Kaldekrigen

 • Starten

  Sovjetunionens diktator Josef Stalin møtte USAs president Franklin D. Roosevelt og Storbritannias statsminister Winston Churchill. Stalin ville ha store grense endringer i Europa, slik at Sovjetunionen ble større. En av endringene ble at Tyskland ble delt inn i fire soner: en britisk, en fransk, en amerikansk og en sovjetisk. Hovedstaten ble også delt inn i 4 soner, selv om den lå midt inni den sovjetiske sonen. Ofte var det stor fare for krig. Mange vestlige land som Norge, gikk inn i NATO.
 • FN blir opprettet

  Et lys i de mørke tidene. FN blir opprettet. Alle verdens selvstendige land kunne bli med i FN og prøve å sikre fred.
 • Berlinblokaden

  Sovjet blokkerte alle veier inn til Vest-Berlin, fordi de ville sørge for at Tyskland var i nød siden sovjet led så mye under krigen. Vest maktene ville hjelpe. De sørget for nok mat og andre ting som trengtes, ved hjelp av fly. .Hvis sovjet skjøt ned et fly ble det krig
 • Revolusjon i Kina

  Kommunistpartiet tar makten med Mao i spissen. Det var USA ikke særlig fornøyd med.
 • Korea krigen

  Nord-Korea starter krigen. Etter 1945 deles Korea i to (Nord og sør). Sovjet innfører kommunistisk styre i Nord Korea og sør Korea får hjelp av USA. Nord Korea angrep Sør Korea i 1950, noe som førte til Korea krigen som varte til 1953.
 • Stalin dør

  Den sovjetiske diktatoren Josef Stalin dør brått 73 år gammel, men den kalde krigen fortsetter.
 • Opptøyer

  1953: Opptøyer i i øst-Berlin
  1956: opprør i Ungarn
  1956: Folket ville ha mer demokrati og frihet. Sovjet bruker tanks og andre våpen. Sovjet slår ned opprøret.
 • Berlinmuren bygges

  Å komme seg til vest gjennom Berlin ble etter hvert den eneste måten å forlate landet på for DDR-borgerne. Muren ble voktet av DDR-soldater som hadde ordre om å skyte mot flyktninger som forsøkte å krysse grensen ulovlig.
 • Cuba krisen

  Fidel Castro kommer til makten i Cuba. USA handelsboikotter Cuba. Sovjet kjøper sukkeret. Sovjet installerer atom raketter på Cuba. USA sender ut krigsskipene og setter de foran Cuba og venter på Sovjet. USA truer med å bombe øya hvis de ikke fjerner atom rakettene. Sovjet trekker seg tilbake i siste liten og de fjerner atombombene på Cuba, men da måtte USA trekke seg helt ut av Cuba. Cuba blir fortsatt kommunistisk. En tredje verdenskrig ble unngått.
 • Vietnamkrigen

  Japan og Frankrike hadde en kort krig. Frankrike måtte trekke seg ut. Vietnam deles i to og kommunistene tar makten i Nord og USA støtter sørvietnamesiske generaler. Kommunistene lager en motstandsbevegelse i Sør Vietnam. Det oppstår en lang varig krig. Kina støtter nord Vietnam med våpen. 2 millioner vietnamesere dør, over 60 tusen amerikanere dør. Amerikanerne gir opp til slutt, på grunn av stor motstand internt i USA. Vietnam blir helt kommunistiske igjen.
 • Tsjekkoslovakia

  Store troppestyrker fra Sovjetunionen og andre østeuropeiske land marsjerte inn i Tsjekkoslovakia fordi Sovjetunionen ikke stolte på lederen i landet.
 • Sovjetunionen angrep Afghanistan

  En krig de til slutt tapte. Mange sovjetiske soldater døde.
 • Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjetunionen

  Han ville gi innbyggerne større frihet. Men selv om friheten ble større så ble økonomien dårligere for folk flest. Streiker og uroligheter spredde seg.
  Gorbatsjov og den amerikanske presidenten Ronald Reagan, startet forhandlinger om nedrustning av atomvåpen, noe som førte til langt bedre forhold mellom USA og Sovjetunionen. Det ble slutt på det voldsomme våpenkappløpet. Den kalde krigen var over.
 • Enden på det kommunistiske systemet

  Det kommunistiske systemet falt sammen i alle østeuropeiske land, det ene etter det andre. Berlin muren ble revet og Tyskland var igjen samlet. Berlin ble den nye hovedstaten.
 • Berlinmuren falt

  Berlinmuren falt om natten mellom torsdag 9. november og fredag 10. november 1989. Årsakene til murens fall var det sterke presset fra befolkningen om å innføre reisefrihet og den økende flukten fra DDR til Vest-Tyskland, delvis gjennom ambassader i forskjellige østeuropeiske land og delvis gjennom Ungarn, som hadde åpnet sin grense til Østerrike.
 • Sovjetunionen oppløst

  I stedet for et stort Sovjetunionen fikk vi nå 15 nye og selvstendige stater. Den største var Russland og den nest største var Ukraina. Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble samlet til en stat.