Miyisus

Historia dos Ordenadores

 • Period: to

  1º XERACIÓN

  Nesta xeración destaca o seguinte:
  -Válvulas sen carga.
  -Atanasoff Berry Computer ABC (primeiro computador electrónico).
  -MARK-I (computador electromecánico).
  -UNIVAC-I. -ENIAC.
 • Válvulas de vacío

  Válvulas de vacío
  As primeiras válvulas desprendían gran cantidade de enerxía calirífica, tamén tiñan o inconveniente do seu gran tamaño e a súa pouca capacidade. Carecian de sistema operativo. A velocidade de proceso é en ms.
 • ABC

  ABC
  John V. Atanasoff deseñou e construío dúas computadoras electrónicas dixitais, as primeiras da historia,que establecen as bases electrónicas da computadora dixital actual.
  O camiño ata a construción do ABC foi longo. Iniciouse cando Atanasoff realizaba o seu doutoramento en física. O ABC manipulaba números binarios, e para almacenalos utilizaba acumuladores, isto representou un problema xa que estes se descargaban de forma natural perdendo así os datos que gardaban.
 • Mark- I

  Mark- I
  O Harvard Mark I foi o primeiro ordenador electromecánico construído na Universidade Harvard por Howard H. Aiken en 1944, coa subvención de IBM.
  O computador Mark I empregaba sinais electromagnéticos para mover as partes mecánicas. Esta máquina era lenta (tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo) e inflexible (a secuencia de cálculos non se podía cambiar); pero executaba operacións matemáticas básicas e cálculos complexos de ecuacións sobre o movemento parabólico de proxectís.
 • ENIAC

  ENIAC
  O ENIAC naceu en 1943, aínda que non se rematou de construír ata o ano 1946, foi un contrato entre o exército dos EEUU e os seus desenvolvedores, este chamouse Proxecto PX.
  O ENIAC foi un ordenador electrónico e dixital con fins xerais a grande escala.Tiña dúas innovacións técnicas;
  combinaba varios compoñentes técnicos e ideas de deseño nun único sistema que era capaz de realizar 5000 sumas e 300 multiplicacións por segundo.
 • Jonh Von-Neumann

  Jonh Von-Neumann
  Matemático húngaro, nacionalizado estadounidense. Von Neumann foi un dos pioneiros das Ciencias da Computación e fixo importantes contribucións ao desenvolvemento do deseño lóxico ou de programación. Creou a arquitectura dos computadores actuais, propuxo a adopción do bit como medida da memoria dos ordenadores. Participou no deseño do que se considera o primeiro ordenador, o ENIAC. Máis tarde propuxo separar o hardware do software e creouse o EDVAC.
 • EDVAC

  EDVAC
  A Electronic Discrete Variable Automatic Computer foi unha das primeiras computadoras electrónicas. Ten unha gran diferenza coa ENIAC, esta non era decimal, senón binaria e contiña un programa de almacenamento. Este deseño foi un modelo a seguir na maioría das computadoras modernas.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  A UNIVAC I (Computadora Automática Universal I) foi a primeira computadora comercial fabricada en Estados Unidos. Foi deseñada principalmente por J. Presper Eckert e John William Mauchly, tamén autores da segunda computadora electrónica estadounidense, a ENIAC. Durante os anos previos á aparición das súas sucesoras, a máquina foi simplemente coñecida como "UNIVAC".
 • Transistores

  Transistores
  Contan coas vantaxes dun menor tamaño, menor desprendemento calirífico e unha maior fiabilidade
  O transistor é un compoñente electrónico formado por materiais semicondutores, de forma que se reducio o tamaño das máquinas de forma considerable.Dando lugar a 2ª xeración de ordenadores
 • Period: to

  2º XERACIÓN

  As computadoras da 2ª xeración xa non se utilizan as válvulas de baleiro, senón os transistores. Son máis pequenas e consumen menos electricidade que as anteriores e a forma de comunicación destas é mediante linguaxes máis avanzadas, reciben o nome de 'Linguaxes de alto nivel' '. -Transistores
  -PDP-8
 • PDP-8

  PDP-8
  O PDP-8 foi o primeiro éxito comercial minicomputadora, producido por Digital Equipment Corporation (DEC) e vendeu máis de 50.000 sistemas, máis que calquera outro equipo ata esa data.
  O PDP-8 modelo máis antigo (informalmente coñecido como "Straight-8") utilizou a lóxica díodo-transistor, embalado en flip chip tarxetas, e era do tamaño dun minibar-neveira.
 • 3ª Xeración: Circuítos integrados

  3ª Xeración: Circuítos integrados
  Grazas á os circuítos integrados as computadoras melloraron as anteriores competencias:
  -Circuíto integrado desenvolvido en 1958 por Jack Kilbry, miniaturización e reunión de centenares de elementos nun chip.Consumian menos enerxía. Ocupaban menos espazo. A fiabilidade e a flexibilidade aumentou. Aumenta a capacidade de almacenamento e redúcese o tempo de resposta. Xeneralización de linguaxe de programacion de alto nivel.Teleproceso e multiprogramación.
 • Period: to

