Mikszath es mauks ilona

Mikszáth Kálmán

 • 1 CE

  1847

  1847
  Január 16-án született Szklabonyán (Palócföld). Apja Mikszáth János, anyja Veres Mária. Ősei neve nem is Mikszáth volt, hanem Mixadt; ezt a 19. században magyarosította a család. Kisnemesi evangélikus családba születik. Elemi iskoláit a faluban végzi el (falusi neveltetés).
 • 10

  1857

  1857
  A rimaszombati kisgimnázium tanulója lesz. Itt az önképzőkörben írja első prózáit, verseit.
 • 16

  1863

  1863
  A gimnázium utolsó két évére átiratkozik a selmecbányai gimnáziumba. Ott is tagja az önképzőkörnek.
 • 19

  1866

  1866
  Leérettségizik és jogi tanulmányokat kezd, de sem Pesten, sem Győrben nem fejezi be. Egyre erősebb az írói elhivatottság benne.
 • 24

  1871

  1871
  Balassagyarmaton van de nincs kedve tanulni, ezért egy ideg vármegyei hivatalnok.
 • 26

  1873

  1873
  Szerkesztője lesz a Nógrádi lapok című újságnak. Nyáron romantikus körülmények között feleségül veszi Ilonkát és Pestre költöznek. Különböző lapokba ír, de a siker elkerüli.
 • 27

  1874

  1874
  Megjelenik első könyve, az Elbeszélések című kötet.
 • 29

  1876

  1876
  Hűtlenség címén elválik feleségétől de valójában meg akarta kímélni őt a nélkülözéstől.
 • 31

  1878/79

  1878/79
  A Szegedi napló szerkesztőségéhez kerül. Megjön írói önbizalma és sikeres lesz.
 • 34

  1881

  1881
  Megjelenik: -Tót atyafiak
  Megindul a példátlanul gyors olvasói siker és világirodalmi karrier. A Petőfi Társaságba megválasztják.
 • 35

  1882

  1882
  Visszatér a fővárosba és a Pesti Hírlaphoz. Írásai ettől kezdve először mindig újságokban, folytatásokban jelennek meg. A Kisfaludy társaság tagjává választják. Megjelenik:

  -Néhai bárány (első igazi sikere)
  -Jó palócok c. kötete
 • 36

  1883

  1883
  Január elsején újra elveszi Ilonkát.
 • 40

  1887

  1887
  Országgyűlési képviselő lesz, az illyefalvi kerületben. Tisza Kálmán bizalmasa sőt még a kártyapartnere is.
 • 42

  1889

  1889
  1. május 3-án pedig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett.
 • 43

  1890

  1890
  Meghal kisfia, Jánoska. Élete végéig nem heveri ki a tragédiát. De nem csak egy gyermeke volt hiszen hárman voltak. Mit ad Isten mind a 3 fiú. Második gyermeke Kálmán jogász és politikus volt aki figyelemre méltó közjogi-politikai tanulmányokat írt. Az első világháború alatt pedig Országos Hadsegélyező Bizottság munkatársa volt. Harmadik fia Albert újságíróként dolgozott. Befejezte édesapja Az amerikai menyecske című félbemaradt regényét, és 1918-ban kiadta.
 • 45

  1892

  1892
  A fogarasi kerület képviselője. Sorra jelennek meg regényei, kivétel nélkül mindegyik hatalmas irodalmi siker.
 • 48

  1895

  1895
  Megjelenik a sokak szerint legjobb műve a Szent Péter esernyője. Szerkezetileg a regény két szálon fut. Az egyik a glogovai pap és húga, (Veronka) a másik a vörös esernyő titka, Gregorics Pál és törvénytelen fia (Wibra Gyuri) története.
 • 54

  1901

  1901
  Megjelenik egyik nagy regénye a Különös Házasság. Buttler János gróf iskolai szünidőre siet haza, szüleihez és szerelméhez. Útközben megpihennek Dőry báró házában, ahol Jánost fondorlatos módon csapdába ejtik.
 • 57

  1904

  1904
  Megveszi a horpácsi birtokot és az ideje nagy részét már szülőföldjén tölti. Fiai is ezen a birtokon fognak lakni halála után.
 • 63

  1910.06.28

  1910.06.28
  1. május 28-án meghalt. Május 31-én temetik, az Akadémia előcsarnokában ravatalozzák fel és a Kerepesi úti temetőben lel végső nyugalmat.
 • 63

  1910

  1910
  Szklabonyát elkeresztelik Mikszáthfalvának. Sokat betegeskedik ebben az időszakban. Május 6-án van a nagy országos ünnep Budapesten. Egy egész ország hódolatát fogadja. Az ünneplés után elindul új leendő képviselői kerületébe. Rosszul lesz ezért hazajön.
 • 64

  1911

  1911
  Utolsó nagyregénye amit halála után jelentettek meg. 15 fejezetből áll, melyek esetenként különleges „elbeszélő címet” viselnek, mint rögtön az első: „Némely előzmények és részletek, melyeket okvetlenül szükséges tudni”. A regényből hétrészes színes tévéfilmsorozat is készült amelyet nagy részben az eredeti helyszíneken forgattak le.