Tic verga

LIÑA DO TEMPO: TIC

 • O ÁLXEBRA DE BOOLE

  Neste ano, George Boole publica a coñecida como álxebra de Boole, un conxunto de ecuacións que serviu para dotar un funcionamento lóxico a toda máquina de cálculo. Nesas ecuacións basáronse as segu9intes máquinas de cálculo.
 • Period: to

  LIÑA DO TEMPO: TIC

  Nesta liña do tempo, recollín os datos mais relevantes sobre a computación como tal. Hai feitos tecnolóxicos importantes como o desarrollo de novas tecnoloxías e a fundación das empresas que agora dominan o mercado e as nosas vidas.
 • FUNDACIÓN DE IBM

  IMB é unha empresa moi antiga en relación ao sector ó que está especializada actualmente. Foi fundada en 1911, aínda que para o sector da microelectrónica non tivo gran importancia ata 1953, cando creou o IBM 701, o primeiro gran computador de baleiro.
 • PLANTEXAMENTO DA MÁQUINA DE TURING

  En 1936, o científico e matemático Alan Turing plantexou na súa tese a chamada máquina de Turing que, baseándose no Álxebra de Boole, interpretaba distintos símbolos, de modo que realizaba as funcións básicas dunha CPU. Desta maneira, Alan Turing plantexou o concepto de algoritmo, clave para toda computación moderna. A máquina de Turing sería construida durante a segunda guerra mundial para descifrar mensaxes do bando Nazi.
 • CREACIÓN DA PRIMEIRA COMPUTADORA:

  O alemán Konrad Zuse deseñou a primeira computadora que se pode considerar como tal. Estaba basada na lóxica de Boole e usaba relés e cintas perforadas para representar os díxitos binarios. A máquina contiña moitas partes que agora conteñen os ordenadores: Tiña unha unidade de control, memoria e dispositivos de saída e entrada, ademais do uso da lóxica en coma flotante, o que lle facía programable e moi eficiente. Este feito inaugurou a primeira xeración de computadoras.
 • INVENCIÓN DO TRANSISITOR

  En 1947, científicos chinos e estadounidenses inventaron o transistor. Este novo invento permitiu aumentar a densidade das portas lóxicas, ao mesmo tempo que aumentaba a eficiencia dos ordenadores. Tamén plantexou problemas, como por exemplo os problemas de temperatura, que se vían agravados polo aumento da densidade.
 • A SEGUNDA XERACIÓN:

  IBM inaugura a segunda xeración de computadoras coa primeira computadora producida a nivel industrial: a IBM 650. Esta computadora usaba transistores en vez de válvulas de baleiro.
 • O CIRCUITO INTEGRADO:

  Invéntase o circuito integrado, o cal é unha rede de transistores creada mediante fotolitografía ( proceso no cal un patrón é transferido dende unha fotomáscara ata unha oblea de material semiconductor ). Este paso permitiu a incorporación de moitos elementos tal como son hoxe en día: bancos de memoria, circuitos integrados e procesadores.
 • A TERCEIRA XERACIÓN:

  Neste ano, IBM lanza o IBM 360, o cal é o primeiro ordenador en facer uso dos circuitos integrados. Este feito inaugura a terceira xeración de ordenadores.
 • A PRIMEIRA SUPERCOMPUTADORA

  A primeira supercomputadora, a CDC 6600, foi desarrollada por Seymour Cray, e tiña un MFLOPS de potencia en coma flotante.
 • A CREACIÓN DO HIPERTEXTO:

  O hipertexto foi un medio de comunicación de información non secuencial no que está baseado internet. Permite a comunicación de calquera tipo de información.
 • FUNDACIÓN DE INTEL

  A empresa estadounidense Intel ( Integrated Electronics ) foi a primeira empresa que lanzou un microprocesador e dominou o mercado de CPUs ata hai relativamente moi pouco. É a maior empresa fabricante de circuitos integrados do mundo.
 • FUNDACIÓN DE AMD

  Advanced Micro Devices ( AMD ) é unha empresa que desarrolla hardware como microprocesadores, tarxetas de vídeo e outros tipos de compoñentes de hardware. Actualmente, rebasou a Intel na venta de microprocesadores domésticos e de redes de datos.
 • FUNDACIÓN DE SAMSUNG

  Samsung é unha empresa adicada á fundición de silicio, ensamblaxe de dispositivos e electrodomésticos.
 • A APARICIÓN DO PROCESADOR:

  Neste ano, a empresa Intel crea o Intel 4004, o primeiro procesador. Este contiña xa 2300 transistores funcionando a frecuencias de reloxo de 740 kHZ. O procesador era de 4 bits e tiña fucncións de ancho de banda e de subprocesos básicas. Foi o primeiro procesador comercializado.
 • A CUARTA XERACIÓN:

