2282379t1hc9f0

I ms - Vabadussõda

 • I maailmasõja puhkemine

  I maailmasõja puhkemine
  Ühel pool Keskriigid (Austria Ungari + Saksamaa), teisel pool Antant (Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia). Ajendiks oli Austria-Ungari troonipärija tapmine.
 • Sakslased annavad pealelöögi

  Sakslased annavad pealelöögi
  Esialgu olid venelased edukad, kuid 1915. annavad Sakslased pealelöögi ning rindejoon jõuab Riia alla (Poola ja Leedu alad juba vallutatud. Vene tsaaririik alustab tööstuse evakueerumisega Eesti aladelt.
  Samal ajal tegutseb Põhja-Eestis Pätsi loodud Linnade liidu komitee ning Lõuna-Eestis Tõnissoni loodud komitee.
 • Period: to

  Ränk talv

  1. Aasta talv, ükski sõdiv riik enam ei jaksa, valmisolek iga hinna eest sõda lõpetada. Talv on ka külm, ränk, nälg vaevab kõiki pooli. Venemaal tagala kukub kokku ning seejärel puhkeb revolutsioon Petrogradis (peterburis).
 • Spontaanne revolutsioon

  Spontaanne revolutsioon
  Rahval on mõõt täis ning tullakse tänavatele, ka sõjavägi on ülestõusnute poolel. Võim läheb ülestõusnute kätte, vana võim langeb, moodustatakse ajutine valitsus Riigiduuma saadikutest.
  Samal ajal kujunevad Petrogradis suurtes tehastes Nõukogud ehk. vasakpoole revolutsiooniline võim.
 • Revolutsioon levib Eestisse

  Revolutsioon levib Eestisse
  Revolutsioon levib Eestisse, samuti tullakse tänavatele. Eestis kujuneb samuti mitu liini- ajutine valitsus ning Nõukogud, kes tahavad proletaarset revolutsiooni läbi viia.
  Nõukogud esialgu sotsiaaldemokraatlikud.
  2. Märts vallutatakse kõik vanglad, pannakse põlema (Toompea ja Paksu Margareeta vanglad).
  Eestis hakkab oma võimu teostama Jaan Poska.(Petrogradi ajutine valitsus nimetab ta ametisse)
 • Eestlaste meeleavaldus Petrogradis

  Eestlaste meeleavaldus Petrogradis
  Tulevad jälle kokku rahvuslikud liidrid, et otsustada mida teha edasi, otsustatakse nõuda autonoomiat ning koostatakse autonoomia eelnõu- Eesti koondada ühtseks kubermanguks.
  Petrogradis otsustatakse koostada eestlaste meeleavaldus, ligi 40 000 eestlast, esitatakse autonoomia eelnõu.
 • Eesti saab autonoomia

  Eesti saab autonoomia
  1. Märts- eesti saab autonoomia- eesti ja liiviimaa eesti osa ühendatakse ühtseks kubermanguks (esimest korda üldse). Tuli valida esinduskogu, Maapäev ehk eestimaa ajutine maanõukogu (esinduskogu). Poska korraldab selle valimisi.
 • Maapäev koguneb

  Maapäev koguneb
  Osalevad parteid olid:
  Demokraatlik plokk- Eesti liberaalid, Tõnissoni partei- 23% häältest
  Eesti Maarahva Liit - Pätsi partei
  Tööerakond- sotsiaaldemokraatlik, linna keskklass, Eesti haritlased, kes tahavad sotsiaalreforme. Jüri Vilms. 21% häältest
  Eesti vähemlased- praktiliselt hääli ei saa, menševikud, toetavad Eesti Vabariiki
  Bolševikud- saavad kõige suurema osa häältest, 39%. Ei tunnusta Eesti omariiklust.
 • Sakslased vallutavad Riia

  Sakslased vallutavad Riia
  1. Aastal sakslased vallutavad Riia, hakkavad lähenema Tallinnale ning tungivad Saaremaale ja Hiiumaale. Maapäev võtab kursi iseseisvusele. Selleks on vaja moodustada ka välisdelegatsioon, kas välisriigid on valmis iseseisvusideed toetama. Jaan Tõnisson eesotsas hakkab otsima võimalusi Venemaast eralduda.Oleks vaja valida uus Asutav Kogu, kes oleks iseseisvusega nõus Bolševikud juba valmistavad ette võimu haaramist ja riigipööret, tahavad alustada Petrogradis ning kukutada ajutise valitsuse.
 • Oktoobrirevolutsioon

  Oktoobrirevolutsioon
  1. Oktoober- ajutise valitsuse kukutamine Petrogradis, kuulutatakse välja uut tüüpi riik, Nõukogude riik.
 • Oktoobripööre

  Oktoobripööre
  Sõjarevolutsioonikomitee- bolševikemeelsed relvastatud üksused, punakaartlased valmis ka Eestis võimu üle võtma. Neid kontrollis Viktor Kingissepp ning Jaan Anvelt. 27. Oktoober- võim Eestis läheb Nõukogude kätte, Kingisepp haarab Poskalt võimu
 • Maapäev koguneb Toompeal

  Maapäev koguneb Toompeal
  Maapäeva aga ei ole laiali aetud. 28. November tullakse Toompeale kokku, kes kuulutab enda võimu ning et kehtivad ainult Maanõukogu valitud seadused.
 • Period: to

