4c64dbb1 0fc6 46b9 9cea 578042e358fc 1 201 a

Evolución dos ordenadores

 • PRIMEIRA XERACIÓN

  Os primeiros ordenadores, empregaban tubos ao vacío para circuitos e tambores magnéticos para a memoria.Ocupaban habitacións enteiras ,estragábanse con facilidade e consumían moita enerxía.
 • Eniac

  Eniac
  En 1943, comezou a construirse,rematouse en 1945 e publicouse en 1946.
  Creouno John William Mauchly e John Presper Eckert con fins militares, pero rematou empregandose para investigacións científicas e cálculos matemáticos.
  Era totalmente dixital.Composto por 17.468 tubos de vacío,1.500 relés,70.000 resistencias e 10.000 condensadores.
  Tiña problemas,como a escasa capacidade de memoria e a falla de fiabilidade.
  Introduciu moitas melloras,como a utilización dun sistema binario en vez do decimal.
 • Edvac

  Edvac
  Foi un dos primeiros ordenadores electrónicos.
  Diseñado por J. Presper Eckert,John William Mauchly e John von Neumann.
  Posuía 6000 válvulas termoiónicas e 12.000 díodos.
  O ordenador creouse para ser binario con adicción,resta, multiplicación automática e división programada. Tamén posuiría un verificador automático con capacidade para mil palabras.
  Unha preocupación importante no diseño foi balancear fiabilidade e economía.
 • Univac

  Univac
  Foi o primeiro ordenador comercial feito en EE.UU.
  Diseñado por J. Presper e John William.
  Pesaba 7.250 kg e tiña 5000 tubos de vacío.Para a súa entrada e saída de datos empregaba cinta magnética.
  Tamén foi o primeiro en poder procesar coa mesma facilidade información numérica e alfabética.
  Ó longo dos anos,fixéronse moitos modelos,como:
  UNIVAC II (1958)introduce o emprego de memoria magnética.
  UNIVAC III (1962) introduce o emprego do código binario.
 • SEGUNDA XERACIÓN

  Substituíronse as válvulas de vacío polos transistores.
 • Honeywell 800

  Honeywell 800
  A División Datamatic de Honeywell anunciou o ordenador electrónico en 1958. A primeira instalación foi en 1960.
  Era un ordenador transistorizado con memoria central.
  O seu procesador empregou o redor de 6000 transistores discretos e 30.000 diodos de estado sólido.O sistema básico tiña:
  Un procesador central.
  Un Centro de Control de Entrada/Saída con funcións de control para:un lector,unha impresora de alta velocidade e 4 unidades de cinta magnética.
 • Ibm 1401

  Ibm 1401
  Foi un ordenador decimal de lonxitude variable, que foi sacado ao mercado pola empresa IBM o 5 de outubro de 1959 e foi retirado o 8 de febreiro de 1971.
  Tiña un perforado e lectura de tarxetas a alta velocidade, cinta magnética para entrada e saída, impresión de alta velocidade, programa almacenado e capacidade aritmética e lóxica.
  Podía empregarse como un sistema independiente, conxuntamente con equipamiento IBM de tarxetas perforadas ou como equipamento auxiliar de sistemas.
 • Pdp-1

  Pdp-1
  Benjamin Gurley foi o enxeñeiro principal deste proxecto. Producida por primeira vez en 1960.
  PDP-1 foi o primeiro ordenador de Dixital, de 18 bits.
  Foi famoso por ser o ordenador máis importante na creación da cultura hacker.
  Empregouse nos primeiros traballos de sistema operativo de tempo compartido.Ten 2700 transistores,3000 diodos e cinta de papel perforado como medio de almacenaxe primario.
 • TERCEIRA XERACIÓN

  Empregaron os integrated circuits no lugar dos transistores,eran máis confiables con respecto os das xeneracións anteriores, tiñan un tamaño máis pequeno,xeraban menos calor,iban máis rápidos e precisaban pouco mantemento.
 • Ibm 360

