Evolució Sistemes Operatius

 • Creació de la informática

  Arrel de de la Segona Guerra Mundial va sorgir l'informatica. No existien els SO i els programadors interactuaben amb el hardware a través del llenguatge maquina.
 • Es crea el primer sistema operatiu

  Es crea el primer sistema operatiu
  Amb l'objectiu de facilitar l'interacció entre persona i ordinador, apareixen els conecptes com el monitor resident, procesament per lots i el emmagatzematge temporal.
  Es crea el primer Sistema Operatiu per a un ordinador IBM 704. L'unic que feia era començar l'execució d'un programa cuan l'anterior acababa.
 • Revolució al camp dels so

  Apareixen conceptes com sistema multitasca, multiusuari, multiprocessador i sistema a temps real.
  Sistema multitasca: Executar procesos o aplicacions al mateix temps. Compartint un o mes procesadors.
  Sistema multiusuari: Proveeir servei i procesament a varis usuaris simultaniament.
  Sistema multiprocessador: Utilitzar dos o mes CPUs.
  Sistema a temps real: No te importacia l'usuari sino els processos
 • Apareix UNIX

  Apareix UNIX
  Apareix UNIX, la base de la gran majoria de Sistemes Operatius d'avui dia.
 • Es començar a crear circuits amb milers de transistors

  Amb l'avanç de la electronica, va poder començar a crearse circuits amb milers de transistors en un centimetre cuadrat de silici, lo que portaria a desarrollar els primers sistemes integrats.
  Es produeix un boom en cuestió d'ordinadors personals, apropant aquests al public en general. Aixo fa que es multipiqui el desenvolupament, creant el lleguantge de programació C.
 • Neixen el sistemes operatius (MacOS, MS-DOS, OS/2)

  Neixen el sistemes operatius (MacOS, MS-DOS, OS/2)
  Neixen el sistemes operatius com per exemple MacOS, MS-DOS, OS/2.
  MS-DOS :Microsoftva modificar. Va continuar fins la versio 7.1 quan va deixar de funcionar.
  MacOS: L'ordinador Macintosh Incluia caracteristiques novedoses com multitareas i mouse.
  OS/2: Sistema operatiu de IBM. Es va desarrollar conjuntament amb Microsoft i després es van separar.
 • Linux, Solaris, Microsoft Windows NT, Windows, FreeBSD

  Linux, Solaris, Microsoft Windows NT, Windows, FreeBSD
  Linux: Versió millorada de Unix, en principi treballaba en comandes, pero més endavant es va implementar un servidor grafic i gestors de finestres com KDE, GNOME.
  Solaris: Tipus Unix desarrollat per Sun Microsystems.
  Microsoft Windows / Windows NT: Familia de sistemes operatius de Windows. No va a arribar a ser un SO amb entorn grafic fins el Windows 95. Més endavant el seguiria el Windows 98.
  FreeBSD: Inspirat en la 4.4 BSD-Lite de UNIX.
 • Windows 2000

  Windows 2000
  El 17 de Febrer del 2000 es va posar en circulació la versió Windows NT 5.0 que es va anomenar Windows 2000. Aquest consta de 4 versions: Professional, Server, Advanced Server i Data Center Server.
 • Windows XP

  Windows XP
  El 25 d'octubre de 2001 amb un aspecte i apariencia redisenyats i amb el servei d'ajuda i soport tecnic, es va llençar Windows XP.
 • Mac Os

  Mac Os
  El 24 de Març de 2001 es va llançar la primera versió oficial de Mac OS X.
  El 25 de Septembre del mateix any Apple va treure la nova versió 10.1 PUMA que incrementaba el rendiment del sistema a la vegada que incorporaba noves caracteristiques com la reproducció de DVD.
 • El MAC OS X v 10.2 JAGUAR

  El MAC OS X v 10.2 JAGUAR
  El MAC OS X v 10.2 JAGUAR va sortir el 23 d'Agost de 2002 amb més de 150 millores.
 • Windows server 2003

  Windows server 2003
  Era un XP modificat per labors empresarials com a servidor.
  Més endavant van apareixer versions Server 2008, 2012 i 2016.
 • 10.3 PANTHER

  10.3 PANTHER
  El 24 d'Octubre de 2003 es va llençar la versió 10.3 PANTHER que va incluir tantes o més millores que l'anterior.
 • 10.4 TIGER

  10.4 TIGER
  La versió 10.4 TIGER va sortir al mercat el 29 d'Abril de 2005. En aquesta versió van apareixer els primer equips "Mac Intel". Aplicacions millorades: Spotlight, Dashboard, iChat, QuickTime 7, Safari.
 • Windows Vista

  Windows Vista
  El sistema de seguretat més solit a la fecha. Aquest es reconegut per el diseny i apariencia completament nou.
 • 10.5 LEOPARD

  10.5 LEOPARD
  Va sortir la versió 10.5 LEOPARD. Contenia més de 300 noves funcions.
 • Windows 7

  Windows 7
  El 22 d'octubre de 2009 es va llençar el Windows 7, per al mon inalambric. També marca el debut de Windows Touch, per a usuaris amb pantalles táctils. Versions: Home Basic i Premium, Professional i Ultimate. Tot en versions 32 i 64 bits.
 • 10.6 SNOW LEOPARD

  10.6 SNOW LEOPARD
  La versió 10.6 SNOW LEOPARD incluia millores de rendiment, eficiencia i estabilitat més que d'apariencia. Va sortir el 28 d'Agost de 2009.
 • 10.7 LION -10.8 MOUNTAIN LION - 10.9 MAVERICKS - 10.10 YOSEMITE - 10.11 EL CAPITAN

  10.7 LION -10.8 MOUNTAIN LION - 10.9 MAVERICKS - 10.10 YOSEMITE - 10.11 EL CAPITAN
  El Juliol de 2011, la versió 10.7 LION va ser llençada.
  El 12 de Febrer de 2012, la versió 10.8 MOUNTAIN LION.
  El 22 d'Octubre de 2013, la 10.9 MAVERICKS.
  El 2 de Juny de 2014, la 10.10 YOSEMITE.
  I el 8 de Juny de 2015 la versió 10.11 EL CAPITAN.
 • Windows 8

  Windows 8
  Un sistema operatiu renovat amb una interfaç totalment nova amb funcionalitat tactil o teclat i mouse.
  Mes endavant es llança una actulització gratuita del Windows 8.1.
 • Windows 10

  Windows 10
  Es l'ultim Sistema Operatiu de Windows. Va ser llençat al public el 29 de Juliol de 2015.
 • MAC OS X

  MAC OS X
  L'ultima versió del MAC OS X, la 10.12 SIERRA ha sigut llençada el 20 de Septembre de 2016 a través de la Mac App Store.