Eesti Iseseisvumine

 • Period: to

  I maailmasõda

 • Veebruarirevolutsioon Venemaal

  Kukutatakse tsaar, luuakse Venemaa Vabariik
 • Oktoobrirevolutsioon Venemaal

  Enamlased kukutavad Ajutise valitsuse, luuakse Venemaa Nõukogude Vabariik
 • Eestimaa saab autonoomia

  Ajutine Valitsus kinnitas Eesti autonoomia ning Eesti-ja Liivimaa kubermangude alad, kus elasid eestlased, liideti Eesti rahvuskubermanguks
 • Ajutine Maaknõukogu

  Tuli kokku Ajutine Maanõukogu ning novembris kuulutati see kõrgeimaks võimuks Eestis
 • Eestimaa Päästekomitee

  Loodi Eesti Maanõukogu poolt, et võtta vastu otsus Eesti iseseisvuse teemal ning luua iseseisvusmanifest
 • Eesti iseseisvuspäev

  Kasutati ära olukord kui enamlased olid taganemas ja sakslased polnud veel saabunud ja kuulutati Eesti iseiseivaks riigiks, samal päeval sakslased jõudsid Tartusse ja Pärnusse
 • Compiègne'i vaherahu

  Saksamaa peab vabastama kõik okupeeritud alad, kaasa arvatud Eesti, samal päeval taastab Eesti Ajutine valitsus oma töö ning luuakse Kaitseliit.
 • Narva lahing

  Riik on toimimas, enamlased ründavad Narvat, algab Vabadussõda. Linn vallutatakse. Järgneval päeval lüüakse Eesti Töörahva Kommuun
 • Period: to

  Eesti Vabadussõda

 • Period: to

  Eesti väed taganevad

  Punaarmee vallutab suurem osa Eestis, jõuavad kuni 40km Tallinnast. Seejärel alustavad eestlased vastupealetungi
 • Saabub Briti sõjalaevastik

  Liepajast saabub Eestile toeks Briti sõjalaevastik. Nad kaitsesid Eesti rannikut ning saatsid eestlastele varustust
 • Eesti vastupealetung

  Eestlased alustavad vastupealetungi, vallutavad suurem osa maast tagasi ning võtavad ka tagasi osa Põhja-Lätist
 • Narva vabastamine

  Toimub Utria dessant ning soome vabatahtlike abil võetakse Narva tagasi. Seal kindlustatakse positsioonid ning hakatakse tegelema rohkem Lõunarindega
 • Period: to

  Landesveeri sõda

  Sõjategevus Põhja-Lätis baltisakslaste ja sakslaste vastu, kes püüavad Balti Hertsogiriiki taastada, eestlased löövad nad tagasi.
 • Võnnu lahing

  Lahing Põhja-Lätis, kus eestlased purustavad saksa väed. See päev on võidupüha Eestis. Maksti kätte 700 aastase orjapõlve eest
 • Pihkva rahukonverents

  Vaherahuläbirääkimised Vene Nõukogude Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel. Need katkestati, kuna Eesti tahtis sõlmida vaherahukokkulepe ühiselt koos Läti, Leedu ja Soomega. Vene SFNV tegi neile ettepaneku, kuid ei saanud vastust.
 • Period: to

  Vastupealetung Petrogradile

  Vene valgearmee, Briti laevastik ja Eesti Rahvavägi alustavad vastupealetungi, et vallutada Petrograd. See ebaõnnestub ja taganetakse Narva alla.
 • Kaitselahingud Narva all

  Enamlased alustavad Narvas pealetungi, et rahuläbirääkimistel oleks parem positsioon. Eestlased peavad hoidma Narvat ja rindejoont ning samal ajal desarmeerima Valgete Loodearmee. Lahingud lõppevad 3. jaanuaril 1920
 • Algavad Tartu rahuläbirääkimised

  Vene ja Eesti rahusaatkonnad saabuvad 4. detsembril 1919 Tartusse, et rahu arutleda. Eestlased olid esindatud J. Poska poolt. Nõukogude Venemaad esindas L. Krassin. Soovid ja nõudmised olid erinevad, peaaegu katkesid läbirääkimised.
 • Tartu rahu

  Eesti ja Nõukogude Venemaa sõlmivad rahu, kus Venemaa loobus "igaveseks ajaks" Eesti territooriumist, tunnistas Eesti Vabariigi iseseisvust, määrati kindlaks Eesti-Nõukogude piir ning Venemaa pidi maksma osa oma kullavarudest Eestile. Lõppeb Eesti Vabadussõda