2282379t1hc9f0

Eesti 20. sajandil

By EkkeJ
 • Period: to

  I maailmasõda

  Konflikt kahe koalitsiooni, Nelikriigi ja Antandi vahel, kus võeti kasutusele uudsed sõjatktikad ja sõjavarustus, mis muutis täelikult sõja kulgu. Antud sõjas arenes välja uus sõja vorm: kaevikusõda. Kõige tähelepanuväärsemad relvad I maailmasõjas olid sinepi-, fosfor- ja kloorigaas. Lisaks kasutati ka fosforlaskemoona ja leegiheitjaid, mis hiljem Geneva leppega keelustati. I maailmasõda oli üks ohvriterohkemaid sõdu maailma ajaloos.
 • Veebruarirevolutsioon

  Veebruarirevolutsioon
  Rahutused, mis said alguse Petrogradist ning mille tagajärjel loobus tsaar Nikolai II 3. märtsil troonist (vana kalendri järgi). Võim läks Ajutise Valitsuse ja Petrogradi Nõukogu kätte.
 • Märtsirahutused Eestis

  Märtsirahutused Eestis
  Ülelinnaline rahutus ja mäss Tallinnas, mille käigus said surma politseinikud ning vabanesid poliitvangid.
 • Eestlaste demonstratsioon Petrogradis

  Eestlaste demonstratsioon Petrogradis
  Petrogradis marssis u. 25 000 inimest ja 15 000 sõdurit Eesti autonoomia eest. Vehiti nii sinimustvalgete ja punalippudega. Nii Petrogradi kodanikele kui ka Ajutisele Valitsusele avaldas see väga muljet.
 • Autonoomse Eestimaa kubermangu väljakuulutamine

  Autonoomse Eestimaa kubermangu väljakuulutamine
  Uue valitsuse määrusega kuulutati välja autonoomne Eesti kubermang, mille kuberneriks määrati Jaan Poska.
 • Maanõukogu valimised Eesti kubermangus

  Maanõukogu valimised Eesti kubermangus
  Valiti esimene Maanõukogu ehk Eesti esimene parlamentaarne rahvaesindus, millele kuulus täidesaatev võim. Valimiste käigus asendati vene esindajad eesti omadega. Ametlik riigikeel muutus eesti keelseks ning planeeriti ka kooliõpe eestikeelseks muuta. Moodustati rahvusväeosa (Kaitseliidu eelkäija).
 • Saksa väed ületavad Eesti piiri

  Saksa väed ületavad Eesti piiri
  Saksa väed jõudsid saartele ning alistasid seal paiknenud Eesti I polgu.
 • Oktoobripööre

  Oktoobripööre
  Petrogradis enamlaste poolt läbiviidud riigipööre, mille käigus kukutati Venemaa Ajutine Valitsus ja kehtestati Nõukogude Venemaa.
 • Riigipööre Eestis

  Riigipööre Eestis
  Eestis paiknevad enamlased, eesotsas Viktor Kingissepa ja Jaan Anveltiga, võtsid võimu Jaan Poskalt üle. Kõrgeim riigivõim kuulus nüüd Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee.
 • Maanõukogu koosolek Toompea lossis

  Maanõukogu koosolek Toompea lossis
  Koosolekul võeti hiljutiste sündmuste valguses vastu uued otsused, millega püüti olukorada Eestis stabiliseerida. Tähtsamad otsused, mis seal vastu võeti:
  - Eesti tulevase riigikorra määrab Asutav Kogu
  - Asutava kogu koostamisel on kõrgeima võimu kandijaks Maanõukogu
  - Eestis kehtivad vaid Maanõukog kinnitatud seadused
 • Poliitilise toe otsimine välismaalt

  Poliitilise toe otsimine välismaalt
  Kuna plaaniti Eesti isesivus väljakuulutada, läks eesti välisdelegatsioon Pariisi teiste suurriikide diplomaatidega kohtuma, et luua sõprussidemeid teiste riikidega, kes Eesti iseseisvumist toetaks.
 • Period: to

  Saksa okupatsioon

  Saksa Keisririik ja NSV jõudsid kokkuleppele ning Punakaartlaste tagasilöömisega langes Eesti SK valdusesse, hiljem lisati Balti Hertsogiriiki. Okupatsiooni ajal kehtestati tsensuur, toimusid hukkamised, vangilaagrite rajamine ning üleüldine saksastamine (tänavasiltide ja nimede saksastamine). Okupatsioon lõppes Saksa Keisririigi langemisega, millele aitas kaasa ka Suurbritanni ja Pransusmaa EV de facto tunnistamine ja EV väisdelegatsiooni tegevus.
 • Eesti merejõud ja Johan Pitka

  Eesti merejõud ja Johan Pitka
  J. Pitka oli Eesti Kaitseliidu looja ning hiljem Eesti merejõudude esimene juhataja. Ta aitas ka organiseerida soomusrongide ja sõjalaevade valmistamist. Koos Suurbritannia laevastiku abiga suudeti kaks VSFNV sõjalaeva konfiskeerida ja ümber nimetada.
 • Vabadussõja algus

  Vabadussõja algus
  Vabadussõda algas VSFNV vägede pealetungiga Narva ning Saksa vägede taandumisega Eestist. Nähes head võimalust liita Eestit endaga, tungis Punaarmee Narva ja juba päev hiljem loodi Eesti Töörahva Kommuun. Alguses mobilisatsioon kukkus läbi ning Eesti väed taandusid. Abi pakkusid nii Suurbritannia laevastik kui USA (humanitaarabi).
 • Period: to

