Geo scale

Geokronoloogiline skaala

By HenrikU
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestvus 4.6 mld - 4 mld. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidi sajud. Kujunevad algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkus suure taevakehaga, tekkis Kuu
 • 4000 BCE

  Arhaikum e ürgeoon

  Arhaikum e ürgeoon
  Kestvus: 4 mld - 2,5 mld. Meredes arenesid algelised eluvormid. Ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid - paljudes on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum e ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum e agueoon

  Proterosoikum e agueoon
  Kestvus: 2,5 mld - 542 mln. Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnaskihis hapnikusisaldus. Toimus jäätumisi. Ilmus nn pehmekehaline Ediacara elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum e agueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestvus: 542 mln - 485 mln
  Sel ajaperioodil tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis tänapäevalgi eksisteerivad, aga ka suurem osa tänapäevaseid loomahõimkondi. nn plahvatus. Planktonist kasvas vetikate hulk, mis oli toiduks loomariigile, kuhu ilmusid üksteise järel paljude selgrootute rühmad. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes. Röövloomade lõugade ja hammaste ehituses toimus evolutsioon ehk toimus nn võidurelvastusmis evolutsioone.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum e vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestvus: 485 mln - 443 mln
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik, ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul hakkas kliima kiirelt jahenema, mis lõppes jääajaga, Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise ligi 100 m võrra, mis tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestvus:443 mln - 419 mln
  Sel ajastul soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Jätkus taimede maismaa asustamine, need olid lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestvus: 419 mln - 359 mln
  Troopikameredes rikkalik põhjaelustik ning šelfimerede äärealadel tekkisid suured riffid. Mõned kalad kasvasid väga suureks ja said ajastu tippkiskjateks. Ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad ning ilmusid esimesed kahepaiksed ja selgroogsed
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestvus: 359 mln - 300 mln
  Olid võimsad metsad, milles kasvasid tänapäevaste sõnajalgade ja teiste taimede hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutunud alade metsade surnud puidust kujunesid välja kivisöelademed. Maismaal elas hulgaliselt lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime ning ilmusid esimesed roomajad
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Kestvus: 300 mln - 252 mln
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Siseelus valitses karmi kliimaga kõrb, seega olid ülekaalus roomajad, kes suutsid neis tingimustes elada. Suurenes paljasseemnetaimede osakaal ning meredes luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes suurima väljasuremisega, mille käigus kadusid 95% kõigist liikidest.
 • 252 BCE

  Tiias

  Tiias
  Kestvus: 252 mln - 201 mln
  Elu oli liigivaene. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud taaskordne väljasuremine andis neile võimaluse saada peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum e keskaegkond

 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestvus: 201 mln - 145 mln
  Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid, seal elasid ka tänapäeva laadsed kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 200 BCE

  Imetajate ilmumine

 • 150 BCE

  Esimesed linnud

 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestvus: 145 mln - 66 mln
  Esimesed õistaimed, mis kiiresti hakkasid domineerima maismaataimestikku. Meresid domineerisid plesiosaurused, ihtüsaurused ning rudistid. Maismaal ikkagi dinosaurused, aga arenesid uued imetajate ja lindude liigid. Ajastu lõpus toimus taaskord väljasuremine (meteoriidiplahvatus), mis tappis dinosaurused ja paljud merelisid roomajad.
 • 140 BCE

  Esimesed roomajad

 • 125 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestvus: 66 mln - 23 mln
  Dinosauruste ja hiidroomajate väljasuremine, lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Ilmusid esimesed primaadid. Kliima oli ajastu algul soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Ajapikku kliima jahenes, kujunesid ulatuslikud rohumaad ka preeriad ja savannid
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum e uusaegkond

 • 64 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
 • 55 BCE

  Esimesed jänesed

  Esimesed jänesed
 • 30 BCE

  Kasside teke

  Kasside teke
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestvus:23 mln - 2,5 mln
  Mandrite geograafia ning loomastik ja taimestik said tänapäevase väljanägemise. Laiemalt levisid maod, konnad ja laululinnud, rotid ning hiired. Kujunesid välja tänapäevased linnud ja imetajad. Aafrikas ilmusid inimeste eelkäijad hominiidid. Kliima jahenes pidevalt ning tekkis jäätumine ja ka pooluste jääkatte teke
 • 8 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestvus: 2.5 mln - 0
  Sel ajastul ilmusid vahetud inimeste eellased. Sel ajastul suri välja suurel hulgal imetajaid, mis võib olla põhjustatud inimeste kasvava mõjuga planeedil ja selle elustikul