Ordenador portatil mac pantalla

A evolución das TIC

 • Aparición dos ordenadores de 1ª xeración

  Aparición dos ordenadores de 1ª xeración
  Os ordenadoras tiñan un tamaño enorme e utilizabanse tubos ao vacío, non tiña sistema operativo senon que tiñan una tarxeta perforada para gardar a información. Eran utilizados exclusivamente polas forzas militares ou a industria científica.
 • Aparece o transistor: conmutación electrónica (2ª xeración)

  Aparece o transistor: conmutación electrónica (2ª xeración)
  A diferencia da 1ª xeración estes ordenadores utilizan transistores en vez de válvulas de vacío tamén se incorporou o uso de memorias de núcleo de ferritas e tambores magnéticos para almacenar a información, isto fixo que o tamaño do ordenador fora reducido e tiveran máis potencia e ser máis rápidos.
 • Aparecen os circuítos integrados (3ª xeración)

  Aparecen os circuítos integrados (3ª xeración)
  O invento do chip revoluciona o mundo dos ordenadores, empezan a utilizarse discos magnéticos e chips que teñen condensadores, transistores... Isto axudaba a a mellorar a velocidade de carga e reduciu notablemente o consumo de enerxía.
 • EEUU pon en órbita o primeiro satélite de comunicacións Syncom 2,e establece a 1ª comunicación telefónica vía satélite

  EEUU pon en órbita o primeiro satélite de comunicacións Syncom 2,e establece a 1ª comunicación telefónica vía satélite
  Era un satelite fabricado por Hughes Aircraft Company nas suas instalacions de Culver City, California.Os tres satélites tiñan forma cilíndrica, as suas medidas eran de 71 cm de diámetro y uns 39 cm de alto. A masa de cada satélite previa al lanzamiento contando combustible era de 68 kg, e a sua masa orbital era de 39 kg sendo 25 kg la carga útil.
 • Primeiro satélite que alcanza unha órbita xeoestacionaria a unha altura de 36.000 km

  Primeiro satélite que alcanza unha órbita xeoestacionaria a unha altura de 36.000 km
 • Emprego da fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas

  Emprego da fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas
  É un método de transmisión de información de un lugar a outro enviando señales de pulso de luz​ a través da fibra óptica. A luz en forma de ondas electromagnéticas viaxeiras es modulada para transmitir información.
 • O ministerio de defensa de EEUU desenvolve a rede Arpanet e o protocolo de transmisión TCP/IP

  O ministerio de defensa de EEUU desenvolve a rede Arpanet e o protocolo de transmisión TCP/IP
  é unha descripción de protocolos de rede desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn, o protocolo TCP/IP é usado para comunicaciones en redes.
 • Texas Instruments fabrica os microprocesadores e lanza a primeira calculadora de peto cun microprocesador (4ª xeración)

  Texas Instruments fabrica os microprocesadores e lanza a primeira calculadora de peto cun microprocesador (4ª xeración)
  Agora nesta xeración os elementos da CPU se almacenan nun circuito integrado coñecido como microprocesadores e emepeza a xurdir a compañía Intel. O seu eso comeza a ser máis xeral.
 • En EEUU instálanse conexións televisivas por cable de fibra óptica

  En EEUU instálanse conexións televisivas por cable de fibra óptica
 • IBM crea terminales dependentes dun ordenador central: sistemas multiusuario

  IBM crea terminales dependentes dun ordenador central: sistemas multiusuario
 • Uso de robots industriais nas fábricas

  Uso de robots industriais nas fábricas
  Os robots industriais son un manipulador programable en tres o máis eixes con varios propósitos, controlado automáticamente e ademais re-programable.
 • Sony e Philips: grabación e reprodución sonoras digitales

 • Xorde a rede internet

  Xorde a rede internet
  Neste ano o Departamento de Defensa dos Estados Unidos decide utilizar o protocolo TCP/IP na sua red Arpanet e logo se quedou co nome de Internet. Primero se usaba nos ámbitos universitarios e logo se vai xeneralizando o seu uso.
 • Os soportes de grabación magnéticos: floppy disks

  Os soportes de grabación magnéticos: floppy disks
 • Inaugúrase o máis moderno sistema de transmisión de información por cable de fibra óptica

   Inaugúrase o máis moderno sistema de transmisión de información por cable de fibra óptica
 • España premite o programa Hispasat, que permite contar cun satélite de comunicación propia a partir do verán de 1992

   España premite o programa Hispasat, que permite contar cun satélite de comunicación propia a partir do verán de 1992
 • Investigan novas redes de comunicación RDSI

  Investigan novas redes de comunicación RDSI
 • Comenza a implantarse a tecnoloxía inalámbrica

 • Investigan sistemas inalámbricos de longo alcance: os WiMAX

  Investigan sistemas inalámbricos de longo alcance: os WiMAX
  WIMAX que significa "Worldwide Interoperability for Microwave Access" que é a alternativa á fibra óptica ou ADSL rural, é un método de transmisión de datos a tráves de ondas de radio e que utiliza frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz.