Kronologi forløb 3.K

By Ninji
 • Period: 100 to Jan 1, 1453

  Romerriget

  100: timetoast kan ikke gå længere tilbage i tiden. Man får de første kilder fra romerriget omkring 500 f.Kr.

  1453: Rommerriget, senere kaldt det byzantinske kejserrige, blev erobret af osmannerriget.
 • 395

  Romerrigets deling

  Det romerske rige blev her delt efter den traditionelle hovedskillelinje mellem det græsksprogede område mod øst og det latinsprogede område mod vest.
 • Period: Jan 1, 793 to Jan 1, 1066

  Vikingetiden

  793: Det første kendte angreb på et kloster i nord England
  1066: Wilhelm Erobrerens indtagelse af England
 • Jan 1, 800

  Franker-kongen karl den Store krones som romersk kejser i Rom

 • Period: Jan 1, 800 to

  Kongemagten

  800: Danmark gik fra at have flere høvdinger til en konge
  5. juni 1849: Grundloven indføres og Danmark får demokrati
 • Period: Jan 1, 1300 to

  Tro og magt i Europa

  1300: Renæssance starter
  1648: 30års-krigen sluttede.
 • Period: to

  Merkantilisme og danske kolonier

  1618: 30års-krigen starter
  1917: De danske kolonier blev ved folkeafstemning solgt til USA
 • Period: to

  Oplysning og revolutioner

  1650: oplysningsfilosofferne begynder at skrive på dette tidspunkt. Thomas Hobbles prøver at legitimere fyrstemagten. Han mener, at folket har valgt at have en fyrstemagt, men ved fravælgelse vil det blive endnu værre. John Locke mener, som Thomas Hobbles, at folket har valgt fyrstemagten og de skal dermed også kunne fravælge den igen.
  1815: Afslutningen af den Franske Revolution, da Napolen taber endeligt.
 • Period: to

  Den franske revolution

  1789: Borgerskabets repræsentanter ("tredjestand") erklærede sig for Nationalsamling ved stænderforsamlingen.
  1799: Napoleon tog magten ved statskup
 • Stormen på Bastillen

 • Period: to

  Politiske og militære kampe efter endevælden

 • Junigrundloven

 • Period: to

  Riget i midten

  1912: Kina går fra kejserrige til republik
  2014: Dette årstal er valgt, for at vise at det stadig er her i dag.
 • Kvinderne får stemmeret

 • Period: to

  De gode og de onde i amerikansk historie

 • Period: to

  Danmark efter anden verdenskrig