  3ª XERACIÓN

  As computadoras desta xeración substituíron totalmente ás das 2ª, introducindo unha programación que se mantén nas grandes computadoras actuais.
  Isto é o que aconteceu na Terceira xeración de computadoras:
  -Menor consumo de enerxía.
  -Apreciable redución do espazo.
  -Aumento de fiabilidade.
  -Teleproceso.
  -Multiprogramación.
  -Renovación de periféricos.
  -Minicomputadoras, non tan custosas e con gran capacidade de procesamento.
 • 4ª Xeración: Microprocesadores

  4ª Xeración: Microprocesadores
  O microprocesador é un dos logros máis sobresaíntes do século XX. É a parte da computadora deseñada para executar os programas. Este vén sendo o cerebro da computadora, o motor, o corazón desta máquina.
 • Period: to

  4ª XERACIÓN

  A denominada Cuarta Xeración (1971-1988) é o produto da microminiaturización dos circuítos electrónicos. O tamaño reducido do microprocesador de chips fixo posible a creación das computadoras persoais (PC). Hoxe en día as tecnoloxías LSI(Integración a grande escala) e VLSI (integración a moi grande escala) permiten que centos de miles de compoñentes electrónicos se almacenen nun chip
 • Altair 8800

  Altair 8800
  Desenvolvido por Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS).
  MITS foi fundada por Ed Roberts e Forrest M. Mims III, que serviron xuntos nun laboratorio das Forzas Aéreas de Estados Unidos, e Stan Cagle e Robert Zaller.
 • Apple I

  Apple I
  Primeira computadora persoal de Apple en combinar un microprocesador cun teclado e un monitor.
  As Macs como as coñecemos hoxe tiveron a súa orixe no que significou o computador Apple I para o mundo da tecnoloxía. A historia das Macintosh, de Apple como compañía e mesmo a historia da computación non se poderían explicar completamente sen primeiro coñecer a innovación que representou nos 70, a creación da Apple I, a primeira computadora de Apple.
  Ó aparato tamén se lle chamou Apple-1 ou Apple One.
 • Cray X-MP

  Cray X-MP
  Supercomputador deseñado, construído e producido por Cray Research. Primeira computadora de procesador vectorial, memoria compartida , os procesadores inicialmente tiñan unha velocidade de reloxo de 9,5 nanosegundos (105 MHz) Melloras no soporte e acceso á memoria compartida con portos múltiples por procesador.
 • Robótica

  Robótica
  A robótica é a arte e ciencia da creación e emprego de robots. Un robot é un sistema de computación híbrido independente que realiza actividades físicas e de cálculo. Están a ser deseñados con intelixencia artificial, para que poidan responder de xeito máis efectivo a situacións non estruturadas.
 • Sistemas expertos

  Un sistema experto é unha aplicación de intelixencia artificial que usa unha base de coñecemento da experiencia humana para axudar á resolución de problemas.
 • Redes de comunicacións

  As canles de comunicacións que interconectan terminais e computadoras coñécense como redes de comunicacións; todo o 'hardware' ' que soporta as interconexións e todo o 'software' ' que administra a transmisión.
 • Redes de comunicacións

  As canles de comunicacións que interconectan terminais e computadoras coñécense como redes de comunicacións; todo o 'hardware' ' que soporta as interconexións e todo o 'software' ' que administra a transmisión.
 • Intelixencia Artificial

  Intelixencia Artificial
  Comezouse a modelar en Xapón.
  Aplicáronse os procesos do razoamento humano para a resolución de problemas nunha máquina, o que xeraría unha comunicación similar de humano-humano, pero en modo humano-máquina. A computadora necesitaría certa base de cultura e coñecementos. isto podería darse nun futuro non moi afastado.
 • Period: to

  5ª XERACIÓN

  Abarca dende o 1988 ata o presente.
  Esta xeración ten como obxectivo producir máquinas con innovacións.
  -Desenvólvense os microcomputadores, ou sexa, computadoras persoais ou PC.
  -Desenvólvense supercomputadoras.
 • 5ªXeración: Microprocesadores

  5ªXeración: Microprocesadores
  A tecnoloxía dende tempos antigos evolucionou, dende que empezou a descubrir cousas que lle servirían para sobrevivir. É aí onde a tecnoloxía comeza a xurdir, dende eses tempos ata a actualidade a tecnoloxía trouxo grandes innovacións que sen dúbida ningunha transcendeu na vida da sociedade.Cada día xorde algo novo, interesante, pero ante todo útil, é por iso que a ciencia e a tecnoloxía van da man.
 • h

  Foi a primeira minicomputadora comercialmente exitosa, foi creada por Digital Equipment Corporation (DEC).
  Código de operación Instrución Uso Descrición
  000 AND AND M Se realiza o and bit a bit entre o contido de memoria M e o Rexistro AC.
  001 TAD TAD M Se Realiza a suma do contido de memoria M conAC.
  010 ISZ ISZ M Se producirá o salto da seguinte instrución se o contido da memoria é igual a 0.
  011 DCA DCA M Se almacena na posición de memoria M o contido do acumulador. O acumulador, polo tanto,