Eesti II maailmasõjas

 • Molotovi-Ribbentropi pakt

  Ida-Euroopa jagamine Saksamaa ja Venemaa vahel. Mittekallaletungi leping. MRP tegi Nõukogude Liidust ja Saksamaast poliitilised ja sõjalised liitlased. See pakt oli II MS vallandaja.
 • II Maailmasõja algus

  Saksamaa kallaletung Poolale. 3. september kuulutasid Prantsusmaa ja Suurbritannia Saksamaale sõja. 17. september ründas Poolat ka Punaarmee
 • Baaside Leping

  Eestile esitati vastastikuse abistamise pakt. Eestile see vastu tahtmist. NL anti rendile maa-alad mereväebaasise loomiseks Saaremaal, Hiiumaal ja Paldiskis. Samalaadsed lepingud ka Lätile ja Leedule
 • Baltisakslaste lahkumine

  Hitleri kutsel. Lahkus 12660 baltisakslast.
 • Maavägede sissemarss Eestisse

  Vormiliselt jäi iseseisvus püsima.
 • Talvesõda

  Venemaa alustas sissetungi Soome, sest Soome ei vastanud Moskva nõudmistele. Sõda Soomele raske, kaotab mehi, territooriumi, kuid säilitab iseseisvuse.
 • Ultimaatum

  1. juunil- Leedule ultimaatum NL poolt, nõudes täiendavate punaarmee väekoondiste paigutamist tähtsamatesse keskustesse + Moskvameelse valitsuse moodustamist sooviti. Sarnane ultimaatum esitati ka Eestile ja Lätile.
 • Okupatsiooni algus

  Nõukogude Liidu sissetung - 90 000 sõdurit. A. Ždanov juhib võimu ülevõtmist.
 • Juunipööre

  Päts kirjutab alla uue valitsuse nimekirjale - peaministriks J. Vares-Barbarus
 • Riigi Volikogu Valimised

  Vares-Barbaruse käsul, kuid see oli tegelikult põhiseaduse vastane.
 • ENSV väljakuulutamine

  Kommunistlik Riigivolikogu kuulutas välja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi
 • Nõukogude Liidu kooseisu minemine

  "eesti rahva palvet" rahuldati. Sellega jõudis Eesti annekteerimine Venemaa poolt lõpule.
 • Ümberkorraldused 1940 aastate lõpuks

  Riigikorraldus ENSV konstitutsiooni alusel. Repressioonid. EKP - esimeseks sekretäriks Karl Säre. Maa kuulutati riigiomandiks. Koolides hakati õpetama nö marksismi-leninismi
 • Massiküüditamine

  Repressiivse poliitika kulminatsiooniks oli massiküüditamine. 10 000 süütut inimest. Eliidi eemaldamine. Vähesed tulevad tagasi.
 • Suvesõda, Vene-Saksa sõja algus

  Saksamaa ründab NL. Kiire edasiliikumine
 • Sakslased ületasid Eesti piiri

 • Metsavennad

  Eesti pinnal toimuvas sõjas lõid aktiivselt kaasa metsavennad, ründasid nõukogude asutusi. 10. juuli lõid tagasi punaväelaste katsed Emajõge ületada. Nende vastasteks olid hävituspataljonid
 • Saksa okupatsiooni algus - Eesti kindralkomissariaat

  Eestlaste esialgne hoiak sakslaste kui päästjate taandus, sest nad ei tunnistanud E iseseisvust. Okupatsioonivõimude käepikendusena loodi Eesti Omavalitsus. Majanduspoliitika oli vastuoluline, natsionaliseeriti varasid.
 • Eestlased sõdivate poolte relvajõududes + tööpataljon

  Idapataljonid, politseipataljonid-vabatahtlikud. Eesti SS-leegioni asutamine augustis - sundvärbamine. Punaarmee poolel II MS 22. territoriaalne laskurkorpus. Saksa okupatsiooni ajal sundmobilisatsiooni ajal saadeti nad tööpataljoni (sunnitöölaagrite sarnased) 8. Eesti laskurkorpus - Venemaa eestlased (viidi tagalasse)
 • 20. Eesti SS-diviis

  leegionäride arv kasvanud 11 000-ni.
 • Punaarmee üldpealetung

  Algas idarinde põhjalõigus. Võitlus Narvas ligi 7 kuud.
 • Üldmobilisatsioon

  J. Uluots kutsus läbi raadio rahvast üles astuma Punaarmee vastu.
 • Märtsipommitamine

  Tallinnas
 • Punaarmee saabub Eestisse

  Marssisid Narva linna.
 • Sinimägede lahing

  Juuli-august. Ägedaimad lahingud, mida Eesti pinnal on peetud. Vene üksused lõpetasid pealetungi edu saavutamata
 • Soomepoisid

  Soome armeega liitunud eestlased. Vaimseks juhiks sai - Karl Talpak. Eestisse naasmine, et kaitsata uue Punaarmee sissetungi eest
 • Punaarmee hõivab Tartu

  Sakslased taanduvad ja algab taas Vene pealetung
 • Taasiseseisvumiskatse

  Moodustati vastupanugruppe hõlmav Eesti Vabariigi Rahvuskomitee (veebruaris). Rahvuskomitee - esimeheks Otto Tief. Uluots - presidendi kohused. 18. sept. - Vabariigi Valitsuse eesotsa Määrati Tief. 20. sept- sinimustvalge lipp Pika Hermanni torni
 • Nõukogude tankid Tallinnas + Suurpõgenemine

  Punaväelaste käes Tallinn. Suurpõgenemine kulmineerus (80 000 inimest). Eestlaste iseseisvuskatse oli luhtunud ja langeti taas ligi pooleks sajandiks NL võimu alla