Educacion ambie

HISTORIA EDUCACION AMBIENTAL

 • CONFERENCIA DAS NACIONS UNIDAS SOBRE O MEDIO AMBIENTE HUMANO DE ESTOCOLMO

  CONFERENCIA DAS NACIONS UNIDAS SOBRE O MEDIO AMBIENTE HUMANO DE ESTOCOLMO
  Primeira gran conferencia das Nacions unidas na que se trataron temas ambientais de caracter internacional reflexionouse sobre os problemas ambientais da epoca as causas e as solucions.
  Instase o desenvolvemento da EA.
  Instanse osgobernos a reorientar as súas políticas para combinar o desenvolvemento económico e social dos pobos coa preservación do medio ambiente e dos recursos naturais prestando especial atención as situacións de subdesenvolvemento.
 • PNUMA PROGRAMA DAS NACIONS UNIDAS PA O MEDIO AMBIENTE

  PNUMA PROGRAMA DAS NACIONS UNIDAS PA O MEDIO AMBIENTE
  E un programa das nacions unidas para o medio ambiente,a sua finalidade e apoiar politicas ambientais de alcance internacional favorecendo a cooperacion entre distintos organismos dentro do sistema de nacions unidas e con outras organizacions tanto de caracter gubernamental como non gubernamental como a UICM,WWF,os seus programas vanse destinar a educar
  ambientalmente o publico tanto escolar como extraescolar e a formacion e capacitacion de profesionais especialitas para unha adecuada xestion.
 • SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL( BELGRADO)

  SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL( BELGRADO)
  Reconocese que os problemas ambientais son derivados das acions economicas; politicas e tecnoloxicas , e intentase promover unha nova etica que vira dada a traves da educacion ambiental ,aprobouse por unanimidade a carta de Belgrado acordanse as metas, obxectivos principios e metodologia de esta disciplina.
 • TBILISI CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EDUCACION AMBIENTAL

  TBILISI CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EDUCACION AMBIENTAL
  Declaración e recomendacións En consecuencia, a Conferencia, reunida en Tbilisi: Dirixe un chamamento aos Estados Membros para que inclúan nas súas políticas de educación medidas encamiñadas a incorporar un contido, unhas direccións e unhas actividades ambientais aos seus sistemas, baseándose nos obxectivos e características antes mencionados. Convida as autoridades de educación a intensificar o seu labor de reflexión, investigación e innovación con respecto á educación ambiental
 • INFORME BRUNDTLAND

  INFORME BRUNDTLAND
  Faise un informe que e presentado na asamblea xeral donde se expon o desarollo sostible que satisface as necesidades da xeracion actual sin comprometer a capacidade de medios para as xeracions futuras
 • MOSCU CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION Y FORMACION RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE

   MOSCU CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION Y FORMACION RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE
  Fortaleceronse o sistema internacional de intercambio de informacion e de experiencia dom programa internacional (PIEA)
  Extratexias para a transmision de mensaxes relacionados coa educacion ambiental e a formacion mais efectividaded ao educar e informar o publico sobre o medio ambiente
 • RIO DE XANEIRO Conferencia das Nacions unidas ou Cumio da Terra ou “Rio 92”

  	RIO DE XANEIRO	Conferencia das Nacions unidas ou Cumio da Terra ou “Rio 92”
  Na declaracion de RIO proclamanse 27 principios fundamenmtais que todos os paises deverian cumprirco obxectivo de establecer unha alianza mundial nova e equitativa mediante a creacion de novos niveis de cooperacion entre os estados .
 • GRECIA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE E SOCIEDADE

  O obxectivo principal desta reunión é valorar o alcance dos acordos alcanzados na Conferencia de Río, constátase que apenas se produciron avances e os recursos destinados á educación para a sustentabilidade seguen sendo escasos.
  O modelo implícito na Declaración de Tesalónica está máis próximo ao deseñado polo Foro Global de ONG reunido en Río que do elaborado na Axenda 21.
 • JAPON PROTOCOLO DE KIOTO

