Image 2021 03 17 113056

I Maailmasõda-Vabadussõda

 • Puhkeb esimene maailmasõda

  Puhkeb esimene maailmasõda
  Peale Franz Ferdinandi surma Austria-Hungari kuulutab Serbiale sõja, millele järgneb domino efekt ja terves Euroopas puhkeb sõda
 • Rahvusliku liikumise kujunemine

  Rahvusliku liikumise kujunemine
  Maailmasõjaga kaasnes Eestis rahvuslik liikumine. Tähtsamad organisatsioonid olid Konstantin Pätsi asutatud Linnadeliidu komitee (Tallinn) ja Jaan Tõnissoni Põhja Batli Komitee (Tartu). Nad tegelesid sõjapõgenike abistamise ja salaja rahvusluse propageerimise.
 • Eesti majandus sõjaajal

  Eesti majandus sõjaajal
  Sõja tõttu vähendati tooraine sissetoomist Venemaalt, katkestati kaubandust, mobilisatsiooni tõttu vähenes tööjõud ja mõned vabrikud hävinesid (nt Waldhofi tselluloosivabrik)
 • Jüri Vilms nõuab autonoomiat avalikult

  Jüri Vilms nõuab autonoomiat avalikult
  Esimest korda Eesti ajaloo jooksul nõutakse eestlaste rahvusliku autonoomiat
 • Eestis tekivad uued erakonnad

  Eestis tekivad uued erakonnad
  Eestis hakkasid tekkima erakonnad ja parteid. Esmalt jagunesid nad sotsialistitlikud ja rahvuslikud parteid.
 • Veebruarirevolutsioon

  Veebruarirevolutsioon
  Petrogradis toimus riigipööre: Keisrit sunniti loobuma troonist ja Venemaast sai Vabariik, mida juhatas ajutine valitsus ja Petrogradi Nõukogu. Ajutine võim oli ebapopulaarne, kuna nad ei tahtnud sõjast loobuda.
 • Tartus toimub rahvuslaste nõupidamine

  Rahvuslaste nõupidamisel valmistatakse plaan autonomiaaseaduse projektiks ja selle esitamiseks Ajutisele valitsusele
 • Tallinnlased mässavad

  Tallinnas algab mäss. Vabastatakse poliitilisi vange, lehvitatakse punalippe, hävitatakse dokumente, tapetakse ohvitsere ja politseinike ja pandakse Paks Margareeta põöema
 • Eestlased lähevad Petrogradi protestima!

  Eestlased lähevad Petrogradi protestima!
  Eestlased avaldasid survet Ajutisele Valitsusele autonoomiaseauduse vastu võtmiseks.
 • Eestimaa kubermang ühendatakse Liivimaa kubermanguga

  Ajutine Valitsus otsustab ühendada Eestit Liivimaaga. Juhatajaks määratakse Jaan Poska
 • Moodustatakse kubermangukommisaarile Maanõukogu

  Moodustatakse kubermangukommisaarile Maanõukogu
  Maanõukogu juhatajaks valiti Jaan Raamot
 • Oktoobrirevolutsioon

  Oktoobrirevolutsioon
  Petrogradis toimub riigipööre, bolševikud saavad võimule. Kujuneb diktatuur ja Lenin saab võimule. Poliitilist vastasust keelatakse ära. Venemaa muutub sotsialistlikuks riigiks.
 • Viktor Kingsepp pääseb võimule Eestis

  Viktor Kingsepp pääseb võimule Eestis
  Eesti kubermangu valitsus asendatakse Eestimaa Nõukogu Täitvekomiteega.
 • Sakslased tungivad Eestisse

  Punaväed saavad lüüa, kahe nädalaga okupeeritakse Eestit
 • Päästekomitee loomine

  Maanõukogu otsusega luuakse päästekomitee hädaolukordade lahendamiseks.
 • Iseseisvuse kuulutamine

  Iseseisvumist kuulutati välja 21 veebruaris ja kolme päeva pärast toimub päris iseseisvumine
 • Saksa okupatsioon algab päriselt

 • Saksamaa keiser kukutatakse

  Keiser Wilhelm II kukutatakse ja Saksamaa muutub vabariigiks
 • Balti hertsogiriigi väljakuulutamine