  Bolševike reformide elluviimine

  Omavalitsused asendatakse Nõukogudega
  Politsei asendatakse miilitsaga, miilits saadetakse laiali, asemele tuleb punakaart
  Kodanikuvabadusi hakatakse piirama, muude ideoloogiate esindajate õiguseid piiratakse.
  Suuromand natsionaliseeriti/kuulutati rahva omandiks, kuid ei antud talupoegadele, vaid öeldi et tehakse sotsialistlikud suurmajandid.
  Ainult bolševike lehed.
  Võimu haaramiseks Tallinnas oli moodustatud Sõja-Revolutsiooni komitee- punakaartlaste salgad.
 • Sakslaste pealetung

  Baltisakslased said eriti karmilt maareformidega pihta.Baltisakslasi hakatakse arreteerima ja küüditama venemaale. Selle peale saksa väed asuvad pealetungile 18. Veebruar 1918.
  Samal ajal Eestis sõltus see, kelle käes võim on sellest kellel on kohapeal võim/sõjavägi.
 • Iseseisvusmanifest

  Iseseisvusmanifest
  Sakslaste pealetungi järel hakkavad ka punased vaikselt taanduma. Nüüd on eestlastel võimalus.
  Maapäeva volitatud kolmeliikmeline päästekomitee, otsustatakse vastu võtta iseseisvus. Iseseisvusmanifest- Juhan Kukk. Esimest korda loeti manifest välja Pärnus, Endla teatri rõdult 23. Veebruaril 1918.
 • Iseseisvumine

  Iseseisvumine
  Tallinnas kuulutatakse iseseisvus välja 24. Veebruaril, moodustati ka Ajutine Valitsus, eesotsas Konstantin Päts- valitsus üheks päevaks.
 • Period: to

  Saksa okupatsioon

  Siinsed baltlased tahtsid luua oma balti hertsogiriiki
  Bresti rahu Saksa keisririigi ja Nõukogude Venemaa vahel
  Ühendatud Balti hertsogiriik
 • Compiegne'i vaherahu

  Compiegne’i vaherahu 11.november
  Sakslased kaotavad I maailmasõja
  Venemaa tahab tagasi võtta tsaari Venemaa territooriumid.
 • Algab vabadussõda

  Algab vabadussõda
  Kõigepealt Eestil vaja otsustada kas minna Venemaaga sõtta või lasta end üle võtta. Eesti ajutine valitsus otsustab iseseisvust kaitsta. 28.november 1918 - Vabadussõja algus.
 • Narva-Joala lahing

  Narva-Joala lahing
  Esialgu kutsutakse vabatahtlike Eesti rahvaväkke, kuid see ei andnud suuri tulemusi. Ainult 600 sõdurit Narva-Joala lahingus- punased suudavad üle tungida.
 • Period: to

  Eesti töörahva kommuun

  1. November punased vallutavad Narva. Kuulutatakse välja Eesti Töörahva Kommuun- esimene Eesti nõukogude vabariik. Valitseb kommuuni nõukogu. Hakatakse ellu viima reforme: omandi natsionaliseerimine, poliitiliste vastaste represseerimine.
 • Period: to

  Aktiivne Eesti sõjavägede reformimine

  1.Laidoner jõuab Eestisse
  2. Luuakse selge käsuliin- staap, staabiülem, kes annab käsu.
  3. Sundmobilisatsioon- kõik teatavas vanuses mehed peavad Eesti rahvaväega liituma
  4. Luuakse sõjaväe staap
  5. Luuakse eriväeosad, nt Kuperjanovi partisanid- juhiks Julius Kuperjanov, Sakala partisanid, Skautpataljon.
  6. Välisabi: Britid saadavad appi oma eskaadri, soome vabatahtlikud, Taani vabatahtlikud
  7.Soomusrongid, soomusautod
 • Kehra lahing

  Kehra lahing
  Peatati punaarmee pealetung Tallinnale, valmistuti ühtlasi ka vastupealetungiks
 • Rahvaväe pealtung

  Rahvaväe pealtung
  Rahvavägi läheb pealetungile 1919 7. jaanuar soomusrongiga- Laidoneri käsul. Vabastati Tapa, Jõgeva ja Ruhnja.
 • Paju lahing

  Paju lahing
  Kõige võikam lahing Eesti ajaloos. Paju lahing võidetakse, liigutakse Võru ja Petseri poole. Lahingu käigus hukkus Julius Kuperjanov. Jaanuari kuuga Eesti territoorium vabastatud.
 • Vallutatakse Petseri

 • Asutav kogu tuleb kokku

  Asutav kogu tuleb kokku
  1. Aprill Estonia kontserdisaalis. Asutav kogu kuulutab välja kahe seaduse ettevalmistamise,
   1. Seadus maaseadus- kes tuleb sõtta see saab maad 2. Seadus Põhiseadus, sõda peetakse rahvusriigi nimel.
 • Period: to

  Landeswehri sõda

  Konflikt Lätis Saksa väekoondisega.
  Sõlmiti vaherahu, tulemuseks baltisakslaste rolli vähenemine.
 • Võnnu lahingu võit

  Võnnu lahingu võit
  Kestis 19.-23. juuni, tähistame ka tänapäeval Võidupüha 23. juunil. Lahing toimus Saksa Landeswehri ja eestlaste vahel. Eestlased saavutasid võidu.
 • Period: to

  Tartu rahu läbirääkimised

  Kõigepealt lepiti kokku piiri osas.
  Järgmisena majandusküsimused: Eestil ei ole osa tsaarivenemaa võlgadest, varade tagastamine, lubati soodsaid kaubanduslepinguid, venemaa ütleb igaveseks ära suverääni õigustest eesti alale.
 • Relvarahu kokkulepe

  Relvarahu kokkulepe
  1. Jaanuar relvarahukokkuleppe- sõjategevus rinnetel on lõppenud
 • Tartu rahu

  Tartu rahu
  Taru rahulepingule allakirjutamine 2. Veebruar 1920