Jaanika Leiter

 • Õpetatud Eesti selts

  Õpetatud Eesti selts
  Tänaseks on tegemist Eesti vanima teadusseltsiga, kelle eesmärgiks on arendada eestlaste kultuuri toetudes minevikule, tulevikule ja olevikule.
 • Perno Postimehe 1. number

  Perno Postimehe 1. number
  Ajalehele kirjutas teravaid ja hoogsaid kirjutisi ka Carl Robert Jakobson, kes vastandas oma lugudes eestlasi ja sakslasi. Tal oli vastuolu baltisakslastega, mistõttu tekkis tal probleeme Jannseniga. 1863a nn tekkinud Eesti postimehele enam tal töid avaldada ei lastud.
 • Mahtra sõda

  Mahtra sõda
  Konflikt tekkis eesti talupoegade ning karistussalklaste vahel Juuru kihelkonnas Mahtra mõisas. Seda põhjustasid talurahva üldine raske majanduslik olukord ja ekspluateerimine. Lisaks mängis rolli 1856a talurahva seadus.
 • Valmis Kalevipoeg

  Valmis Kalevipoeg
  Faehlmannil tekkis mõte kirjutada eepos, mistõttu kogus tema valdava osa müüte ning kirjeldas ka suure osa sündmustest, mis lõpetasidki eeposes. Kreutzwald kasutas tema eeltööd viies idee ellu 1857 - 1861 aastail. Eepos avaldati paralleelselt eesti ning saksa keelsena.
 • Maltsvetlaste minek Krimmi

  Maltsvetlaste minek Krimmi
  Juhan Leinberg ehk prohvet Maltsvet oli maltsvetlaste usuliikumise rajaja ja juht.
 • Hakati taotlema Eesti Aleksandrikooli asutamist

  Hakati taotlema Eesti Aleksandrikooli asutamist
  Jakob Hurt hakkas 1870a eestvedama liikumist, mille eesmärgiks oli koguda raha eesti keelse kõrgema rahvakooli ehitamiseks. 1888a oli kogutud 100 000 rublat. Kool asutati Põltsamaal Kaarli mõisas, venekeelsena. Siiski kuulus kohustuslike ainete hulka eesti keel.
 • Aleksander II-le esitati Eesti talupoegade suur palvekiri

  Aleksander II-le esitati Eesti talupoegade suur palvekiri
  Palvekirja korraldamise algatas Johann Köler.
 • Vanemuise ja Estonia asutamine

  Vanemuise ja Estonia asutamine
  Vanemuise Selts on ühendus, mis algselt oli suunitletud peamiselt koorilaulu, ettekande- ja peoõhtutega. Hiljem lisandus näitemäng. Selts asutati Johann Voldemar Jannseni eestvedamisel 1865. aasta jaanipäeval. Estonia on aastal 1865 asutatud laulu- ja mänguselts. Aastal 1940 seltsi tegevus lõppes. Selts taasasutati 1990.
 • Omavalitsuse seaduse muudatus

  Talupojad vabastati ühiskondlikul alal mõisnike eestkoste alt ning kaotati mõisnike kodukariõigus. Käsitööliste tsunftiseaduse kaotamine avas eestlastele võimaluse käsitöö alal vabalt tegutseda
 • Teoorjuse kaotamine

  Samal aastal ikaldus vili, mis tõi enesega viimase näljahäda eesti rahva ajaloos
 • C. R. Jakobsoni kolm isamaa kõnet

  C. R. Jakobsoni kolm isamaa kõnet
  Propagandakõned toimusid Vanemuises seltsis 1868. ja 1870. aastal. Kõned ilmusid 1870. aastal raamatuna.
 • I üldlaulupidu Tartus

   I üldlaulupidu Tartus
  Idee tuli baltisakslaste korraldatud laulupidudest Saksamaal. 1867a esitas Jannsen avaliku üleskutse tähistada poole sajandi möödumist pärisorjuse kaotamisest. Pidu kestis kolm päeva, mille jooksul kanti ette 27 lugu, mis jagunesid pooleks ilmaliku ja vaimuliku repertuaari poolest. Osales 46 koori 800 lauljaga, kellest pooled olid lihtsad talumehed.
 • Asutati esimesed põllumeeste seltsid

  Seltse asutati 1870 kuni 71aastani.
 • Eesti Üliõpilaste selts

  Loodi nelja Tartu üliõpilase poolt, kes otsustasid üheskoos uurima hakata eesti keelt ja kultuuri. Kooskäimisi alustati Kalevipoja lugemisega. Kohale kutsuti isegi Hurt seda tõlgendama.
 • Avati Eesti esimene raudteeliin

  Paldiski–Tallinn–Narva ja edasi Peterburi suunas
 • Eesti rahvusliku teatri esimene etendus

  Eesti rahvusliku teatri esimene etendus
  L. Koidula kirjutatud "Saaremaa onupoeg" etendus Vanemuises Koidula võttis eeskujuks saksa kirjaniku Karl Theodor Körneri näitemängu "Der Vetter aus Bremen"
 • Tartu Eesti kirjameeste selts

  Tartu Eesti kirjameeste selts
  Tähtsaimaks tegevusalaks oli eesti keele uurimine ja korraldamine ning uue keele propageerimine.
 • Endla asutamine Pärnus

  Laulu- ja mänguseltsi asutamine
 • Sakala esimene number

  Sakala esimene number
  Tegemist on Jakobsoni ajalehega, mida ta üritas välja anda juba 1860ndate lõpul, kuid võimud takistasid teda. Võrreldes Eesti postimehega oli see väljaanne poliitilisem ning venemeelne.
 • Märgukiri

  Märgukiri
  Märgukirjas nõuti reforme ning Saksa mõju vähendamist Eesti ühiskonnas. Aleksander III juures käisid 17 eesti seltsi saadikut Carl Robert Jakobsoni ja Eesti kirjameeste seltsi eestvedamisel.