  Kuulutatakse välja Batli hertsogiriik, kuid midagi tegelikult ei juhtu
 • Esimene maailmasõda lõpeb

  Compiegne'i linna lähedal rongivagunis sõlmitakse vaherahu, mis tähendas Saksa okupatsiooni lõpu
 • Eesti saab iseseisvaks

  Saksa okupatsiooni lõpuga lähev võim eestlaste kätte ja esimese vabariigi aeg algab
 • Puhkeb vabadussõda

  Puhkeb vabadussõda
  Kuigi võim läks eestlaste kätte vene väed ründavad Eesti vabariiki lootusega saada Keisririigi piirid tagasi.
 • Narva langeb

  Päev peale vabadussõja algust langes Narva punavägedele. Samuti kuulutatakse Narvas Eesti töörahva Kommuun..
 • Tartu langeb

  Nagu Narva linnaga vallutasid punaväed Tartu enamasti kaotusteta.
 • Punaarmee suunab osa vägedest Eestist eemale

  Uskudes valesti, et Eesti sõjavägi on peaaegu pururstatud viis punaarmee suure osa oma sõjaväest eemale teistele rinnetele. See osutus olema viga ning sõda hakkas edukamalt minema eestlaste jaoks.
 • Rinne läheb Eesti piiridest välja

  Kuu alguses vabastati punasest terrorist Viljandimaa ning Petserimaa, mis jäi juba Eesti piiridest välja. Lõuna rindel tungiti Põhja-Lätisse.
 • Tartu vabastamine

  Kuna suur osa punaarmeest oli teistele rinnetele suunatud, said Kuperjanovi partisani salgad punaarmeest jagu ja lõpuks 14. jaanuaril vabastati Tartu.
 • Narva vabastamine

  Nähes suurt edu punaarmee vastu otsustati tagasi võtta ka Narva linn, kuid selle vabastamine ei olnud üldse sama kerge kui Tartu. Väga heade kaitse positsioonide tõttu oli Narvat peaaegu võimatu tagasi saada. Probleem lahendati meredessantidega.
 • Julius Kuperjanov sureb kõige verisemas lahingus

  Julius Kuperjanov sureb kõige verisemas lahingus
  Eesti valitsus soovis rinde viia Eesti piiridest kaugele, selle saavutamiseks tuli vallutada Valga, kus olid tähtsad raudtee sõlmed. Üks lahingutest, mis oli peetud seal piirkonnas oli Paju lahing, millest sai Vabadussõja veriseim lahing.
 • Lõunarinde kokku varisemine

  Aprilli keskel peale pikka valmistumis aega punased olid jälle valmis vallutama. Lõuna rinne peatus Viru lähedal.
 • Asutav Kogu võtab vastu põhiseaduse

  Asutav Kogu võttis vastu põhiseaduse, mis tühjendas baltisakslaste tohutuid maaomandeid ja lubas vabadussõjas osalevatele sõduritele maaomandeid.
 • Period: to

  Landeswehri sõda

  Lätis ja Eestis hakkasid ilmuma Saksa väed, kes toetasid Baltihertsogiriigi taastamist. Neid toetasid baltisakslased, kes olid hiljuti kaotanud oma maaomandeid. Sõda läks eestlaste jaoks väga edukalt.
 • Võnnu lahing

  Võnnu mõisa lähedal toimus suur lahing eestlaste ja sakslaste vahel, kus sakslased said kõvasti lüüa. Lahingu tähtpäeva loetakse võidupühaks.
 • Period: to

  Vaherahu läbirääkimised Eesti ja Venemaa vahel

  Eesti sõjavägi oli olnud nii edukas vahepeal, et rinne jõudis peaaegu Petrogradi välja, mida ei õnnestunud vallutada. Paljud sõdurid olid võitlemisest juba tüdinenud ja tahtsid sõda lõpetada. Eesti kaitsevägi taandus Narvani ja alustas läbirääkimisi. Venelased proovisid alustada vaherahu ajal pealetungi, et saada endale soodsamad tingimused, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Lõpuks sõlmiti vaherahu.
 • Tartu rahu

  Tartu rahu
  Kuigi vaherahu oli sõlmitud, läbirääkimised jätkusid piiride üle. Lõpuks jõuti kokkuleppele ning Venemaa lubas tunnustada Eesti Vabariiki ja nende suveräänseid õiguseid.