Kald krig

Timeline created by MR.KeiKei
In History
 • Tyskland blir delt i to

  Tyskland blir delt i to
  Etter Tyskland hadde kapitulert, møttes de tre partene en ny konferanse i Potsdam utenfor Berlin 17. juli 1945. Tyskland skulle deles i fire soner, og Storbritannia, Frankrike, USA og Sovjetunionen skulle kontrollere hver sin sone. West Tyskland ble styrt av de Allierte og Øst Tyskland av Sovjetunionen. Hovedstaden Berlin lå i den sovjetiske sonen.
 • Andre verdenskrig

  Andre verdenskrig
  Andre verdenskrig tok slutt 1 september 1945 da Aksemaktene overga seg og krigen tok slutt i Japan. Denne krigen var enda mer forferdelig og ødeleggende enn den første. I ettertiden kom to veldig forskjellige supermakter ut av krigen og spenningen mellom dem skapte en ny, annerledes type krig. En veldig, veldig kald en.
 • Kominform

  Kominform
  Josef Stalin ønsket å forsvare Sovjetunionen mot framtidlige invasjoner. I 1947 etablerte han derfor Kominform, en internasjonal organisasjon som skulle koordinere den kommunistiske politikken i Europa. Alle kommunistiske ledere måtte være lojale og følge ordre fra Moskva.
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  I juni 1947 holdt det amerikanske utenriksministeren, George Marshall, en berømt tale. Han lovte økonomisk hjelp til de landene som ønsket det. Etter 2 verdenskrig lå Europa i ruiner, land hadde ikke god økonomi til å gjenoppbygge landet. USA ville bidra med å gjenoppbygge Vest-Europa. Dette tilbudet gjaldt de som var i allianse med USA. Norge takket ja, og mottok i tiden mellom 1947 og 1952 ca. 250 millioner dollar i form av lån og gaver.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Harry S. Truman var redd for at kommunismen skulle spre seg til hele verden. I talen til Kongressen 12. mars 1947 overbeviste han Kongressens medlemmer om at USA måtte hjelpe alle frie og demokratiske land. Han ville at USA skulle støtte alle land og ledere som var truet av kommunismen. Denne politiske programerklæringen fikk navnet Trumandoktrinen.
 • Korea krigen

  Korea krigen
  Koreakrigen var en krig mellom Nord-Korea og Sør-Kores som varte fra 1950 til 1953. Krigen brøt 25. juni 1950, og var den første krigen etter andre verdenskrig.
 • Vietnam krigen

  Vietnam krigen
  Vietnam krigen var en krig som foregikk i årene 1957-1975. Krigen begynte som et opprør i Sør-Vietnam, utviklet seg til en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam og ble dernest en amerikansk intervensjonskrig.
 • Berlin Muren

  Berlin Muren
  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig.
 • Sovjetunionens fall

  Sovjetunionens fall
  Under trykket av økende kritikk fra befolkningen, nasjonalistisk agitasjon og sammenbrudd for økonomien ble det umulig for Gorbatsjov å opprettholde enheten i unionen. Sovjetunionen ble oppløst i desember 1991 og de tidligere sovjetrepublikkene ble uavhengige stater.