Image 2021 05 11 112914

Eesti teises maailmasõjas

 • Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vaheline vastastikuse abistamise pakt

  Saksa-Poola sõja ajal põgenes üks Poola alvelaev Eesti sadamast, mille tõttu nõudis NSVL baase Eestis, kuna "Eesti valitsus ei suuda ise neutraalsusega hakkama saada"
 • Umsiedlung

  Umsiedlung
  Suur osa Saksamaa poliitikast oli sakslaste ümberasutamine tagasi kodumaale ning neil oli palju vaba ruumi hiljuti vallutatud Poola aladel. Saksa valitsus kutsus kõiki baltisakslaseid kodumaale tagasi
 • Period: to

  NSVL okupeerib Eesti Vabariiki

  Seoses Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollidega andis Saksamaa Nõukogude liidule vabad käed Ida-Euroopas. NSVL nõudis rohkem sõjabaase ja vägede sisselaskmist. Järgmine kuu esitas NSVL Eesti valitsusele ultimaatumi, mille meie valitsus oli sunnitud aksepteerima.
 • Juunipööre

  Juunipööre
  Andrei Ždanov organiseeris meeleavalduse Eesti valitsuse vastu, kasutades ära punaväelasi (nad olid riietatud lihtrahva riietes) protestijate arvu suurendamiseks. Kõik tähtsamad hooned võeti üle ja Konstantin Pätsi sunniti võtma vastu Eesti kommunistide valitsuse
 • Nõukogude sõbraliku valitsuse loomine

  Vares Barbarust sunniti välja kuulutama valimised, mis polnud tegelikult valimised, kuna kõik oli juba suletud uste taga otsustatud.
 • Eesti palub liituda NSVL'iga

  Eesti palub liituda NSVL'iga
  Nõukogude sõbralik valitsus muidugi täitis kõiki Moskva käske. Üks neist oli paluda Nõukogude liidu sisse astumist. Valitsus valmistas kommunistliku sümboolikaga kaunistatud rongi, mis sõitis diplomaatidega Moskvasse, kus muidugi lubati anekteerida Eesti Vabariiki.
 • Juuniküüditamine

  Juuniküüditamine
  ENSVL loomisega algas aasta täis terrorit Kommunistide käes. 14 juunil 1941 toimus massiküüditamine, mille käigus kõrvaldati kõik, kes olid valitsuse silmis ohtlikud või kahtlased. Eestis küüditati kuni 10 tuhat inimest.
 • Metsavendade loomine

  Metsavendade loomine
  Kuigi mõned olid juba ammu metsadesse peitu läinud, peale juuniküüditamist hakkas liituma aina rohkem inimesi, kes soovisid kommunistide vastu võidelda.
 • Barbarossa ja Suvesõda

  Barbarossa ja Suvesõda
  Saksamaa rikkus Molotov-Ribbentropi pakti ja tungis Nõukogude liitu. Paari nädalaga jõuti Eestisse ja kuu jaga vallutati terve Eesti. Eesti vallutamine oli tohutult kiire, kuna Metsavennad hakkasid igal pool ülestõusma ja Wehrmacht purustas punaüksuseid tohutu kiirusega.
 • Saksa okupatsiooni algus

  Saksa okupatsiooni algus
  Rahvas lootis, et sakslased tulid neid vabastama punabarbarite eest, kuid tegelikult olid Hitleril muud plaanid. Eesti okupeeriti ja loodi Eesti kindralkomisaariat. Riigi "juhiks" sai Eestlane, kes oli tegelikult Austria kodanik, Hjalmar Mäe, kuid tegelikult kõiki tähtsaid otsuseid tegi Karl Siegmund Litzmann ja Berlin. Tegelikult midagi ei muutunud repressioonid jätkusid, kuid seekord oli teine ohvrite demograafik.
 • Otto Tief ja Jüri Uluots proovivad saavutada taasiseseisvumist

  Otto Tief ja Jüri Uluots proovivad saavutada taasiseseisvumist
  Sakslaste sõjaõnn hakkas lõpema ja Wehrmacht taganes. Eesti sakslasi hakati evakueerima Saksamaale tagasi. Jüri Uluots ja Otto Tief nägid võimalust kuulutada iseseisvust, mis oleks garanteerinud suveräänsust tänu Atlandi Hartale. Kahjuks midagi ei saavutatud ja sakslased vangistasid kõik Rahvuskomitee liikmed, kes ei jõudnud Rootsi põgeneda.
 • Tannenbergi liini lahing

  Tannenbergi liini lahing
  Suur Saksamaa valitsus sai oma olukorrast aru ning kasutas ära punase aasta hirmu oma ridade täiendamiseks. Täiendatud vägedega mindi kaitsma Tannenbergi liini, kus võideldi fanaatiliselt. See oli üks viimastest suurtest võitudest sakslastel.
 • Nõukogude okupatsiooni taastamine

  Nõukogude okupatsiooni taastamine
  Peale 3 aastast saksa okupatsiooni tulid venelased tagasi. Järjekordselt toimusid suured massiküüditamised ja kõrvaldamised. Järjekordselt vallutati Eesti.