Arbol genealogico asutrias y borbones

ESPAÑA NOS SÉCULOS XVII E XVIII

 • Period: 1765 BCE to 1820 BCE

  A ILUSTRACIÓN

  No século XVIII apareceu un gran momento cultural: a ilustración. Esto defendía a creación dun mundo novo e dunha nova ciencia. Destacan Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Feijoo, e Mayáns.
 • Period: 1746 BCE to

  FRANCISCO DE GOYA

  Francisco de Goya é un dos pintores máis importantes da arte universal. Foi pintor da corte e retratou algúns reis como Carlos III e Carlos IV. Tamén pintou escenas populares de verbenas e festas, e captou coma ninguén a traxedia e o sufrimento da guerra.
 • Period: 1716 BCE to 1788 BCE

  CARLOS III

  Rodeouse de ministros cos que intentou modernizar España e sacala da decadencia. Tratou de mellorar a agricultura, industria e comercio, reformou a educación e construiu museos e bibliotecas. Tamén recuperou Menorca.
 • Period: 1700 BCE to

  O BARROCO

  No século XVII xurdiu en Italia un novo estilo artístico: o Barroco. Os artistas non buscaban plasmar un ideal de beleza, senón a realidade. En arquitectura: edificios con abundante decoración e empregáronse elementos curvos que daban sensación de movemento.
  En pintura e escultura: figuras moi expresivas, con xestos e
  movementos esaxerados.
  Destacaron: Michelangelo Caravaggio, Lorenzo Bernini e Artemisia Gentileschi.
 • Period: 1661 BCE to 1700 BCE

  CARLOS II

  Heredou o trono en 1665, con só catro anos. Foi polo que a súa nai tivo que gobernar no seu nome ata que alcanzara a maioría de idade. Como foi un rei enfermo, varios validos levaron as rendas do goberno. Morreu sen fillos e por iso produciuse a guerra de Sucesión.
 • Period: 1605 BCE to

  FELIPE IV

  Chegou ao trono en 1621. O goberno interesáballe aínda menos ca o seu pai, Felipe III, polo que cedeullo ao conde-duque de Olivares. Iso embarcou a España en dúas guerras que a empobreceron.
 • Period: 1578 BCE to 1621 BCE

  FELIPE III

  Accedeu ao trono español en 1598. Non tivo moito interese polo goberno, así que deixouno nas mans de validos. O máis destacado foi o duque de Lerma.
 • Period: to

  FELIPE V

  Era un rei "loco"; criase ra. Estableceu unha forma de goberno absolutista, é dicir, todos os poderes do Estado tíñaos o rei. Levou a cabo reformas importantes:
  - Organizou a administración de forma centralizada
  - Promulgou os decretos de Nova Planta
  - Creou novos órganos de goberno (secretarías de Estado)
  - Estableceu o castelán omo único idioma oficial para todo o estado
  - Promulgou a Lei Sálica, que excluía ás mulleres da sucesión ó trono español.
 • Period: to

  O SÉCULO DE OURO

  Unha etapa do Barroco viviu en España un momento de esplendor artístico e literario. Esta etapa coñécese como Século de Ouro. En literatura destacaron: Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo e Félix Lope de Vega.
  En arquitectura: Domingo de Andrade, Simón Rodríguez e Fernando de Casas e Novoa.
  Escultura: Gregorio Fernández, Martínez Montañés e Alonso Cano.
  Pintura: Diego Velázquez, Francisco Zubarán e Bartolomé Esteban Murillo.
 • Period: to

  OS BORBÓNS EN ESPAÑA

  A guerra de Sucesión tivo dúas consecuencias importantes. A primeira foi que chegou a España unha nova dinastía, a dos Borbóns. A segunda foi a perda de Xibraltar e Menorca, que pasaron á propiedade do Reino Unido.
 • Period: to 1759 BCE

  FERNANDO VI

  Continuou coas reformas e fixo canles e estradas.
 • Period: to

  CARLOS IV

  Deixou o goberno nas mans de Manuel Godoy.