Eesti II maailmasõjas

 • Eesti-Saksa mittekallaletungileping

  Eesti-Saksa mittekallaletungileping
 • Molotovi-Ribbentropi pakt

  Molotovi-Ribbentropi pakt
 • Saksa väed ründavad Poolat

  Nädal peale MRP allkirjastamist algab Saksa vägede hävitav välkrünnak Poola vastu.
 • Allveelaev Orzeli põgenemine

  Allveelaev Orzeli põgenemine
 • Baaside leping

  Baaside leping
 • Päts nimetab Uluotsa peaministriks

  Päts nimetab Uluotsa peaministriks
  Nõukogude Liidu survel nimetab Päts Eenpalu asemel peaministriks Uluotsa, kellest saab Eesti viimane seaduslik peaminister enne Barbarust.
 • Baltisakslaste ümberasustamine (Umsiedlung)

  Baltisakslaste ümberasustamine (Umsiedlung)
  MRP salaprotokollides lubab NSVL baltisakslastel naasta kodumaale, tegelikult koloniseeritakse nendega Poola alad. Esimene alus baltisakslastega lahkub Tallinnast 18. oktoobril.
 • Talvesõda

  Talvesõda
  Peale Soome keeldumist oma riigipiiri muuta ning punavägesid sisse lasta lavastab NSVL oma väeosade rünnaku Soome poolt. Seejärel katkestatakse mittekallaletungileping ning Nõukogude Liit tungib Soomele 30. novembril kallale. Soomet pommitama saadetakse ka lennukeid Tallinnast.
 • Narva diktaat

  Narva diktaat
 • Juunipööre

  Juunipööre
  Juba Narva diktaadis nõuab Nõukogude Liidu valitsus "Et Eestis loodaks selline valitsus, kes suudaks ja tahaks Nõukogude – Eesti pakti ausalt ellu viia." Andrei Ždanovi saabumisel Tallinna kutsutakse uue valitsuse kandidaadid tema juurde ning 21. juunil nimetatakse ametisse Johannes Varese valitsus. Sellele eelnevad tsiviilriietes punaväelaste ja hirmutatud tööliste protestid "klikivalitsuse" kukutamise poolt.
 • Raua tänava lahing

  Raua tänava lahing
  Juunipöörde ajal üritavad Eestisse toodud tööliste salgad üle võtta strateegilisi punkte. 21. Algkooli paigutatud Sidepataljon keeldub relvi loovutamast ning nende pihta avatakse tuli. Lõpuks otsustavad kaitseväelased alistuda ning koolohoone rüüstatakse.
 • II Riigivolikogu valimised

  II Riigivolikogu valimised
  14.-15. juulil toimuvad erakorralised Riigivolikogu valimised, kus kandideerivad ainult Töötava Rahva Liidu kandidaadid. Valimiste osalusprotsendiks väidetakse olevat 81,6% ja poolthäälte osakaaluks 92,9%.
 • Eesti arvamine Nõukogude Liidu koosseisu

  Eesti arvamine Nõukogude Liidu koosseisu
  II Riigivolikogu esitab 22. juunil Nõukogude Liidule palve võtta Eesti vastu NSVLi koosseisu. 6. augustil otsustab Nõukogude Liidu Ülemnõukogu palve rahuldada ning Eesti arvatakse NSVLi koosseisu.
 • Vabadussõja monumentide hävitamine

  Vabadussõja monumentide hävitamine
 • Rahareform

  Rahareform
 • Juuniküüditamine

  Juuniküüditamine
 • Hävituspataljonid

  Hävituspataljonid
 • 1941. aasta Nõukogude mobilisatsioon

 • Nõukogude Liidu ründamine

  Nõukogude Liidu ründamine
 • Suvesõda

  Suvesõda
 • Saksa okupatsioon Eestis

  Saksa okupatsioon Eestis
 • Eestlased Kolmanda Reichi relvajõududes

  Eestlased Kolmanda Reichi relvajõududes
 • Märtsipommitamine

  Märtsipommitamine
 • Sinimägede lahingud

  Sinimägede lahingud
  Narvast edasi tunginud Nõukogude väed peatatakse Sinimägedel, kus 7. juulist 10. augustini toimuvad lahingud Narwa armeegrupi ja Leningradi rinde vahel. Punaväed ei suuda ülekaalust hoolimata kaitsest läbi murda ning asuvad augustis pealetungile lõunast, mis osutub ka edukaks.
 • Suur põgenemine

  Suur põgenemine
 • Saksa vägede taandumine

 • Otto Tiefi valitsus

  Otto Tiefi valitsus
  Sakslaste põgenedes nimetab presidendi kohusetäitja Jüri Uluots ametisse Otto Tiefi valitsuse. Sellega soovitakse näidata, et Nõukogude Liit okupeerib iseseisva riigi. Valitsus jõuab välja anda ka oma esimesed käskkirjad, Pika Hermanni torni tõmmatakse Eesti riigilipp ning üritatakse korraldada Tallinna kaitset. Enamik valitsusest arreteeritakse, pääsevad Johannes Klesment, Rudolf Penno ja Jüri Uluots.
 • Tallinna okupeerimine

  Tallinna okupeerimine