  Ibm 360
  O arquitecto xefe deste proxecto foi Gene Amdahl.
  O IBM 360 foi un dos primeiros ordenadores comerciais que empregou circuitos integrados, e que podía facer tanto análisis numéricos como tarefas de administración ou de procesamentos de arquivos.
  A unidade central era un armario metálico enorme, con memoria ampliada.Tiña catro discos duros , de 7 megas e medio cada un e
  dous unidades de cinta.
 • Pdp-8

  Pdp-8
  Era un miniordenador creado por Digital Equipment Corporation en abril de 1965. Foi o primeiro miniordenador comercialmente exitoso.
  Este tiña un procesador de 12 bits, ciclo de 1,5 microsegundos e tarxetas perforadas.
  A súa función era de propósito xeral .
 • Burrough B-2500

  Burrough B-2500
  A compañía presentouno no mercado no 1966.
  Foi creado para o terreo empresarial e científico.Orientouse a mellorar a experiencia do usuario e a eficiencia no traballo.
  Naquel entón, este modelo combinou os traballos de expertos en software e en hardware para obter uns ordenadores con maior accesibilidade, potencia e flexibilidade para un nivel superior de operación e programación.
 • CUARTA XERACIÓN

  A cuarta xeneración dos ordenadores convirtiuse na máis potente, compacta, fiable e accesible. Como resultado, deu lugar á revolución do ordenador persoal.
  Ademáis estes eran máis baratos,confiables ,pequenos, usaban o PC e foron os que empezaron a introducir o concepto da internet.
 • Pdp-11

  Pdp-11
  Foi un ordenador fabricado pola empresa Digital Equipment Corp, nas décadas de 1970 e 1980.
  Foi a primeira minicomputadora en interconectar todos os elementos do sistema (procesador, memoria e periférico) a un único bus de comunicación.
 • Cray-1

  Cray-1
  Foi un superordenador diseñado por un importante número de informáticos encabezados por Seymour Cray e Cray Research.
  Foi un dos ordenadores máis coñecidos e exitosos da historia, e dos máis potentes na súa época.
  Unha das súas características técnicas é que, a primeira versión (Cray-1A) operaba con procesadores vectoriales a 80 MHz, era un sistema de 64-bits e pesaba 5,5 toneladas.Pese ó seu gran tamaño só tíña 8 MB de Ram.
 • Apple I

  Apple I
  Foi un dos primeiros ordenadores persoais e o primeiro en combinar un microprocesador cunha conexión para un teclado e un monitor.
  Foi diseñado e feito a man por Steve Wozniak​​ orixinalmente para uso personal. Un amigo de Steve Wozniak, Steve Jobs, tivo a idea de vender o ordenador.
 • Epson HX-20

  Epson HX-20
  É considerado o primero ordenador portátil, anunciado por Epson en novembro de 1981, aínda que non empezouse a vender ata 1983.
  As súas características son que : eran máis compactos,pesaban menos e tiñan batería incorporada.
 • QUINTA XERACIÓN

  Foi un proxecto feito por Japón. O seu obxectivo foi o desenrolo dunha nova clase de ordenadores que empregarían técnicas e tecnoloxías de intelixencia artificial tanto no plano do hardware como do software.O proxecto durou once anos, pero non obtuvo os resultados esperados.
 • ChromeBook

  ChromeBook
  É un ordenador persoal que traballa co sistema operativo Google Chrome OS.
  Foi creado por google no ano 2009.
  As súas características son que: inicia de forma rápida ,é compatible cos últimos estándares web,integra funcións WIFI. Ademais nel as aplicacións, os documentos e a configuración de cada usuario almacenanse de forma segura na nube, mentras que as Descargas almacenanse de forma local.E por último ten acceso rápido ás aplicacións de Google.
 • UltraBook

  UltraBook
  É un tipo de ordenador portátil que caracterízase por ser extremadamente lixeiro e delgado, en comparación cos seús antecesores o Netbook e o Subportátil .UltraBook foi creado pola empresa Intel.
  Ten como características que:o seu grosor non é superior a 21 mm para os máis grandes e 18 mm para os máis pequenos.Ten un procesador de ultra-baixa tensión de Intel,conectividade Wi-Fi.,unha pantaia táctil e carcasa metálica para unha mellor disipación da calor.