Geokronoloogiline skaala Klaus Oad G2EV

Timeline created by Klqus
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Hadaikum oli vulkaaniliselt väga aktiivne periood, samuti tabasid maad sagedased meteoriidisajud. Hadakumi lõpuk kujunes välja algne maakoor, atmosfäär ja moodusutusid ookeanid.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • 4,500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Umbes 100 miljonit aastat peale Maa teket põrkus kokku Maa suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis meie Kuu.
 • 4,000 BCE

  Arhaikum ehk Ürgeoon

  Arhaikum ehk Ürgeoon
  Kestus 4 mld kuni 2,5 mld aastat. Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Sellest ajastust on pärit ka vanimad leitud stromatoliidid ehk mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum ehk Ürgeoon

 • 2,500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Oli mitu jääaega ja tekkis Edicara elustik. Tekkisid ka mitmerakulised organismid.
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Esimesed kalad, tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad tänapäeval. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Loomariiki ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad ja paljudel loomadel arenes välja mineraalne toes.
 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kiire jahenenemine, mis lõppes jääajaga. Jääaja tõttu alanes ookeanipind ligikaudu 100m ja see tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Esimesed maismaaloomad, kelle hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Devoniajastu troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik nt, käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Paljud meresid ja järvi asustanud kalad kasvasid väga suureks ja olid sellel ajal tippkiskjad. Ajastu lõpuks olid tekkinud metsad, ilmusid esimesed kahepaiksed - selgroogsed.
 • -350 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karboniajastul katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid osjade, sõnajalgade eelkäijad. Üleujutanud paikadel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Sellel ajastul tekkis kõige rohkem kivisütt. Maismaal elas rohkelt lülijalgseid, mõned putukad arendasid lennuvõime ja maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • -320 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
  Maismaale tekkisid esimesed roomajad
 • -300 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses Panthalassa ookean, Hiidmandri siseala oli kaeatud kuiva kõrbega. Ülekooalus olid maismaal roomajad, kellele olid antud tingimused soodsad. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Ajastu lõppes massi väljasuremisega, kus 95% liikidest suri välja.
 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • -250 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu algul oli elustik üsna liigivaene, ilmusid esimesed dinosaurused, imetajad ja meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • -200 BCE

  Juura

  Juura
  Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanis elas rohkelt merelisi roomajaid. Meredes elasid juba päevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud paljasseemnetaimedest koosneva metsaga
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid kiirelt domineerima kogu Maa maismaataimestikku. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega. Maismaad valitsesid dinosaurused ja arenesid välja uued linnu- ja imetajaliigid. Toimus järjekordne suur väljasuremine, mis hävitas dinosaurused, üheks põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • -66 BCE

  Palogeen

  Palogeen
  Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elas maismaal (v.a vaalade eellased). Ilmusid esimesed primaadid. Kliima oli soe ja niiske, hiljem hakkas kliima jahenema. Kujunesid välja preeriad ja savannid.
 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • -60 BCE

  Esimesed primaadid

  Esimesed primaadid
  Maismaal arenesid välja esimesed primaadid.
 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, taimestik ja loomastik omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, laululinnud ja konnad. Aafrikas ilmusid esimesed hominiidid. Kliima jahenes korduvalt, mis tõi kaasa mitmeid jäätumisi. Poolustele tekkis jääkate.
 • -2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Arenesid välja esimesed perekonna Homo esindajad. Surid paljud imetaja- ja linnuliigid. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi liigistikule.