Kommunisme

 • Oct 2, 1095

  Oktobermanifestet

  Nikolaj 2. udsendte sit oktobermanifest hvor han garanterede befolkningen borgerlige og politiske rettigheder og lovede oprettelse af et folkevalgt regeringsorgan.
 • Period: to

  Den tidlige industrialisering af Rusland

  Rusland var i slutningen af 1800-tallet et landbrugssamfund. Sammenlignet med de vesteuropæiske lande kom industrialisering meget sent til Rusland. Den første jernbane blev bygget i 1860'erne og først i 1890'erne kom der gang i industrialiseringen, hvilket havde betydning for Ruslands befolkningssammensætning. Dette betød ingen egentlig borgerklasse/middelklasse som kunne udgøre en politisk magtfaktor i samfundet. Arbejderklassen var lille og hovedparten af befolkningen var bønder (uden magt).
 • Livegenskabets ophævelse

  Bønderne fik personlige frihed og ret til at eje jord. Bønderne skulle købe jorden af godsejerne som forlangte en høj pris og samtidig kun udbød den dårligste jord de havde. Dette betød at bøndernes jordlodder var meget små og af dårlig kvalitet, og mange måtte derfor fortsætte deres arbejde hos godsejerne. Da bønderne heller havde mange penge kunne de ikke bruge de nyeste metoder inden for dyrkning og høstning af afgrøderne, og derved blev deres udbytte af jorden yderligere forringet.
 • Arbejderdemonstration i Sankt Petersborg

  Utilfredsheden med zarstyret kulminerede foreløbigt med revolutionen i januar, hvor der kom landsdækkende strejker, bondeoprør og mytteri i den russiske hær. Anledningen til revolutionen var en fredelig demonstration som udviklede sig til en regulær massakre på arbejderne. Arbejderne var på vej til zar Nikolaj 2. for at aflevere et bønskrift med krav om bedre levevilkår, men flere hundrede blev skudt ned af politi og militær.
 • Period: to

  På vej mod revolutionen

  Zarstyret blev væltet og bolsjevikkerne kom til magten. Bolsjevikkerne ønskede kommunistisk styre.
  Baggrunden for revolutionen var de dybe og fundamentale modsætninger som særligt prægede det russiske samfund i 1800-tallet.
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Udviklingen i Rusland gik i stå ved indtrædelsen i 1. Verdenskrig. Rusland kæmpede sammen med Storbritannien og Frankrig mod Tyskland og Østrig-Ungarn. Den dårligt udrustede russiske hær led under krigen nogle hårde nederlag og hæren gik i opløsning. Dette medførte økonomisk krise på hjemmefronten og transportsystemet brød sammen - forøgelse i de sociale spændinger. Krigen medførte revolutionen i 1917, hvor Zar-styret uddøde.
 • Zar-familien mister magten

  Zar-familien havde enevældig magt, kongemagten gik i arv.
 • Oktober revolutionen

  Dette var den anden del af den russiske revolution i 1917. Først del af revolutionen var februar revolutionen.
  Under denne revolution lykkedes det bolsjevikkerne at styrte den russiske regering og zaren. Denne magtovertagelse fandt sted d. 25 oktober 1917.
  Oktober revolutionen blev ledet og organiseret af Trotskji, leinen og Dybenko.
 • Bolsjevikkerne

  Bolsjevikekrnes fremgang – efteråret 1917
  Bolsjevikkerne opnåede flertal i de vigtigste sovjetter, hvilket skyldes deres styrke og modstanderens/regeringens svaghed. Bolsjevikkerne første en populær politik og forstod at slå til på det rette tidspunkt.
 • Period: to

  Stalin som sovjetisk statsleder

 • Bolsjevikkerne kommer til magten

  D. 7 november indsatte bolsjevikkerne soldater på strategisk vigtige positioner i Petrograd, og om natten trængte de ind i Vinterpaladset, hvor den provisoriske regering befandt sig
 • Period: to

  Stalin

  Stalin var generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti i knapt 31 år fra udnævnelsen i april 1922 til sin død marts 1953
 • Period: to

  Mikhail Gorbatjov

  Var Sovjetunionens sidste leder, det var han fra 1985 til1991.
  Han kom for første gang ind i politik i 1970 hvor han blev første sekretær i SUKP
  Gorbatjovs hensigt var at reformerer systemet. Der skulle være mere arbejdsdisciplin.
  Da han blev leder i 1985, var han med til at trække sovjetiske soldater ud af Afghanistan, og sammen med det gjorde han klart at han ikke ville bruge våbenmagt overfor Østeuropa i 1989. Han var meget velset, og blev set mere som en due end som en høg. Ønskede fred.
 • Februarrevolutionen

  (Fandt sted sidst i februar ved russisk kalender, men starten af marts i vores kalender). Det er betegnelsen de begivenheder i februar 1917 og var første del af den russiske revolution. Byerne manglede fødevarer og befolkningen var desperate. D. 12 marts brød situationen sammen (i Petrograd). Zaren havde opløst den folkevalgte forsamling (dumaen). Bolsjevikkerne var ikke tilfredse med dette og gjorde oprør. Zarstyret kunne derfor ikke overleve. Zar Nikolaj blev dræbt af bolskevikkerne