Medio ambiente guia

Grandes fitos da Educación Ambiental

 • PNUMA

  PNUMA
  A súa finalidade é iniciar e apoiar políticas ambientais de alcance internacional, favorecendo a cooperación entre distintos organismos dentro do sistema de Nacións Unidas ou con outras organización.
 • Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Humano de Estocolmo

  Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Humano de Estocolmo
  Establécese un programa internacional de educación sobre o medio ambiente, de enfoque interdisciplinario e con carácter escolar e extraescolar, que abarque todos os niveis de ensino e diríxase ao publico en xeral.
 • Seminario Internacional de Educación ambiental

  Seminario Internacional de Educación ambiental
  O seu obxectivo é mellorar as relacións ecolóxicas incluíndo a relación entre o ser humano e a natureza e a relación entre os individuos.
 • Conferencia Intergubernanmental de Educación ambiental.

  Conferencia Intergubernanmental de Educación ambiental.
  Conferencia onde se presenta o informe xeral das actividades realizadas encamiñada ao tratamento dos principais problemas ambientais da sociedade contemporánea.
 • INFORME BRUNDTLAND

  INFORME BRUNDTLAND
  O Informe Brundtland é un informe que enfronta e contrasta a postura de desenvolvemento económico actual xunto co de sustentabilidade ambiental, co propósito de analizar, criticar e reformular as políticas de desenvolvemento económico.
 • Congreso Internacional de Educación y formación Ambiental

  Congreso Internacional de Educación y formación Ambiental
  Como resultado dos acordos do Congreso, apróbase a Estratexia Internacional de acción en materia de educación e formación ambientais para o decenio dos noventa. Esta conferencia supuxo un impulso definitivo para o desarrollo de la Educación Ambiental.
 • Conferencia das Nacións Unidas sombre o Medio Ambiente e o desarrollo ou Cumio da Terra ou “Rio 92”

  Conferencia das Nacións Unidas sombre o Medio Ambiente e o desarrollo ou Cumio da Terra ou “Rio 92”
  A Conferencia foi a oportunidade de adoptar un programa de acción para o século XXI, chamado Programa 21. O Programa 21 é a referencia para a aplicación do desenvolvemento sustentable
 • Conferencia Internacional sobre Medio ambiente e Sociedade : Educación e Sensibilización para a Sostenibilidade.

  Conferencia Internacional sobre Medio ambiente e Sociedade : Educación e Sensibilización para a Sostenibilidade.
  O obxectivo principal desta reunión é valorar o alcance dos acordos alcanzados na Conferencia de Río, constátase que apenas se produciron avances e os recursos destinados á educación para a sustentabilidade seguen sendo escasos.
 • PROTOCOLO DE KIOTO

  PROTOCOLO DE KIOTO
  O Tratado establece a redución das emisións de CO2 á atmosfera.
 • Cumio do Milenio das nacións unidas.

  Cumio do Milenio das nacións unidas.
  Son oito propósitos do desenvolvemento humano fixados no ano 2000, que os 189 países membros das Nacións Unidas acordaron conseguir para o ano 2015. Estes obxectivos tratan problemas da vida cotiá que se consideran graves e/ou radicais. En 2015 os progresos realizados foron avaliados e por outra banda estendeuse a lista de obxectivos, agora chamados os obxectivos de desenvolvemento sustentable.
 • Cumio mundial sobre o desarrollo sostible ou“Rio+10”

  Cumio mundial sobre o desarrollo sostible ou“Rio+10”
  Este encontro serviu para facer un balance do anterior cume, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Centrada no desenvolvemento sustentable.
 • DEDS 2005-2014 (Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible)

  DEDS 2005-2014 (Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible)
  O seu obxectivo é integrar os principios, valores e prácticas do Desenvolvemento Sustentable en todos os aspectos da educación e a aprendizaxe, co obxectivo de fomentar cambios de comportamento necesarios para preservar no futuro a integridade do medio ambiente e a viabilidade da economía, e para que as xeracións actuais e vindeiras gocen de xustiza social.
 • Conferencia Internacional da Educación ambiental ou (Tbilisi+30)

  Conferencia Internacional da Educación ambiental ou (Tbilisi+30)
  Nesta declaración faise especial énfase na transformación dos estilos de vida insustentable a estilos máis harmónicos coa integridade ecolóxica, a xustiza social e económica, así como o respecto a todas as formas de vida, onde a educación para o desenvolvemento sustentable é esencial para que esta transformación ocorra afectivamente.
 • Conferencia das Nacións Unidas sobre o desarrollo sostible ou “Rio +20”

  Conferencia das Nacións Unidas sobre o desarrollo sostible ou “Rio +20”
  O resultado foi o documento O futuro que queremos que contén medidas claras e prácticas para a implementación do desenvolvemento sustentable. A conferencia enfocouse en dous temas principais: a economía verde no contexto do desenvolvemento sustentable e a erradicación da pobreza e o marco institucional para o desenvolvemento sustentable.
 • Conferencia Mundial sobre a Educación para o desarrollo sostible.

  Conferencia Mundial sobre a Educación para o desarrollo sostible.
  A Conferencia finalizou cunha declaración que pide a todas as nacións que poñan en marcha de forma urxente o Programa de Acción Mundial para xeneralizar a aplicación da Educación para o Desenvolvemento Sustentable ( EDS) e incluíla no programa de desenvolvemento para despois de 2015.
 • Cumio Desenvolvemento sostible

  Cumio Desenvolvemento sostible
  O 25 de setembro de 2015, os líderes mundiais adoptaron un conxunto de obxectivos globais para erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade para todos como parte dunha nova axenda de desenvolvemento sustentable. Cada obxectivo ten metas específicas que deben alcanzarse nos próximos 15 anos.