Tumblr lqlebovu6e1qm29cgo1 500

Eesti kirjanduse ajalugu

 • Period: May 7, 1200 to

  Eesti Kirjanduse ajalugu

 • Jan 1, 1224

  Läti Henriku kroonika "Taani hindamisraamat"

  Läti Henriku kroonika "Taani hindamisraamat"
  Arvatavasti preester Henriku (ka Läti Henriku) kirjutatud misjonikroonika, mis käsitleb tänapäeva Eesti ja Läti alal elanud rahvaste ristimist ja alistamist sakslastele 13. sajandi alguses.
 • May 7, 1578

  Balthasar Russowi kroonika

  Balthasar Russowi kroonika
  Tallinna Pühavaimu kiriku eesti koguduse õpetaja Balthasar Russowi poolt alamsaksakeeles kirjutatud kroonika, mis käsitleb Vana-Liivimaa ajalugu 12. sajandist kuni 1583. aastani, kirjeldades värvikalt Liivi sõja eelset Liivimaa siseolusid, elulaadi ja sündmusi
 • Tartu Ülikooli asutamine

  Tartu Ülikooli asutamine
 • Esimene eestikeelne piibel

  Esimene eestikeelne piibel
 • O.W. Masingu "ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele"

  O.W. Masingu "ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele"
 • Ajaleht Perno Postimees

  Ajaleht Perno Postimees
  Pärnus ilmunud nädalaleht; asutajad Johann Voldemar Jannsen ja Friedrich Wilhelm Borm.Pani aluse Eesti ajakirjanduse järjepidevale arengule, oli väga loetav ja mõjukas. Väärtustas eestlaste rahvustunnet ja väärikust ning haridust, pakkus talupoegadele teadmisi maailma kohta ja soovitas talud päriseks osta
 • F.R Kreutzwald "Kalevipoeg"

  F.R Kreutzwald "Kalevipoeg"
  Pärast Faehlmanni surma võttis Kreutzwald endale ülesande teha teoks sõbra kavandatud eepos. Ta töötas kogu Kalevipoja läbi ning teine trükk ilmub 1862. a Kuopios.
  Eepose ainestiku aluseks on muistendid jm rahvaluuleline pärimus vägilasest.
 • Laulu- ja mänguselts "Vanemuine" loomine

  Laulu- ja mänguselts "Vanemuine" loomine
  Asutati 1865 J. V. Jannseni eestvedamisel. "Vanemuine" polnud ainult Tartu keskne, tal oli üle-eestiline tähtsus. "Vanemuine" õhutas ja näitas eeskuju pasunakooride, laulukooride ja näiteringide loomiseks. "Vanemuine" ja J. V. Jannsen panid aluse laulupidude traditsioonile (1869, 1879 ja 1894). 1870. aastal loodi rahvuslik teater just tänu "Vanemuise" seltsile.
 • I Üldlaulupidu

  I Üldlaulupidu
  Esimese üle-eestilise laulupeo idee algataja, peamine elluviija ja üldjuht oli Johann Voldemar Jannsen. Teine üldjuht oli Aleksander Kunileid. Üldlaulupeo korraldas meestelauluselts Vanemuine. Laulupeol osales 4 orkestrit 56 puhkpillimängijaga ja 822 lauljat ehk kokku 878 esinejat.
 • Carl Robert Jakobsoni "Kolm isamaa kõnet"

  Carl Robert Jakobsoni "Kolm isamaa kõnet"
  Kolm isamaakõnet on Carl Robert Jakobsoni kolm propagandakõnet.
 • Ajaleht Sakala

  Ajaleht Sakala
  Sakala on eesti ajaleht, mis ilmub Viljandis. Selle asutas 1878. aastal Carl Robert Jakobson.
 • Eesti Rahva Muuseumi avamine

  Eesti Rahva Muuseumi avamine
  Muuseum loodi 1909. aastal Tartus eesti esemelise ja vaimse kultuuripärandi säilitamise, eksponeerimise ja uurimise tarbeks. Üks muuseumi rajajatest oli Oskar Kallas. Muuseumi kogudes on üle miljoni säiliku, sealhulgas esemed, fotod, joonised, arhiivimaterjalid ja filmid. Muuseumis on esinduslik kogu eesti rahvarõivaid.
 • Estonia tearti avamine

  Estonia tearti avamine
 • Eesti saavutab riikliku iseseisvuse

  Eesti saavutab riikliku iseseisvuse
 • Tartu rahuleping

  Tartu rahuleping
  Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.
 • Virtsu kooli praegune hoone

  Virtsu kooli praegune hoone
 • 40 kiri

  40 kiri
  Kiri, millega 40 allakirjutanud haritlast püüdis kaitsta venestamise ajal eesti keelt ja mõne nädala eest massimeeleavaldustega välja astunud koolinoori okupatsioonivõimude omavoli eest.
 • Laulev revolutsioon

  Laulev revolutsioon
  Laulev revolutsioon hõlmab aastail 1987–1988 Eestis, Lätis ja Leedus toimunud sündmusi, mille eesmärk oli uutmine, avalikustamine, Isemajandav Eesti ja liidulepingu alusel Nõukogude Liidu koosseisu astumine.
 • Balti kett

  Balti kett
  Eestis, Lätis ja Leedus korraldatud ühine poliitiline massimeeleavaldus, mille eesmärgiks oli demonstreerida maailmale Baltimaade vabadustahet ja juhtida tähelepanu NSV Liidu ja Saksamaa vahel poole sajandi eest sõlmitud Molotovi-Ribbentropi paktile, mille salaprotokollid viisid Baltimaade okupeerimise ja annekteerimiseni NSV Liidu poolt.
 • Iseseisvumine

  Iseseisvumine
 • Tänapäeva kirjandus

  Tänapäeva kirjandus
  on välja kujunenud kindlad stiilid mis rohkem müüvad kui teised. Osa kirjandusest on üle kolinud ka internetti ja appidesse:
  *E-luger
  *Nihhilist
  'Wattpad