Somos a Revolución 2

 • Revolución Industrial

  A humanidade pasou de formas de vida tradicionais baseadas na agricultura, a gandería e a produción artesanal, a outras baseadas na produción industrial e na mecanización.
 • Sindicalismo

  produto da Revolución Industrial; e pódese definir como unha asociación ou colectivo constituído para defender os intereses económicos e laborais dun colectivo de traballadores asalariados.
 • Sector téxtil

  actividade económica que engloba o sector da industria manufacturera que se ocupa da produción de fibras naturais e sintéticas, fíos, tecidos, materiais e produtos de confección de roupa ou confección.
 • Period: to

  Liberalismo

  Doutrina política, económica e social, nacida a finais do século XVIII, que defende a liberdade do individuo e unha mínima intervención do Estado na vida social e económica.
 • Period: to

  Adam Smith

  Adam Smith foi un economista e filósofo escocés, considerado un dos máximos expoñentes da economía clásica e da filosofía da economía.
 • Period: to

  George Washinton

  George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, un pai fundador e un heroe nacional que foi venerado tanto polo Norte como polo Sur durante a Guerra Civil. Tivo unha educación formal limitada, pero aprendeu topografía.
 • Period: to

  Robespierre

  Peter McPhee describe a un Robespierre decidido, ambicioso, algo maníaco nos seus hábitos, sobre todo no que se refire á vestimenta e á hixiene; traballador ata esgotamento; non moi graciosa pero non sen atractivo
  Foi un avogado, escritor, orador e político francés alcumado "o Incorruptible".
 • Máquina de vapor

  un motor de combustión externa que transforma a enerxía térmica dunha cantidade de auga en enerxía mecánica.
  A máquina ou máquina de vapor foi moi utilizada durante a Revolución Industrial, en cuxo desenvolvemento tivo un importante papel no movemento de máquinas e aparellos tan diversos como bombas, locomotoras e motores mariños, entre outros.
 • Period: to

  Napoleón Bonaparte

  Bonaparte instituíu varias reformas importantes, incluíndo a centralización da administración do departamento, a educación superior, un novo código fiscal, un banco central, novas leis e un sistema de estradas e sumidoiros.
 • Period: to

  Metternich

  A mente de Metternich foi unha das figuras políticas máis destacadas da primeira metade do século XIX. Foi o rival político de Napoleón e o máis feroz defensor do absolutismo. Destacou especialmente por idear a Restauración e concentrar a hexemonía europea en Austria tras o Congreso de Viena.
 • Period: to

  Idependencia dos Estados Unidos

  Foi un conflito bélico que enfrontou ás trece colonias británicas orixinais de Norteamérica contra o Reino de Gran Bretaña.
  Os membros do Congreso Continental das colonias decatáronse de que as opcións de reconciliación cos británicos estaban diminuíndo e que a independencia era a única vía de acción.
 • Period: to

  Revolución Francesa

  Proceso social e político que se desenvolveu en Francia cuxas principais consecuencias foron a abolición da monarquía absoluta e a proclamación da República, eliminando as bases económicas e sociais do Antigo Réxime.
  As causas foron: · O auxe da burguesía, cun poder económico cada vez máis grande e fundamental na economía da época.
 • Period: to

  Imperio Napoleónico

  Principais reformas: Establecer un sistema de goberno central. Pacificar a sociedade francesa: permitiu a entrada de persoas que foran exiliadas do país. Estabilizar impostos: creou o Banco de Francia e o Código de Comercio. Promover un sistema educativo centralizado e político.
  Sistema político: Utilizou unha política imperialista que o implicou en varias guerras contra varios estados, principalmente Austria, Rusia, Prusia e Inglaterra.
 • Socialismo

  O socialismo é unha corrente filosófica política, social e económica, e unha ideoloxía, que engloba unha serie de sistemas socioeconómicos caracterizados pola propiedade social dos medios de produción e a autoxestión das empresas por parte dos traballadores.
 • Ferrocarril

  O ferrocarril foi un invento que revolucionou a economía xa que permitiu o traslado de mercadorías dende os lugares de produción, o campo, ata o lugar de fabricación, nas cidades.
 • Anarqueismo

  Doutrina política que busca a desaparición do Estado e dos seus órganos e institucións representativas e defende a liberdade do individuo por riba de calquera autoridade.
  o anarquismo estendeuse na segunda metade do século XIX
 • Period: to

  Industralización

  Desenvolvemento da actividade industrial nunha rexión ou país mediante a introdución de industrias ou o desenvolvemento das xa existentes.
  O proceso de industrialización foi un fenómeno clave nos Estados Unidos de América a finais do século XIX e principios do XX
 • Period: to

  Nacionalismo

  Doutrina e movemento políticos que reivindican o dereito dunha nacionalidade a reafirmar a súa propia personalidade mediante a autodeterminación política
 • Congreso de Viena

  encontro internacional celebrado na capital austríaca, convocado co obxectivo de restablecer as fronteiras de Europa tras a derrota de Napoleón Bonaparte e reorganizar as ideoloxías políticas do Antigo Réxime.
 • Period: to

  Bismarck

  un político alemán multidisciplinar que en 1862 chegou a ser primeiro ministro de Prusia e pouco a pouco asumiu o control de Europa. O primeiro obxectivo de Bismarck foi a unificación alemá.
  Comezou a súa carreira como embaixador en Prusia
 • Revolucións Burguesas 1

  o inicio da fragmentación definitiva do absolutismo e do antigo réxime en Europa. Eran movementos nacionalistas que se baseaban na consecución dun estado liberal, sen depender dun rei que concentrase todo o poder absoluto.
 • Period: to

  Victor Manuel II

  Víctor Manuel foi o último rei de Sardeña e o primeiro rei de Italia. Era fillo de María Teresa de Habsburgo-Lorena e de Carlos Alberto I, o rei de Piamonte-Serdeña.O seu pai era un dos poucos varóns da casa de Savoia.
 • Revolucións Burguesas 2

  proceso revolucionario que comezou en París, Francia, coa chamada Revolución de Xullo ou as Tres Gloriosas (Trois Glorieuses) días revolucionarios en París que levaron ao trono a Luís Filipe I de Francia e abriron o período coñecido como Monarquía de Xullo.
 • Revolución burguesa 3

  Motivos Cambio de réxime, influencias nacionalistas, Revolución Industrial e aparición do movemento obreiro.
  Influencias ideolóxicas dos promotores: Nacionalismo, Liberalismo, Dereitos e Liberdades
  Goberno anterior: monarquías absolutistas
 • Sidelurxia

  Unha industria que se centra na transformación dun mineral, o ferro.
  A obtención de ferro na industria siderúrxica destínase a outro metal, o aceiro. Porén, hai siderurxias que obteñen aceiro directamente da chatarra férrea.