  	JAPON  PROTOCOLO DE KIOTO
  O Obxectico do protocolo de kioto e reducir nun 5% as emisions de gases de efecto invernadoiro no mundo con relacion os niveis de 1990 durante o periodo de 2008 a 2012, e o principal instgrumentom para facer frente o cambio climatico .
 • 2000 NEW YORK 2000 NEW YORK CUMIO DO MILENIO DECLARACION DAS NACIONS UNIDAS

  2000	NEW YORK	2000	NEW YORK	CUMIO DO MILENIO DECLARACION DAS NACIONS UNIDAS
  Foi unha conferencia que reuniu a 189 representantes de países cuxos obxetivos foron estudar técnicas para levar a cabo un desenvolvemento sosteñible. Ademais de reducir a perda de biodiversidadade, reducir o número de persoas sen acceso a auga potable e incorporar as políticas fórmulas para levar a caba un desenvolvemento sosteñible.
 • JOHANNESBURGO SUDAFRICA CUMIO MUNDIAL SOBRE O DESARROLLO SOSTIBLE OU RIO +10”

  JOHANNESBURGO SUDAFRICA	CUMIO MUNDIAL SOBRE O DESARROLLO SOSTIBLE OU RIO +10”
  Este cumio mundial reuniu a participantes de todos os tipos, dende políticos de gran importancia ata organizacións ect. O obxetivo do cumio foi levar a cabo accións directas para afrontar problemas coma a xestión sostible de recursos tendo en conta o meteorico crecemento demográfico
 • DEDS 2005-2014 (DECADA DA EDUCACION AMBIENTAL PA O DESAROLLO SOSTIBLE

  DEDS 2005-2014 (DECADA DA EDUCACION AMBIENTAL PA O DESAROLLO SOSTIBLE
  Foi unha iniciativa promovida pola ONU que pretendía integrar as tácticas, principios e valores do desenvolvemento sostible en todos os ámbitos da educación e do aprendizaxe co fin de fomentar cambios de comportamento necesarios para preservar o futuro do medio ambiente e a viabilidade da economía. Este movemento foi reaccionario a situación de esgotamento dos recursos naturais.
 • CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION AMBIENTAL OU TBILISI 30

  CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION AMBIENTAL OU TBILISI 30
  Foi unha chamada a acion,cun subtitulo de educacion para a vida atraves da educacion, Pretendese que atraves da educacion se consiga un paso mais para poder mellorar e lograr estilos de vida que axuden o medio ambiente ,a xustiza social e económica, os modos de vida sosteñibles e o respeto a toda forma de vida.
 • CONFERENCIA DAS NACIONS UNIDAS SOBRE O DESAROLLOSOSTIBLE OU RIO20

  CONFERENCIA DAS NACIONS UNIDAS SOBRE O DESAROLLOSOSTIBLE OU RIO20
  Celebrouse 20 anos despois da conferencia mundial celebrada en Rio en 1992 para o desenvolvemento sostible .Os obxectivos foron conseguir un compromiso politico renovado para o desenvolvemento sostible ,evaluar o progreso e abordar os desafios novos esixtentes
 • AICHINAGOYA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE A EDUCACION PARA O DESAROLLO SOSTIBLE chinagoya CONFERENCIA M

  AICHINAGOYA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE A EDUCACION PARA O DESAROLLO SOSTIBLE chinagoya	CONFERENCIA M
  Celebrada en Xapón, foi unha conferencia promovida pola UNESCO que pediu buscar accións urxentes para xeneralizar a Educación para o desenvolvemento sostible e incluila no programa de desenvolvemento para o ano 2015. Foi un medida dirixida a todas as nacións do mundo.
 • NEW YORK CUMIO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

  NEW YORK	CUMIO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
  Asistiron mais de 150 dirixentes mundiais do 25 o 27 de septiembre de 2015 adoptaron unha nova e ambiciosa axenda de desarrollo sostible,esta axenda transcedental servira como plan de acion pa que a comunidade internacional e os gobernos nacionais promovan a prosperidade e o benestar comun nos proximos 15 anos