Middeleeuwen

 • 1 CE

  Geboorte Jezus Christus

  Geboorte Jezus Christus
  Hij is geboren op 25 december jaar (1)
 • Period: 8 to 14

  Het Gouden Tijdperk

  Het Gouden Tijdperk van de Islamitische beschaving (8e tot 14e eeuw): Tijdens deze periode waren de islamitische wereld enkele eeuwen lang een centrum van wetenschap, kunst, filosofie en handel. Belangrijke bijdragen werden geleverd op gebieden zoals wiskunde, geneeskunde, astronomie, literatuur en architectuur. Steden zoals Bagdad, Cordoba en Caïro waren centra van intellectuele en culturele activiteit.
 • Period: 100 to 400

  Romeinen zijn Polyteïstisch, Christendom is verboden (fase 1)

 • 313

  Christendom wordt een straatsreligie (fase3)

  Christendom wordt een straatsreligie (fase3)
  iedereen bekeerde tot het Christendom.
  Het was niet meer verboden.
 • Period: 481 to 511

  Merovingens (Clovis I)

 • 500

  Middeleeuwen

  Middeleeuwen
 • Period: 501 to Jan 1, 600

  De kerstening van West-Europa vanuit Engeland

 • Period: 509 to 27

  Romeinen krijgen staatsvrijheid (fase 2)

  Begin, 509 voor Chr
  Einde 27 voor Chr
 • 610

  Openbaring Mohamed

  Openbaring Mohamed
  De "Openbaring van Mohammed" verwijst naar de goddelijke boodschappen en openbaringen die volgens de islamitische overlevering werden ontvangen door de profeet Mohammed. Volgens de islamitische traditie begon de openbaring aan Mohammed in het jaar 610, toen hij 40 jaar oud was, tijdens een spirituele ervaring in de grot van Hira bij Mekka. Deze eerste openbaring werd gebracht door de engel Gabriël.
 • Period: 621 to 622

  De Arabische wereld voor 622

  De belangrijkste economische activiteiten in de Arabische wereld waren veeteelt, handel en karavaanroutes. Karavaanroutes waren essentieel voor het transport van goederen door de uitgestrekte woestijnen en droge gebieden van het Arabische schiereiland. Steden zoals Mekka en Medina waren belangrijke handelscentra vanwege hun strategische ligging op handelsroutes.
 • Jan 1, 732

  Begin Middeleeuwen

  Begin Middeleeuwen
  Arabische verovering in Europa.
  Slag bij Poitiers
  De verbreking van de culturele eenheid rond de Middellandse Zee ten gevolge van de islamitische verovering.
 • Period: 768 to 814

  Karolingers (Karel De Grote)

 • Period: 987 to 996

  Capetingers (Hugo Capet)

 • Jan 1, 1052

  Het Grote Shisma

  Het Grote Shisma
  De oorzaken van het Grote Schisma waren complex en hadden te maken met theologische, politieke en culturele geschillen tussen het oostelijke en het westerse christendom. Enkele van de belangrijkste kwesties waren de primacy (hoogste gezag) van de paus, het gebruik van de filioque-clausule in het geloof in de Heilige Geest, liturgische verschillen en politieke rivaliteiten tussen de paus en de patriarch van Constantinopel.
 • Oct 14, 1066

  Slag Bij Hastings

  Slag Bij Hastings
  Het was een belangrijke veldslag tussen het Normandische leger, geleid door Willem de Veroveraar, en het Angelsaksische leger, geleid door koning Harold II van Engeland. De slag vond plaats in de buurt van Hastings, in het zuiden van Engeland. Het resultaat van de slag was de Normandische verovering van Engeland en de daaropvolgende kroning van Willem de Veroveraar tot koning van Engeland.
 • Period: Jan 1, 1075 to Jan 1, 1122

  Investituurstrijd

 • 1096

  Begin van de Kruistochten

  Begin van de Kruistochten
  De Kruistochten begonnen officieel in het jaar 1096 met de oproep van paus Urbanus II tijdens het Concilie van Clermont.
 • Period: 1096 to 1099

  Eerste Kruistocht

 • Sep 23, 1122

  Het concordaat van Worms

  Het concordaat van Worms
  Het Concordaat van Worms was een akkoord dat werd gesloten op 23 september 1122 tussen paus Calixtus II en keizer Hendrik V van het Heilige Roomse Rijk. Het concordaat was bedoeld om een einde te maken aan de langdurige Investituurstrijd, een conflict tussen de pausen en de keizers over de benoeming van bisschoppen.
 • Jul 27, 1214

  Slag Bij Bouvines

  Slag Bij Bouvines
  De Slag bij Bouvines was een cruciaal moment in de strijd om controle over het Heilige Roomse Rijk en het noordwestelijke deel van Europa. Het Franse leger, ondanks in de minderheid te zijn, slaagde erin om de coalitie van tegenstanders te verslaan. De overwinning van koning Filips II verstevigde zijn macht in Frankrijk en verzwakte het gezag van de keizer en de Engelse invloed in de regio.
 • Jun 15, 1215

  Magna Carta

  Magna Carta
 • Jul 11, 1302

  Slag Bij Pevelenberg

  Slag Bij Pevelenberg
  De Guldensporenslag vond plaats op 11 juli 1302 en was een belangrijke veldslag tijdens de Vlaamse opstand tegen het Franse gezag in de middeleeuwen. De slag vond plaats in Kortrijk, in het huidige België.
 • May 29, 1453

  Val van Constantinopel door de Seltsjoeken

  Val van Constantinopel door de Seltsjoeken
 • Jan 1, 1492

  Einddatum middeleeuwen

  Einddatum middeleeuwen
  De ontdekking van Amerika door Colombus.