Unnamed

Eesti ajaloo ajatelg

By GooD_dk
 • 1201

  KESKAEG

  1201.a rajati piiskop Alberti poolt Riia linn, mis sai oluliseks keskuseks ,tegevuse lähtekohaks
 • 1202

  KESKAEG

  1202.a asutati Mõõgavendade ordu -alaliselt kohaolev eliitväeosa
 • 1208

  KESKAEG

  1208 tungisid saklased ja latgalid Eesti aladele , peamised Ugandi ja Sakala maakonda
 • 1210

  KESKAEG

  1210- Ümera lahing lõppes eestlaste võiduga.
  Probleeme tekitas Vene vürstide sõjakäigud Eestisse, mis kurnasid eestlasi, aga ka ristisõdijad olid sõjast kurnatud , puhkes katk.
 • 1212

  KESKAEG

  1. Sõlmit kolmeks aastaks vaherahu
 • 1215

  KESKAEG

  1215 tungisid sakslased ja latgalid jõuliselt edasi, jõuti ja juba Kesk-Eestisse ja Läänemaale
 • 1217

  KESKAEG

  Sõjakäiku Venemaa vastu 1217.a.
 • 1219

  KESKAEG

  1219 sekkus võitlusse Taani, kes sai oma valdusesse Tallinna
 • 1223

  KESKAEG

  1223 ründasid eestlased kõikjal sakslasi ,võeti linnuseid üle , õnnestatus võtta üle kogu maa välja arvatud Tallinn ,seda ei õnnestunud vabastada.
 • 1224

  KESKAEG

  1224 oli mandriosa tähtsamaks vastupanupunktiks veel Tartu , mida toetas Vene vürst
 • Period: 1227 to 1558

  KESKAEG

  Üldiselt loetakse Eesti keskaja ajalisteks piirideks aastaid 1227 ja 1558 .
 • 1561

  Rootsi aeg

  Rootsi võim Eestis algas Liivi sõja ajal, kui Liivi ordu Põhja-Eesti rüütlid Rootsile 1561. aastal allutasid.
 • Rootsi aeg

  Liivi sõja lõppedes, 1583. aastal, säilitas Rootsi oma võimu Lääne- ja Põhja-Eesti üle.
 • Rootsi aeg

  Uus sõda Poolaga lõppes 1629. aastal kogu Liivimaa territooriumi läbimisega Daugava jõest põhja poole Rootsi.
 • Rootsi aeg

  Haridusküsimustes oli kõige olulisem sündmus Tartu ülikooli asutamine 1632. aastal.
 • Rootsi aeg

  1. aastal kolis Saaremaa Taanist ka Rootsi.
 • Period: to

  Rootsi aeg

  Aastatel 1695-1697 kannatas Eesti kõigi aegade suurimas näljahädas, mille tagajärjel suri hinnanguliselt viiendik elanikkonnast.
 • Rootsi aeg

  Rootsi periood Eestis lõppes Põhjasõjaga, kui 1710. aastal vallutasid Vene väed Tallinna.
 • Vene

  Hakati ehitama Kadrioru lossi.
 • Rootsi aeg

  Lõpuks annekteeriti Eesti ja Liivimaa Venemaale Põhjasõja lõpus, 1721. aastal.
 • Vene

  Uusikaupunki rahu; Venemaa sai Rootsilt Eesti-, Liivi- ja Ingerimaa ning Kagu-Karjala.
 • Vene

  Eestis (esialgu Saaremaal) hakkasid tegutsema hernhuutlased (vennastekogudused), kes hoolitsesid rahva kirjaoskuse eest.
 • Vene

  Tartu suurpõleng.
 • Vene

  Kaotati Venemaa ja Balti kubermangude vaheline tollipiir.
 • Vene

  1. aprillil avati taas Tartu ülikool; ilmus Johann Christoph Petri „Eestimaa ja eestlased”.
 • Vene

  Pärisorjuse kaotamine Eestimaa kubermangus.
 • Vene

  Volmaris (Valmiera) asutati kihelkonnakooliõpetajate seminar (Cimze seminar, a-st 1849 Valgas).
 • Vene

  Ilmus Eduard Ahrensi eesti keele grammatika, millest sai alguse meie praegune kirjaviis.
 • Vene

  Aleksander II kinnitas Eestimaa uue talurahvaseaduse; ka Põhja-Eestis sai hakata talusid päriseks ostma.
 • Period: to

  Okupatsioon

  Aastatel 1918–1919 oli Eesti territoorium okupeeritud osaliselt. Okupatsioonivõimud moodustasid hõivatud territooriumil Eesti Töörahva Kommuuni. Okupatsiooni lõpetas Eesti Vabadussõda.
 • Okupatsioon

  1. jaanuaril 1939 oli Eesti Vabariigis 1 133 917 elanikku.
 • Okupatsioon

  1. augustil 1939 sõlmiti N Liidu ja Saksamaa vahel mittekallaletungileping ehk Molotovi-Ribbentropi pakt, mille salastatud lisaprotokoll jagas Ida-Euroopa kahe suurriigi vahel.
 • Okupatsioon

  Septembris 1939 koondati Eesti piiri lähistele suured Nõukogude väeüksused ning Eestile esitati ultimaatum, milles nõuti, et Eesti nõustuks oma territooriumile Nõukogude sõjaväebaaside rajamist.
 • Okupatsioon

  1. septembril 1939 sõlmiti Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vaheline vastastikuse abistamise pakt ehk "baaside leping" , milles lepiti kokku Nõukogude Liidu sõjaväebaaside toomine Eestisse.
 • Period: to

  Okupatsioon

  Aastatel 1940–1941 kestnud okupatsiooni ajal moodustasid okupatsioonivõimud Eesti Vabariigi territooriumil Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi.
 • Okupatsioon

  1. aastal asendus Nõukogude okupatsioon Eestis Saksa okupatsiooniga.
 • Okupatsioon

  1. detsembril 1941 registreeriti Eesti Kindralkomissariaadi territooriumil 1 017 475 elaniku.
 • TEINE

  Uus Põhiseadus võeti vastu rahvahääletusel 28. juunil 1992.
 • TEINE

  1. novembril 1993 jõustus Eesti Vabariigi notariaadiseadus, mis muutis kehtinud riikliku notariaadi ladina notariaadiks, mille kohaselt notar on vabakutseline riigiametnik.
 • TEINE

  Esimene eestseisus valiti 1. novembril 1993.
 • TEINE

  1. mail 1995 võeti Eesti Vabariigi Notarite Koda Ladina Notariaadi Rahvusvahelise Liidu (UINL) liikmeks.