Npv

A nemzetközi politikai viszonyok tudományterületének történeti idővonala

 • 1500

  A tudás szerkezet átalakulása

  A tudás szerkezet átalakulása
  Át alakul a tudás szerkezete, ami megalapozza a mai tudományszerkezetet. Ekkor megdőlt az egyház monopóliuma a tudás felett. Lassú átalakuláson megy keresztül.
 • 1500

  A tudás szerkezet átalakulása

  Ez a változás alapozza majd meg a mai tudományszerkezetet. Megdől az egyház monopóliuma a tudás felett.
 • Jeremy Bentham megalkotja a nemzetközi szót

  Jeremy Bentham megalkotja a nemzetközi szót
  Egy újfajta jelenség miatt hozta létre ezt az új és mesterséges szót. Ez az új jelenségek a politikai közösségek és azok kapcsolatrendszereik.
 • A történelemtudomány akadémiai jogot nyer

  A történelemtudomány akadémiai jogot nyer
  A társadalomtudományok elsőként kapja meg ezt a jogot. Leopold Rankenek köszönhetőn változásokon is megy keresztül, mert ezek után a történelmet csak dokumentumok alapján kell vizsgálni.
 • A francia forradalom hatására két új gondolat jelenik meg

 • A francia forradalom hatására két új gondolat jelenik meg

  Olyan két gondolat jelenik meg ami hat a világ megismerésének szerkezetére. Az első gondolat az, hogy a politikai változás egy természetes jelenség, nincsenek merev struktúrák és a társadalom sem merev. A másik fontos gondolat a népszuveranitás elve volt, tehát a hatalom gyakorlásának és letéteményesének fókuszpontját változtatja meg. Ez a két gondolat hat a tudományszerkezet változására
 • Jeremy Bentham megalkotja a nemzetközi szót

  Jeremy Bentham megalkotja a nemzetközi szót
  Egy újfajta jelenség miatt alkotta meg ezt a szót. Az új jelenség, hogy megjelennek politikai közösségek és ezeknek a közösségeknek a kapcsolat rendszere.
 • A teológia és a filozófia tudományterülete ketté vált

  A szétválás után különböző tárgykörrel rendelkeznek majd. A teológia tárgyköréhez fog tartozni minden ami Istenhez viszonyítja a világot vagy az embert. A filozófia tárgyköréhez fog tartozni minden ami a világ tanulmányozásával kapcsolatos, ezzel új kérdések is merülnek majd fel ami az hogy hogyan lehet definiálni a világot.
 • A teológia és a filozófia tudományterülete ketté vált

  A teológia tárgyköréhez fog tartozni minden ami Istenhez viszonyítja a világot. A filozófia tárgyköréhez tartozik minden ami a világ tanulmányozásával kapcsolatos, mellyel új kérdések jelennek meg mint az hogy hogyan lehet definiálni a világot.
 • A Nemzetközi Politikai Viszonyok tudományterületté válik

  Amióta az ember közösségben él azóta vizsgálja az ember a nemzetközi politikai viszonyokat. Egyes közösségek között mindig volt kapcsolat, valahol valahol kereskedelem formájában de volt hogy háború kapcsán. A politikai elitnek lesz igénye ennek a tudományterületnek a létrejöttére. Az Első Világháború után kezdték el keresni a magyarázatot, hogy miért lesznek háborúk.
 • Az államok mellett megjelennek a nemzetközi szervezetek

  A 20. Században a klasszikus diplomáciában a szereplők az államok voltak és az államok közötti kapcsolat volt a fontos. Az államok mellé bekapcsolódnak a nemzetközi szervezetek az 1920/1930-as években, mint államok melletti szereplők. Ekkor a diplomaták úgy gondolkodtak, hogyha felmerül egy probléma akkor azt az intézményesítéssel a legegyszerűbb megoldani, tehát fórumot hozott létre.
 • Period: to

  Az államok mellett megjelennek a nemzetközi szervezetek

  Az államok mellett bekapcsolódnak a nemzetközi szervezetek , mint állam feletti szereplők. Ekkor a diplomaták úgy gondolták, hogy egy problémát az intézményesítéssel a legegyszerűbb megoldani, tehát ha probléma van akkor arra intézményt kell létre hozni.
 • A második megszületése a tudományterületnek

  A második megszületése a tudományterületnek
  A Második Világháború után lezajlik egy szerkezet váltás. Az akkori kutatók jobban kötődtek az egzakt tudományokhoz ezért új kérdést fogalmaztak meg ami a motiváció megértésére irányult. Ekkor újjászervezték a tudományt. Hans Morgenthau könyve robbantja ki a vitát ezért az ő nevéhez kapcsolódik a második születése a tudományterületnek.
 • Új szereplő jelenik meg

  Az 1970-es éveken elterjednek a társadalmi szereplők. Három fajta új szereplő jelenik meg: gazdasági szereplő (a gazdasági globalizáció miatt nőtt meg hirtelen a szerepük), társadalmi szereplő ( ezek a nem kormányzati szervek, akik a nemzetközi kapcsolataik miatt játszanak fontos szerepet a nemzetközi politikában) és az egyén (saját alanyi jogon lesz a nemzetközi politika szereplője).
 • Új szereplő jelenik meg

  Az 1970-es években elterjednek a gazdasági szereplők. Ennek három fajtája lett: a gazdasági szereplők (a gazdasági globalizáció miatt nőtt meg a politikai súlyuk), a civil társadalmi szereplők (nem kormányközi szervek, akik probléma megoldásra jönnek létre) és az egyén (a saját alanyi jogon keresztül lesz a nemzetközi politikai viszonyok alapja, mert kilép az állampolgárságból és önálló szereplő lesz)
 • A nagy törés

  A nagy törés
  Kenneth Waltz fogalmazta meg az első nagy törést a politikában, amely lehetővé teszi, hogy a nemzetközi politikai viszonyok önálló tudományterület és leszakadjon a politológiáról.
 • Az egyén lehet a világpolitika tárgya

  Az egyén lehet a világpolitika tárgya
  Az egyén önálló hatást gyakorol a világpolitikára ezért a tudományterület első szintjét képzi és a világpolitika tárgyává válik.