Recoluciones

A Era Das Revolucións - Sesión 2

 • Revolucións Burguesas

  Revolucións Burguesas
  A Revolución burguesa é un concepto historiográfico que se desarrolla entre os séculos XVIII y XIX. Inícianse en Inglaterra no ano 1642 e fan referenza a un movemento social cun importante componente burgués. Considérase que as revolucións burguesas finalizaron coa Revolución de 1917, en Rusia, onde gañou protagonismo a clase obreira. Dentro das revolucións burguesas destacan dúas, entre outras: a Revolución Francesa (1789) e a Revolución Industrial (1760).
 • Period: to

  Personaxes relevantes da época I.

  ·Otto von Bismarck (1 de abril de 1815): Foi un estadistas, burócrata, militar e político alemán, considerado o fundador do Estado alemán moderno.
  ·Victor Manuel II (14 de marzo de 1820): Foi o derradeiro rei do Reino de Sardeña e o primeiro rei de Italia.
  ·Adam Smith (xuño de 1723): economista e filósofo escocés, figura importante na ilustración escocesa.
 • Period: to

  Personaxes relevantes da época II.

  ·George Washington (22 de febreiro de 1732): Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos.
  ·Maximillien de Robespierre (6 de maio de 1758): Foi un dos líderes máis importantes da Revolución Francesa.
  ·Napoleón Bonaparte (15 de agosto de 1769): Foi o emperador de Francia, á vez que un dos homes máis poderosos de Europa.
  ·Klemens Wenzel von Metternich (15 de maio de 1773): Foi un político e diplomático austriaco.
 • Revolución Industrial

  Revolución Industrial
  A Revolución Industrial foi un período de cambios económicos, culturais, sociais e tecnolóxicos que foi ata o 1840, orixinado en Inglaterra. Estes cambios afectaron, maioritariamente á sociedade agraria e á artesanía. Desde entón, a industria evolucionou enormemente, aparecendo novas máquinas e mellores métodos de fabricación de produtos, etc. Uns dos cambios máis destacados foron a creación do ferrocarril e da máquina de vapor como motores destacados. Destacaban o sector téxtil e a siderurxia.
 • Proceso de industrialización

  Proceso de industrialización
  A industrialización é un fenómeno con carácter económico basado na produción de bens a gran escala ou de maneira intensiva. Ao mesmo tempo supuxo históricamente un impulso económico e social para sectores e países que a puxeron en práctica. Formou parte da Revolución Industrial.
 • Independenza de Estados Unidos.

  Independenza de Estados Unidos.
  Caracterizamos a Independenza de Estados Unidos (E.E.U.U.) como un evento moi relevante dentro da crise do Antigo Réxime. O Congreso de Estados Unidos aprobou a Independencia o 4 de xullo de 1776. Este publicouna de distintas maneiras: a máis destacada foi en forma dun impreso en gran formato que foi distribuído ampliamente e leído ó público.
 • A crise do Antigo Réxime

  A crise do Antigo Réxime
  A crise do Antigo Réxime en España foi un fenómeno ocorrido no século XVIII que comezou co desmantelamento das estruturas do réxime señorial na Europa Occidental. Caracterízase por ser un período de tempo con guerras, debilidade e derrumbes, provocados pola Revolución Francesa. A sociedade do Antigo Réxime era de carácter estamental.
  -Liberalismo: Frente ao absolutismo do dereito divino das monarquías do Antigo Réxime, o liberalismo sostén que a soberanía reside na nación (Congreso de Viena).
 • Revolución Francesa

  Revolución Francesa
  A Revolución Francesa de 1789 foi un conflito social e político que ocorreu en Francia, e que se causou polo cansanzo do pobo ante a falta de responsabilidade da nobreza e dos altos estamentos. Neste período de tempo, elimináronse as bases económicas e políticas restantes do Antigo Réxime. As causas do comezo desta Revolución foron principalmente o absolutismo monárquico, as desigualdades políticas e económicas e a falta de liberdades e dereitos. Esta remata no 1799 instaurando o Consulado.
 • Period: to

  Revolucións burguesas (1820, 1830 e 1848).

  ·Revolucións de 1820: Surxiron como reacción á restauración que se produciu como consecuencia da derrota da Francia revolucionaria, supoñendo o restablecemento do Antigo Réxime.
  ·Revolucións de 1830: Tiveron máis relevancia cas de 1820. O seu obxectivo era revolucionarse contra a tiranía.
  ·Revolucións de 1848: Iniciouse igual ca de 1830 en Francia e estendeuse por Europa. Causada pola crise económica de Francia e pola negación de dereitos e liberdades.
 • Unificación de Italia e Alemaña.

  Unificación de Italia e Alemaña.
  Entre 1848 y 1871, alemáns e italianos lograron poner fin ao fraccionamiento territorial herdado da Idade Media. A unificación fíxose efectiva tras a derrota de Austria e unha serie de guerras exteriores. Algunhas figuras claves foron o Rey Guillermo I e seu canciller o Primeiro Ministro Otto von Bismark. En Italia, comezou polo mesmo.
 • Xénese e desenvolvemento do movemento obreiro

  Un dos cambios máis significativos do século XX foi a aparición dunha clase social obreira. A clase obreira é o conxunto de traballadores pertencentes ao sector industrial. As condicións laborais de vida económicas e a falta de protección social favoreceu o desarrollo deste. O movemento obreiro decidiu seguir:
  - Anarquismo: ideoloxía política que busca conseguir a emancipación do home en todo tipo de organización xerárquica que limite a liberdade do ser humano.
  - Grupos de acción directa.