Eesti kirjandus

By koer1
 • Ärkamisaeg

  1. sajandi keskpaigas hakkasid toimuma muutused nagu talude päriseksostmine, valdade loomine ja koolide rajamine. See pani alguse kaasaegsele eesti rahvuse kultuurile ja sotsiaalmajanduslikule iseseisvumisele.
 • Perno Postimees

  Johann Voldemar Jannsen asutas Pärnus esimese ajalehe Perno Postimees.
 • "Kalevipoja" rahvaväljaanne

 • Eesti Postimees

  J. V. Jannsen asutab Tartus Eesti Postimehe.
 • Vanemuise Selts

  Tartus alustab tegevust Vanemuise Selts.
 • Estonia Selts

  Tallinnas asutatakse Estonia Selts.
 • I eesti üldlaulupidu

  Tartus peetakse esimene üldlaulupidu Eestis.
 • "Saaremaa onupoeg"

  Vanemuise Seltsi näitelaval etendub L. Koidula "Saaremaa onupoeg"
 • Aleksandrikooli Peakomitee

  Juhiks saab Jakob Hurt.
 • Eesti Kirjameeste Selts

  Rajatakse Eesti Kirjameeste Selts
 • Sakala

  C.R.Jakobsoni toimetamisel hakkab ilmuma ajaleht Sakala
 • Period: to

  Venestamisaeg

  Aleksandrikool avati vene keeles, Koidula ja Liivi luules olid sünged motiivid, langes usk Eesti iseseisvumisse.
 • rahvaluule suurkogumise algus

 • suletakse Eesti Kirjameeste Selts

  Suletakse EKS tsaarivõimu poolt
 • Teataja

  Konstantin Päts asutas Teataja ajalehe
 • Period: to

  Noor-Eesti

  Gustav Suits, Friedebert Tuglas, August Kitsberg. "Enam kultuuri! Enam euroopalikku kultuuri! Olgem eestlased, kuid saagem eurooplasteks." Võeti eeskuju antiigist, oldi realistlik ja romantistlik.
 • Teataja suletakse

 • Eesti Kirjanduse Selts

 • Period: to

  Siuru

  Marie Under, Johannes Semper, August Gailit, Artur Adson, Henrik Visnapuu, Friedebert Tuglas. Siurulased tähtsustasid armastusluulet ja viisid selle uuele stiilitasandile. Nad muutsid kirjanduse populaarseks ja tõmbasid sellele tähelepanu.
 • Period: to

  Tarapita

  Albert Kivikas, Johannes Semper, Marie Under, Artur Adson, Johannes Vares-Barbarus, Friedebert Tuglas. Kirjanduspoliitiline rühmitus, mis teadvustas kultuuri kehva olukorda.
 • Eesti Kirjanike Liit

  Asutati Eesti Kirjanike Liit (EKL)
 • EKL kirjastus

 • L. Koidula mälestussammas

 • Eesti entsüklopeedia

 • "Arbujad"

  A. Oras avaldas koguteose "Arbujad"
 • Arbujad

  Betti Alver, Uku Masing, Kersti Merilaas, Mart Raud, Paul Viiding. Arbujad püüdlesid varasema eesti luulega võrreldes sügavama vaimsuse ja emotsionaalse pingestatuse poole. Nad käsitlesid kunsti kõlbeliste väärtuste kandjana ning inimest sõltumatu isiksusena. Anti märku uuest põlvkonnast, eelistasid klassikalist ja lõpetatud ülesehitusega luulet, olid oma ajastu kriitilise.
 • Period: to

  Teine maailmasõda

 • I suur küüditamine

  Paljud suurtegelased saadeti Siberisse
 • Period: to

  "Ammukaar"

  Viimane koguteos eestiaegset väärtkirjandust Henrik Visnapuu toimetusel
 • Eesti Nõukogude Kirjanike Liit

 • "Mu isamaa on minu arm"

  Lydia Koidula ja Gustav Ernesaks
 • Punaarmee tungib Eestisse

  Algab paguluskirjandus
 • Kogu Eesti on Punaarmee käes

 • ENKL II konverents

 • II suurküüditamine

 • Eesti televisioon

 • NLKP XX kongress

 • Keel ja kirjandus

  Ajakiri Keel ja kirjandus alustab tegevust
 • Proosauuendus

 • Period: to

  Kassetipõlvkond

  Neil puudus läbiv ühine ideoloogia, sinna kuulusid Paul-Erik Rummo, Mats Traat, Linda Ruud, Arvi Siig, Enn Vetemaa.
 • Period: to

  Brežnevi aeg

  Stagnatsioon
 • 40 kiri

  Meeleavalduslik kiri "40 kiri"
 • Period: to

  Perestroika

  Gorbatšovi aeg ehk perestroika
 • Ajakiri Vikerkaar

 • Laulev revolutsioon

 • Balti kett

 • Eesti Vabariik taasiseseisvus