Leib

Leiva lugu

 • 100

  Leib jõuab Euroopasse

  Leib jõuab Euroopasse
  Muistsed egiptlased ja foiniiklased hakkasid leiba küpsetama juba enne meie ajaarvamist. Neilt võtsid leivateokunsti üle heebrealased ja kreeklased ning ligikaudu 170 aastat enne Kristust roomlased. Sealt edasi levis see üha edasi mujale Euroopasse. Algselt kasutati leibade küpsetamiseks odra- või nisujahu.
 • Period: 100 to

  Leiva lugu

 • 350

  Leib saab endale nime

  Leib saab endale nime
  Sõna ‘leib’ pärineb muinasgooti keelest 4. sajandist. Juba esimeses piiblitõlkes oli kasutusel sõna ‘hlaifs’ ja selle varasem kuju ‘hlaiba’, mis algupäraselt tuleneb germaani keelete hulka kuuluvast muinasgooti keelest.
 • 450

  Küpsetama hakatakse rukkileiba

  Küpsetama hakatakse rukkileiba
  Pärast nn suurt rahvasterännet (4.–7. sajandil pärast Kristust) hakati leiba küpsetama rukkijahust. Just rukkileib sai kuni 18. sajandini maailmas üldtunnustatuks (hiljem hakati paljudes maades eelistama nisuleiba).
 • Jan 1, 1100

  Eestlased hakkavad sööma rukkileiba

  Eestlased hakkavad sööma rukkileiba
  Eestlaste laual asendus odraleib rukkileivaga tõenäoliselt teise aastatuhande alguses. Rukis osutus meie loodusoludes ilmastiku suhtes kõige vastupidavamaks viljaks, mistõttu sai sellest järgmistel sajanditel meie põhiline leivavili. Igapäevaseks toiduks hakati üha rohkem kasutama hapendatud rukkileiba, mis kujunes aastasadade jooksul talurahva peatoiduks.
 • Jan 1, 1200

  Leivavilja jahvatatkse veskites

  Leivavilja jahvatatkse veskites
  12.–13. sajandil, kui ehitama hakati veskeid ja vilja ei pidanud enam käsitsi jahvatama, muutus leivategemine lihtsamaks. Esimesena hakati ehitama tuulikuid ning seejärel vesiveskeid. Esimesed teated tuulikutest Eesti aladel pärinevad 14. sajandist.
 • Asutatakse esimesed leivatehased

  Asutatakse esimesed leivatehased
  Sajandeid oli igapäevase leiva küpsetamine raske käsitöö. Esimesed mehhaniseeritud leivatehased tekkisid alles 19. sajandi keskel.
 • Sünnib Eesti Leivaliit

  Sünnib Eesti Leivaliit
  1. aastal loodi Eestis organisatsioon, mis koondab enda alla Eesti tugevamaid leivatootjaid ja nende koostööpartnereid - Eesti Leivaliit. Praegu kuulub Leivaliitu enamik tuntumad ettevõtted, kelle toodetud leib Eestis müügil on (näiteks Leibur, Eesti Pagar, Fazer, Europagar jt).
 • Esimene leivanädal

  Esimene leivanädal
  Esimene üleriigiline leivanädal toimus 14.– 20. septembril 1998. aastal. Leivanädala idee sai alguse Halliste kiriku perepäeval viisteist aastat tagasi.
 • 15. leivanädal

  15. leivanädal
  7.-13. oktoobril 2013 toimub Eestis 15. leivanädal! Sel korral on leivanädala moto "Leiba ei asenda!".
 • Leivaküpsetamisest saab elukutse

  Leivaküpsetamisest saab elukutse
  Alates 9. sajandist kujunes leivaküpsetamine keskaegsetes Euroopa linnades omaette elukutseks. Karl Suur kehtestas lausa nõude, et igal maaomanikul peab olema oma viljaait ja oma pagarid. 200 aasta jooksul muutusid pagarid Kesk-Euroopas tähtsateks kodanikeks, kes moodustasid oma gildi, mille sümboliks valiti kringel.