Timescl 2018

Geokronoloogiline skaala Elis R1

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld kuni 4mld aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiive, meteoriidisajud. Kujunesid algne maakoor, atmosfäär ja ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkus suure taevakehaga ja tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestus 4 mld kuni 2,5 mld aastat tagasi. Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestutest on pärit vanimad leitud stromatoliidid-mikroorganismide ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum

 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus 2,5 mld kuni 542 mln aastat tagasi. Tänu fotosünteesivatele tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus Ediacara elustik, mille hulka võisid kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajad kui ka nüüdseks väljasurnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus 542 mln kuni 485 mln aastat tagasi. Kambriumis tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval ning suurem osa ka tänapäevasest loomhõimkondadest. Kambriumis kasvas planktiliste vetikate hulk, nad olid omakorda toiduks rikkalikule loomastikule. Kambriumi loomariiki ilmusid paljud selgrootute rühmad(käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, jne). Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus 485 mln kuni 443 mln aastat tagasi. Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik(käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt) ning ilmusid esimesed maismaataimed. Selle ajastu kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaaasa ookeanipinna alanemise kuni 100m võrra ja muutis paljud madalmered maismaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus 443 mln kuni 419 mln aastat tagasi. Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varased maismaa taimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad(tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid).
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus 419 mln kuni 359 mln aastat tagasi. Troopikameredes oli rikkalik põhjaelustik. Paljud meresid ja järvi asustanud kalad kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad. Kui devoni algul oli maataimestik veel madal ja hõre, siis ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed-selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega maismaal hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus 359 mln kuni 299 mln aastat tagasi. Karbonis katsid maismaad võimsad metsad. Üleujutatavatel aladel- mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Kivisütt ei ole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus 299 mln kuni 252 mln aastat tagasi. Permi ajastul tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meres aga luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus 252 mln kuni 201 mln aastat tagasi. Ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 mln aastat. Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkod

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus 201 mln kuni 145 mln aastat tagasi. Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastu levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid-ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Juura ajastu meredes elasid tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus 145mln kuni 66 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja-ja linnuliigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus 66 mln kuni 23 mln aastat tagasi. Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väikesearvulisest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Paleogeenis kujunesid ulatuslikud rohumaad- preerid ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus 23 mln kuni 2,5 mln aastat tagasi. Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod,konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid- inimese eellased. Neogeeni jooksul jahene Maa kliimam oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Algas 2,5 mln aastat tagasi kuni praeguseni. Kvaternaari ajastu alguses ilmusid inimese vahetatud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimene Homo sapiens'i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on väljasurnud palju imetaja-(mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike(dodo, moa).