Evolució dels sistemes operatius

 • Dècada dels 40

  va aparèixer el que es podria considerar de la primera generació d'ordinadors en el món . S'accedia directament a la consola de l'ordinador des de la qual s'actuava sobre una sèrie de micró interruptors que permetien introduir directament el programa a la memòria de l'ordinador.
 • Dècada dels 50

  Els sistemes operatius fan una aparició discreta i bastant simple, amb conceptes tals com el monitor resident i l'emmagatzematge temporal.
 • Dècada dels 60

  En els anys 60 es van produir canvis notoris en diversos camps de la informàtica , amb l'aparició de l' circuit integrat la majoria orientats a seguir incrementant el potencial dels ordinadors.
  Sistema operatiu multiprogramació, Temps compartit, Temps real, Multiprocessador
 • Dècada dels 70

  A més de l' Atles Supervisor i el OS / 360 , els anys 1970 van marcar l'inici d'UNIX també hi havien inconvenients amb els sistemes operatius, Sistemes operatius desenvolupats com ara aquets:
  MULTICS
  BDOS
  CP / M
 • Dècada dels 80

  A la dècada dels 80 tenien aquets sistemes operatius :
  SunOS: va ser la versió de sistema operatiu derivat de Unix i BSD desenvolupat per Sun Microsystems per les seves estacions de treball i servidors fins al principi dels anys 1990.
  MS-DOS: El 1981 Microsoft va comprar un sistema operatiu anomenat QDOS que, després de realitzar unes poques modificacions, es va convertir en la primera versió de MS-DOS
  OS/2 es un sistema operativo de IBM
 • Dècada dels 90

  BeOS: Es un sistema operatiu per a PC desenvolupat per Be Incorporated el 1990, orientat principalment a proveir alt rendiment en aplicacions multimèdia.
  GNU/Linux: Aquest sistema a l'sembla és una versió millorada d'Unix, basat en l'estàndard POSIX , un sistema que en principi treballava en mode ordres.
  Solaris: Es un sistema operatiu de tipus Unix desenvolupat des de 1992 inicialment per Sun Microsystems i actualment per Oracle Corporation com a successor de SunOS.
 • Dècada dels 90

  Windows NT és una família de sistemes operatius produïts per Microsoft , de la qual la primera versió va ser publicada el juliol de 1993.
  ReactOS: és un sistema operatiu de codi obert destinat a aconseguir la compatibilitat binària amb aplicacions de programari i controladors de dispositius fets per Microsoft Windows NT versions 5.x des d'ara (Windows XP i els seus successors).
  Windows és el nom d'una família de sistemes operatius desenvolupats i venuts per Microsoft basat en MS-DOS.
 • Dècada 90

  FreeDOS: és un projecte que aspira a crear un sistema operatiu lliure que sigui totalment compatible amb les aplicacions i els controladors de MS-DOS.
 • decada del 2000

  SymbOS és un sistema operatiu desenvolupat originalment el 2001 per als ordinadors Amstrad CPC . Es tracta d'un sistema operatiu gràfic amb una estètica i interfície similar a Windows 95.
  MorphOS és un sistema operatiu, en part propietari i en part de codi obert, produït per a ordinadors basats en els processadors PowerPC (PPC).
  Darwin és el sistema subjacent en Mac OS X , la primera versió final va sortir en l'any 2001 per funcionar en ordinadors Macintosh
 • Dècada del 2000

  Mac OS: Abans anomenat Mac OS X, és un sistema operatiu basat en Unix, desenvolupat, comercialitzat i venut per Apple Inc.
  Haiku: És un sistema operatiu de codi obert actualment en desenvolupament que se centra específicament en la informàtica personal i multimèdia. Inspirat per BeOS.
  OpenSolaris: Es també el nom d'un projecte iniciat el 2005 per Sun per construir i desenvolupar una comunitat d'usuaris al voltant de les tecnologies de sistema operatiu de el mateix nom.
 • Dècada de 2010

  Illumos: Es un projecte de programari lliure derivat d'OpenSolaris.
  OpenIndiana: Es un sistema operatiu tipus Unix alliberat com a programari lliure i de codi obert. És una bifurcació d'OpenSolaris concebuda després de la compra de Sun Microsystems per part d'Oracle i té com a objectiu continuar amb el desenvolupament i la distribució de el codi base d'OpenSolaris.