  Vabadussõda

  I maailmasõjale järgnev konflikt Eesti Vabariigi ja VSFNV vahel.
 • Eesti Töörahva Kommuun (ETK)

  Eesti Töörahva Kommuun (ETK)
  Tegemist oli NSVL poolt loodud marionettriigiga, mille eesotsa pandi Jaan Anvelt. Koos Punaarmee ja Eesti kütiväe toetusega okupeerisid nad Ida- ja Lõuna-Eesti alasid. ETK kuulutas sõja Eesti Ajutisele Valitsusele (EAV) ja kuulutas kõik EAV määrused kehtetuks.
 • Üldmobilisatsioon

  Üldmobilisatsioon
  Sõja algusega kullutati välja üldmobilisatsioon 21-24 a. meeste seas, sest Saksa armee lahkumisega praktiliselt puudus Eestil sõjaline võimekus. Samuti kutsuti kõik eestlastest ohvitserid, kes Vene polkudes teenisid tagasi Eestisse. See kukkus läbi. Esimesele rindele saadetud meestel puudusid suutükid ning alla pooltel oli varustus.
 • Liitlasabi

  Liitlasabi
  Saabusid Soome esimesed vabatahtlikud koos moodse varustusega. Samuti toetasid meid Suurbritannia laevastik ning järele jäänud valgekaartlased.
 • Paju lahing

  Paju lahing
  Vabadussõja üks olulisemaid lahinguid, kus Julius Kuperjanovi sai surmavalt haavat. Tänu tema ja ta väesalga vaprusele langes lõpuks Valga linn ja raudteesõlm eestlaste kätte. Tema järegi on ka nimetatud Eesti Kaitseliidu parim pataljon - Kuperjanovi pataljon.
 • Eesti vabastamine punastest

  Eesti vabastamine punastest
  Pärast Punaarmee tormakat pealetungi oli pea 2/3 Eestist nende kontrolli all. Tänu liitlaste toetusele (eelkõige Soome vabatahtlikkele ja Briti laevastikule) ning soomusrongide valmimisega suudeti Eesti territoorium enamlastest pea kuuga puhtaks teha.
 • Asutav Kogu

  Asutav Kogu
  Asutav Kogu astus ametisse 23. aprillil. Sellele eelnenud valimistes osales rekordiliselt hääleõigusega kodanikke (ligi 80%). AK esimeheks määrati August Rei, sotsiaaldemokraatide esindaja. AK võttis vastu maareformi ja EV põhiseaduse. Viimane AK istung toimus 20. detsembril.
 • Period: to

  Otto Strandmani esimene valitsus

  Otto Strandmani valitsus koosnes alguses kolme partei koalitsioonist: EDSTP, Tööerakonnast ja Rahvaerakonnast. See koalitsioon kukkus juba novembris kokku (lagunema hakkas juba paar kuud enne, kui Rahvaerakond koalitsioonist lahkus).
 • Period: to

  Landeswehri sõda

  Vabadussõja alla käiv sõda EV ja Landeswehri (Maavägi) vahel, mis paiknes Põhja-Lätis ja koosnes peamiselt baltisakslastest. Landeswehri alistamisega stabiliseeriti olukord eesti lõunapiiril ning tagas sobivad tingimused rahu väljakuulutamiseks. Sõja võit tagas ka head suhted Ulmanise valitsusega.
 • Võnnu lahing

  Võnnu lahing
  Üks tähtsamaid lahinguid Vabadussõjas. Suur võit Landeswehri üle, mida on kantud ka sümboolset üle kui eestlaste vabanemist saksa ikke alt. Sealt tuleb ka meie Võidupüha. Lahing kestis viis päeva, millest esimesed 2 taganesid eestlased ja viimased kolm taganesid sakslased. Lahing võideti kindral Põddra juhtimisel.
 • Pihkva rahukonverents

  Pihkva rahukonverents
  Esimene rahuläbirääkimine VSFNV ja EV vahel. Läbirääkimised toimusid Pihkvas. Läbirääkimiste eesmärk oli nõrgendada Venemaa vastast blokki, kuhu kuulusid Balti riigid ja Soome. Selle läbirääkimise algatus põhineb 31.augusti VNSFV poolt tehtud ettepanekul.
 • J. Tõnissoni valitsus

  J. Tõnissoni valitsus
  EV asustamisest 3. valitsus, mida Asutav Kogu suurte kahtlustega ametisse määras. Valitsusse kuulusid nii kodanlased kui ka sotsialstid.
 • Tartu rahuläbirääkimised

  Tartu rahuläbirääkimised
  Uusi rahuläbirääkimisi püüti mõjutada samaaegse Punarinde edasitungiga, kuid see ebaõnnestus. Kuu lõpuks oli juba kokkulepitud vaherahus, mis hakkas neli päeva hiljem kehtima.
 • Vaherahu VSFNV ja Eesti Vabariigi vahel

  Vaherahu VSFNV ja Eesti Vabariigi vahel
  10.30 kehtestati rindel vaherahu. See oli üks olulisemaid samme Vabadussõja lõppemisel.
 • Tartu rahu

  Tartu rahu
  Sõda kuulutati lõppenuks, VSFNV tunnistas Eesti Vabariiki. Lisaks pandi paika riigipiirid ja edaspidised majanduslikud tingimused. Selle lepingu alusel tunnistas VSFNV igavest ajast igavesti EV piire (k.a Petserimaa). Samuti vabastati EV kõikidest kohustustest VSFNV ees ning Eesti sai ka 11,6 tonni kulda.