Geokronoloogiline skaala Simon G2R1

Timeline created by Klaydonlahe4
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Ketsvus: 4.6 mld - 4 mld a
  Maa oli sel periooodil vulkaaniliselt aktiivne ning seda tabasid sagedased meteoriidisajud. Sellest perioodiston säilinud kivimeid Gröönimaalt, Kanadast ja Austraaliast. Hadaikumi lõpus tekkisid maakoor, varajane atmosfäär ja ookeanid.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • 4,500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga ja moodustus maa kaaslane kuu.
 • 4,000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Meredes arenesid algelised eluvormid.On pärit vanimad stromatoliidid - mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2,500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Tänu fotosünteesile suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu jäätumist, kus Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus mõistatuslik pehmekehaline.
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Ilmusid paljud selgrootute rühmad. paljudel loomadel kujunes enda kaitseks mineraalne toest.
 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik, tekkisid esimesed maismaataimed. Ajastu lõpul toimunud jääaeg alandas veetaset ligi 100m ja elualade vähenemine tõi kaasa massilise väljasuremise.
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojdes meredes kujunesid rifid ja ujusid primitiivsed kalad. taimed jätkasid maismaa asutamist. Kasvasid niisketel ja tihti üleujutatud aladel. Maismaad hakkasid ka asustama loomad, esimesed olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik. Paljud mered ja järved olid asustatud kalade poolt ja nemad olid tolleaegsed tippkiskjad. Ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Tekkisid esimesed kahepaiksed.
 • -359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Võimsad metsad katsid maismaad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigel sugulased. Karboni ajal tekkinud kivisöe hulka ei ole tekkinud ühelgi teisel ajastul. Osadel putukatel tekkis lennuvõime ja tekkisid esimesed roomajad.
 • -299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Mandri siseala oli kaetud kõrbega. Ülekaalus olid roomajad ja paljasseemnetaimsed ja meredes luukalad. Ajastu lõpus oli Maa suurim väljasuremine kus kadus kuni 95% elust.
 • -252 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu algus oli liigivaene. Ilmuisid esimesed dinosaurused ja tänu järjekordsele väljasuremisele muutusid nad peamiseks loomarühmaks. Meredes kasvas ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • -201 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahjepaiksed ja roomajad vahetasid välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmnesid esimesed linnud, kilpkonnad ja krokodillid. Ookeanides elasid tänapäeva tüüpi kalad ja maismaad kattis tihe paljasseemnetaimedest mets.
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmnesid esimesed õistaimed, mis hakkasid dominerima kogu maismaataimestikku. Maismaad valitsesid dinosaurused ja arenesid uued imaetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul surid välja dinosaurused ja merelised roomajad.
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajad elasid maismaal kuid vaalade eelased otsustasid elada vees. troopilised metsad kasvasid suurtele laisukraadidele, mille pärast kliima jahenes ja tekkisid rohumaad ja kõrbed.
 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Aafrikas kujunesid välja inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes kliima oluliselt mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi.
 • -2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid Homo perekonna esindajad, kelle evolutsioon on viinud Homosapiens'i tekkimiseni. Ajastu jooksul on välja surnud mitu imetaja- ja linnuliiku. väljasuremised seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.