1ª e 2ª Revolución Industrial

 • Lanzadeira voante

  Incapacidade de absorber a produción de fiaduras, polo tanto, créase a lanzadeira voante por John Kay
 • Primeira fiadora

  Creación da primeira fiadora orixinada da unión dos inventores Paul e Wyatt.
 • Cambios demográficos

  Empezaron a producirse cambios demográficos. Empezando por Inglaterra.
 • Paso á mecanización

  Pásase de fabricar artesanalmente á mecanización, isto é o comezo da primeira revolución industrial que se inicia en Inglaterra.
 • Máquina de fiar Spinning-Jenny

  Creación da máquina de fiar Spinning-Jenny de 80 fíos á vez por James Hargreaves.
 • Period: to

  Fiadora Water-Frame

  Creación da máquina de fiar Water-Frame de fíos máis fortes creada por Arkwright.
 • Máquina de vapor

  Invención da máquina de vapor por James Watt.
 • Primeira fábrica

  Creación da primeira fábrica fundada por Richard Arkwright en Cromford, Derbyshire, Inglaterra, seguindo o sistema fabril e dividindo o traballo en tarefas e cunha dirección centralizada.
 • Aparición de novos materiais

  Sustitución da antiga materia prima polo algodón, por ser máis resistente e fácil de maquinizar. Tamén aparece a tintura, o estampado e o branqueado.
 • Period: to

  Fiadora Mule

  Creación da máquina de fiar Mule combinación da Water-Frame e Spinning-Jenny, creada por Samuel Crompton.
 • Máquina sopradora de vapor

  Pola crecente demanda de ferro e o emprego de carbón mineral aparece a máquina sopradora de vapor de Wilkinson, coa que se obtén ferro de maior calidade pola redución de carbono e tamén obtense unha maior produción.
 • Period: to

  Primero telar mecánico

  Primeiro telar mecánico a vapor creada por Cartwright
 • Fiadora "Mulas" automáticas

  Creación das máquinas de fiar "Mulas" automáticas.
 • Telar de Jacquard

 • Period: to

  Ludismo

  Resistencia ao uso de telares, reacción ao maquinismo
 • Primeiros telares de ferro automáticos

 • Creación do barco de vapor

  Aparecen os primeiros barcos de vapor, inventados por Fulton e que se empregan fundamentalmente no transporte fluvial.
 • Creación da locomotora

  Invención da locomotora de Stephenson. Estimula grandemente a industria mineira e siderurxica
 • Primeiro barco de vapor español - El Fernandino

  Aparece o primeiro barco de vapor que facía o traxecto Sevilla-Sanlúcar, España
 • Barco de vapor español - Savannah

  Primeiro barco español transoceánico, o Savannah.
 • Migración europea

  A partir de 1820 ata 1930 o migración europea é de alrededor de 55 millóns de persoas.
 • Telar mecánico "Selfactina"

 • Primeiro tren mineiro en Inglaterra

 • Primeiro tren de pasaxeiros en Inglaterra

  Primeiro tren de paxaseiros de Manchester a Liverpool.
 • Telégrafo

  Invención do telégrafo por Samuel Morse.
 • Primeira fábrica conserveira en A Coruña

 • Primeiro ferrocarril en España

  Primeiro tramo de vía férrea de Barcelona a Mataró.
 • Novos materiais, fontes de enerxía e técnicas

  Aínda que segue usándose o carbón comeza a usarse tamén o petróleo, que grazas á técnica de destilación permite que haxa derivados como: queroseno, fuel e gasolina. Utilízanse na iluminación, na industria da automoción e na industria química.
 • Uso da electricidade.

  A electricidade comeza a utilizarse máis debido aos descubrimentos como: a pila, o dinamo, a lámpada incandescente, motor de corrente alterna, transformador de alta tensión e as centrais hidroeléctricas (todo isto con diversas aplicacións).
 • Sociedades anónimas

  Organización de sociedades anónimas por accións.
 • Invención do convertedor Bessemer-Thomas

  Incrementa a produción de ferro e aceiro
 • Novos bancos e institucións crediticias

  Créanse bancos como o banco de Bilbao e Santander en 1857, Crédit Lyonnais en 1863 e o Deutsche Bank 1870. O obxectivo é captar o aforro privado para invertilo en actividades industriais
 • Uso do procedemento Siemens-Martin

  Permitiu incrementar a produción do ferro e aceiro.
 • Canle de Suez

 • Industrialización

  Extensión da industrialización por Europa e América con diferente intensidade.
 • Cartl, Trust, Holding

  Creación de asociacións e grupos empresariais: cartels, trust, holdings; debido á crecente competencia e a necesidade de abaratar custos e obtención de máximos beneficios.
 • Restauración borbónica en España

  En España a restauración borbónica permite un lento desenvolvemento industrial.
 • Esplendor do sector conservero en Galicia

  Instalase nas rías baixas conserveiras como: Alonso, Curbera, Massó, Cerqueira e Alfageme.
 • Taylorismo

  Introdutor do estudo e observación das condicións de traballo e da racionalización dos movementos dos obreiros.
 • Fordismo

  Ford, creador da fabricación en serie de cadeas de montaxe.
 • Canle de Panamá