  A cuarta xeración inaugurouse coa aparición do primeiro microprocesador, o Intel 4004. Este feito permitiu a aparición dos ordenadores personales, ou PCs. O cambio que causaron este tipo de computadoras resultou na cuarta xeración.
 • FUNDACIÓN DE MICROSOFT

  Microcomputer and software, polo seu acrónimo, Microsoft, é a maior empresa de software do mundo. Desarrollou o seu primeiro sistema operativo para un equipo como uhha versión de BASIC para o Altair 8800. Actualmente, é o propietario do SO Windows, programas como Skype, Word ou Excel e software básico como as APIs Directx.
 • FUNDACIÓN DE APPLE

  Apple é unha das maiores empresas da microelectrónica. Foi fundada por Jobs e Wozniak e fíxose moi coñecida polo lanzamento do Apple II. Na actualidade, Apple fabrica e vende multitude de dispositivos, como ordenadores, tabletas, smartphones, reloxos intelixentes, televisores, monitores e máis productos.
 • LANZAMENTO DO APPLE II

  O APPLE II foi o primeiro ordenador vendido a gran escala. Nos seus inicios, tiña un procesador a 1 MHz, 4 KiB de memoria RAM e 12 KiB de ROM. Pouco a pouco sairon novos modelos basados no mesmo sistema pero que tiñan expansións na memoria, lectores de cassete e novos CPUs.
 • LANZAMENTO DO IBM PERSONAL COMPUTER:

  O IBM PC foi novedoso en moitos aspectos: inaugurou a arquitectura X86 de procesadores, o primeiro reloxo integrado nun ordenador, a primeira BIOS, a IBM CGA e bahías para tarxetas de expansión entre outras moitas cousas.
 • A QUINTA XERACIÓN:

  A quinta xeración das computadoras, foi plantexada en Xapón no 1981. Esta xeración propón a existencia de computadoras con Intelixencia Artificial programada, a cal baséase en instruccións de comportamento por elemento de forma que a computadora faise moito mais intuitiva e interactiva. Sen embargo, a potencia de cálculo necesaria para estas tarefas de forma masiva non se logrou ata hai pouco.
 • APARICIÓN DE INTERNET

  Este sucuceso empeza cando a rede militar de ARPANET ábrese para uso civil. Esta rede era capaz de comunicar efectivos e equipos case instantaneamente, a función máis importante de internet.
 • FUNDACIÓN DE ARM Holdings:

  ARM Holdings é unha empresea especializada en microprocesadores para dispositivos móbiles e de centros de datos. Patentou a chamada ISA ARM que contén diferentes tipos de instruccións aos procesadores normales, chamados x86. Actualmente, ARM é parte de NVIDIA empresa especializada en IA.
 • FUNDACIÓN DE TSMC

  TSMC é unha empresa especializada en fundicións de silicio para a fabricación de componentes electrónicos. Actualmente, ten o nodo máis avanzado ( 5nm ) do mundo e é a principal proovedora de silicio en algúns sectores da informática.
 • A WORLD WIDE WEB:

  A WWW é unha rede que conecta todo o mundo a través de internet e transmite información a través do Protocolo de Transferencia de Hipertexto ( http ). Este sistema permite a edición, transferencia e almacenaxe de información a gran escala.
 • FUNDACIÓN DE NVIDIA:

  NVIDIA é unha empresa especializada no desarrollo de chips de alto rendemento, tarxetas de vídeo, intelixencia artificial e redes globales de datos. Foi a primeira empresa en usar a intelixencia artificial semiconsciente no desarrollo de algoritmos de DLSS para tarxetas de vídeo.
 • A CHEGADA A O TERAFLOP:

  O superordenador ASCI Red Supercomputer foi o primeiro sistema en chegar a un teraflop en potencia de coma flotante.
 • ENTRADA NA NANOCOMPUTACIÓN:

  A nanocomputación é aquela computación desarrollada con procesos litográficos de entre 100 e 1 nanómetro. A era da nanocomputación iniciouse en 2003 cando empresas como Intel, IBM, AMD, TSMC e outras empresas do sector introduciron de forma masiva o nodo de 90 nanómetros, o primeiro que foi máis pequeno ca os 100.
 • DESARROLLO DO DEEP LEARNING SUPERSAMPLING:

  O DLSS ou Deep Learning Supersampling é a primeira tecnoloxía que usa unha rede neuronal doméstica. Foi desarrollada co uso dunha intelixencia artificial semiconsciente que creou algoritmos a partir de imáxenes ideais e implementalos no controlador da tarxeta de vídeo. O DLSS está enfocado a aumentar o rendemento dos videoxogos a altas resolucións.