Indvandring til Danmark

 • Udlændingeloven

  Udlændingeloven
  Liberal udlændingelov. Relativt nemt at komme ind i landet og få arbejdstilladelse, hvis bare man kunne forsørge sig selv.
 • Ungarsk indvandring til Danmark

  Ungarsk indvandring til Danmark
  Ungarn var besat af Sovjetunionen.
  Studenterne i landet startede fredelige demonstrationer, og målet var at få afskediget regeringen og smidt russerne ud af landet.
  D. 23. oktober blev det første skud løst, og en demonstrant blev dræbt. Herefter fulgte blodige og voldsomme opgør.
  D. 4. november rykkede 200.000 soldater og 2.500 kampvogne fra Den Røde Hær ind i landet og fejede al modstand til side.
  Flere tusinde flygtede fra landet - bl.a. til Danmark, hvor de blev varmt modtaget.
 • Period: to

  Højkonjunktur og mangel på arbejdskraft

 • Danmarks LO-formand går i medierne

  Danmarks LO-formand går i medierne
  Argumenterer for at indvandring af udenlandsk arbejdskraft vil være en økonomisk fordel for Danmark
 • Kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet accellererede

  Kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet accellererede
  Næsten en tredjedel var aktive på arbejdsmarkedet
 • De første "fremmedarbejdere" kom til landet

  De første "fremmedarbejdere" kom til landet
 • Udlændinge der søgte arbejde blev afvist ved grænserne

  Også selvom de havde penge nok til at forsørge sig selv.
 • Yderligere stramning af udlændingereglerne

  En ansøgning om tilladelse skulle fremadrette være efterfulgt af decideret tilbud om arbejde fra dansk arbejdsgiver, samt arbejdsgiveren skulle skrive under på det ikke var muligt at finde dansk arbejdskraft til det pågældende job.
 • Oliekrisen

  Lavkonjunktur i Danmark --> færre arbejdspladser.
 • Indvandrerstop

  Indvandrer kunne ikke få opholdstilladelse med henvisning til arbejde. Samt fremmedarbejdere i Danmark skulle hjemsendes når deres tilladelse til arbejde udløb.
  Indvandrerstoppet omfattede ikke borgere fra EF-lande.
 • Jordskredsvalget

  Fem nye partier kom ind og halvdelen af folketingsmedlemmerne blev udskiftet.
  Bl.a. Fremskridtspartiet med Mogens Glistrup i spidsen kom ind. Mogens Glistrup er kendt for sin noget racistiske tone, hvor han bl.a. kalder muslimer for Muhammedanere.
 • Chilenske flygtninge til Danmark

  Danmark modtog 600 chilenske flygtninge i 1974, hvorefter flere familiemedlemmer fulgte i årene efter.
 • Ugandere til Danmark

  Danmark sagde ja til at modtage 158 flygtninge fra Uganda, med krav om min. 1 med et handicap i hver familie.
 • Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 179 - modersmålsundervisning

  Fremmedsprogede elever kunne modtage modermålsundervisning i den danske skole.
  Læs tekst 37 - "Fra Huguenotter til afghanere"
 • Udlændingeudvalg

  Daglig tale: "Fremmedudvalget".
  Skal udarbejde en ny udlændingelov --> 1983
 • 300.000 arbejdsløse i Danmark

  Høj arbejdsløshed
 • Ny udlændingelov: "Verdens mest liberale udlændinge lov"

  Stort set alle kunne finde en måde at komme ind i Danmark efter den nye lov. Hvis bare du havde forældre, børn, samlever, beskæftigelse eller "en anden særlig grund", ville du kunne opnå opholdstilladelse.
 • Dronning Margrethe blander sig i udlændinge debatten

 • Lovstramning af udlændingeloven

  Asylansøgere kan afvises ved grænsen, hvis de ankommer til Danmark fra et sikkert land.
  1985/86
 • Borgmesteren i Ishøj Per Madsen (S) kritiserer den førte udlændingepolitik

 • Yderligere stramning af udlændingeloven

  Indvandrere der får deres forældre familiesammenført til Danmark skal selv forsørge deres forældre.
 • Yderligere stramning af udlændingeloven

  Indvandrerne skal kunne dokumentere deres evne til at forsøge deres forældre før de kan få ret til familiesammenføring.
 • Kraftig lovstramning af udlændingeloven

  Det nye VKO-flertal begrænser antallet af familiesammenføringer mm.
 • 2002-loven

  • VKO afskaffer begrebet "de facto-flygtninge" > kun personer der lever op til FN's definitio af flygtninge kan få asyl.
  • Længere tid at få permanent opholdstilladelse (3>7 år)
  • Lavere sociale ydelser end danskere de første 7 år.
  • 24-års reglen (familiesammenføring).
  • Flere flygtninge skal sendes hjem.
  • Skærpede krav til indfødsret/dansk statsborgerskab -- tager længere tid (7>9 år) --Eksamen i sprog, kultur osv. -- Skrive under på ikke at bryde loven
  MERE I ONENOTE
 • Der findes i alt 10.600 folk med vietnamesisk baggrund i DK