonaparte

  Napoleón Bonaparte
  Foi un militar e estadista francés, xeneral republicano durante a Revolución francesa e o Directorio, e artífice de o golpe de estado do 18 de brumario que o converteu en primeiro cónsul
  No Antigo Réxime, iniciouse coa autoproclamación do Terceiro Estado como Asemblea Nacional e finalizou co golpe de estado de Napoleón Bonaparte.
 • Nacionalismo

  O nacionalismo español e unha ideoloxía política que afirma a existencia dunha nación española, que se identifica co actual Estado español en su totalidad territorial.
  Históricamente, o nacionalismo español surgió co liberalismo e na guerra contra Napoleón.
 • Liberalismo

  Tivo como inicio a Guerra de Independencia Española.
  Os liberales españois do século xix a chamaron a "Revolución española".
  Aa Revolución española foi o proceso que comenzou en 1808 e terminou na Restauración, e consistió na búsqueda dun réxime político que combinara a liberdade co orden.
 • Anarquismo

  Teoría social e política desenvolta que busca a eliminación do capitalismo do Estado, do goberno e de toda autoridade existente para poñer fin á opresión da burguesía ao proletariado e acadar a liberdade individual.
 • Congreso de Vienna

  Congreso de Vienna
  Coñécese como Congreso de Viena á serie de reunións diplomáticas que tiveron lugar na cidade de Viena entre poténcialas vencedoras de Napoleón Bonaparte. O obxectivo desta convocatoria consistiu en restablecer as fronteiras europeas e organizar politicamente todo o continente
 • Bismark

  Bismark
  Era príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo, fue un estadista y político alemán, artífice de la unificación alemana y una de las figuras clave de las relaciones internacionales en la segunda mitad del siglo xix. Era una persona que perseguía sus objetivos políticos, fundamentalmente el mantenimiento de alianzas internacionales que aseguraran la supremacía y seguridad del Imperio alemán.
 • Revolución de 1820 ou Ciclo revolucionario

  Revolución de 1820 ou Ciclo revolucionario
  A primera guerra que sacudiron Europa con posterioridade a as guerras napoleónicas e se repetiron. Os seus eixos ideolóxicos foron o liberalismo e o nacionalismo.
  Esta revolución xurdiu como reacción a a Restauración que se produciu como consecuencia da derrota de a Francia revolucionaria, e que supoñía o restablecemento de o Antigo Réxime e a aplicación dos principios legitimistas do Congreso de Viena de 1815.
  Esta alianza das monarquías absolutas conseguiron evitar a unha xeneralización.
 • Unificación italiana

  Unificación italiana
  A Unificación italiana foi o proceso histórico que, ao longo de o século XIX, levou á unión dos diversos Estados nos que a península itálica estaba dividida, vinculados a dinastías como os Habsburgo ou os Borbóns.
  Ese proceso ha de entenderse no contexto cultural e a aplicación da ideoloxía nacionalista, que pretendía a identificación de nación e Estado.
 • O proceso de Industrialización

  A industrialización consiste na produción de bens a gran escala, mediante a utilización de máquinas accionadas por novas fontes de enerxía. Coñécese como industrialización ao proceso polo que un Estado pasa de unha economía baseada en a agricultura ao desenvolvemento industrial. O proceso de industrialización iniciou cando se liberou man de obra do campo, grazas ás melloras en produtividade agrícola, obrigando á poboación a migrar ás cidades.
 • A Revolución de 1830

  A Revolución de 1830 foi un proceso revolucionario que comezou en París, Francia, coa denominada Revolución de Julio ou as Tres Gloriosas xornadas revolucionarias de París que levaron ao trono a Luís Felipe I de Francia e abriron o período coñecido como Monarquía de Julio.
  Estendeuse por boa parte do continente europeo, que obtivo a independencia fronte a Países Baixos; Alemaña e Italia, onde se identificou cos movementos de tipo nacionalista.
 • Sindicalismo

  Apareceu no século XIX coma consecuencia da explotación laboral dos obreiros fronte ariqueza dos seus empregadores que xurdiu a raíz da Revolución Industrial.
 • Socialismo

  Doutrina política e económica, que denuncia as inxustizas do sistema capitalista e da visión da social da muller, e respalda o deseño dun novo sistema social que elimine as diferenzas de clases entre a burguesía e o proletariado e que permita a planificar a economía.
 • Revolución ou revolucións de 1848, Primavera dos Pobos ou Ano das Revolucións

  Revolución ou revolucións de 1848, Primavera dos Pobos ou Ano das Revolucións
  Son denominacións historiográficas de a onda revolucionaria que acabou con a Europa da Restauración.
  Foi a terceira onda do máis amplo ciclo revolucionario da primeira metade do século XIX, que se iniciou coas anteriores revolucións
  As revolucións de 1848 caracterizáronse pola importancia das manifestacións de carácter nacionalista e polo inicio das primeiras mostras organizadas do movemento obreiro.​
  Iniciadas en Francia difundíronse por toda Europa central e por Italia no primeiro semestre.
 • Victor Manuel ll

  Victor Manuel ll
  Víctor Manuel foi o último rei de o Reino de Sardeña e o primeiro rei de Italia. Fillo primoxénito de Carlos Alberto I e de María Teresa de Austria. De 1849 a 1861 tamén foi duque de Saboya, príncipe de Piamonte e duque de Xénova.
 • Capitalismo

  Durante a primeira metade do século XX, período da segunda revolución industrial, prodúcese a transformación de España dunha sociedade preindustrial precapitalista nunha sociedade industrial capitalista.
 • Unificación de Alemaña

  Unificación de Alemaña
  A unificación de Alemaña foi un proceso histórico que tivo lugar na segunda metade do século XIX en Europa Central e que acabou coa creación de o Imperio alemán reunindo diversos estados ata entón independentes .
  Antes da formación de un Estado nacional unificado, o territorio de Alemaña atopábase dividido en 39 Estados.
 • Movemento obreiro

  Movemento obreiro
  O movemento obreiro é un movemento político no que os traballadores asalariados asócianse, con fins profesionais ou políticos, pero sempre en función da súa natureza obreira, que posúe os medios de produción e que é tamén dona de os bens producidos.
  As primeiras manifestacións do movemento obreiro plasmáronse no ludismo: a destrución de máquinas, ás cales llas responsabilizaba da perda da capacidade adquisitiva do pequeno artesán.