Euroopa kujunemine

 • Period: to

  Esimene maailmasõda

 • Iseseisvumised

  Peale Esimest maailmasõda iseseisvusid mitmed riigid sealhulgas Eesti
 • Locarno lepinguga määrtakse kindlaks Saksamaa läänepiir

 • Molotovi-Ribbentropi pakt

  MRP määrati ära mis maad vallutavad Sakasmaa ja NSVL
 • Saksamaa vallutab Poola

  MRP lepingu kohaselt vallutab Saksamaa Poola Lääne osa
 • Period: to

  Teine maailmasõda

 • NSVL vallutab Poola

  MRP lepingu kohaselt vallutab NSVL ida-Poola
 • NSVL üritab vallutada Soomet

  Üritati vallutada Soome kuid suudeti kätte saada ainult Karjala maakitsikus.
 • Nõukogude Liit okupeerib Baltimaad ja Bessaraabia

 • Saksamaa vallutab suure osa riikidest

  Saksamaa vallutatud riigid olid Norra, Taani, Luksemburg, Belgia ja Holland
 • Saksamaa vallutab 2/3 Prantsusmaast

 • ÜRO kujnemine

 • NSVL saab endale baltimaad

  Kuna NSVL abistas teisi riike Saksamaa vallutamisel jõuti kompromissile, et NSVL saab endale baltimaad. See tähendab , et teised riigid ei osuta mingitvastupanu.
 • NATO moodustamine

 • Rooma Lepingu sõlmimine

  Rooma Lepingut peetakse Euuroopa Liidu eelkäijaks. Algselt oli liidus 6 riiki.
 • Berliini müüri püstitamine

  Müür on Saksamaa Lõhestumise sümboliks
 • Euroopa Liitu tuli veel 3 riiki

  EL liitus Suurbritannia, Taani ja Iirimaa
 • EL liitus Kreeka

 • EL liitus Hispaania ja Portugal

 • Berliini Müüri lammutamine

 • Euroopa Liit laienes endise Saksa Demokraatliku Vabariigile

 • Saksamaa ühinemine

 • Jugoslaaviast eraldusid 4 riiki

 • Nõukogude Liidu lagunemine

  Nõukogude Liidu lagunemisel vabanesid mitmed riigid.
 • Tšehhoslovakkia jagunes Tšehhiks ja Slovakkiaks

 • Euroopa Liiduga liitus 3 riiki

  EL liitus Soome, Austria ja Rootsi
 • Võeti kasutusele Euro 12 EL riigis

 • EL liitus 10 riiki