ESPANYA EN EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX

Timeline created by facebooker_2016208135312459
 • INSURRECCIÓ CUBANA

  Última guerra per la independència dels cubans contra el domini espanyol i és potser una de les últimes guerres americanes contra el Regne d'Espanya. La guerra es va iniciar en 1895 amb el "Crit de Baire" i va acabar amb la rendició de les tropes realistes davant l'avanç de l'Armada nord-americana el 1898, en la ja Guerra Hispano-estatunidenca.
 • PÈRDUDA DE LES DARRERES COLÒNIES

 • s'instaura el protectorat del Marroc

  Figura jurídica aplicada a una sèrie de territoris del Marroc en què Espanya, segons els acords francoespanyols firmats el 27 de novembre de 1912, exercí un règim de protectorat.
 • SETMANA TRÀGICA

  Revoltes populars que succeïren a Barcelona, i altres ciutats industrials catalanes, entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909.[1] El detonant d'aquests fets va ser la mobilització de reservistes per ser enviats al Marroc, on el dia 9 de juliol havia començat la Guerra de Melilla.
 • CRISI POLÍTICA, MILITAR I SOCIAL

 • Guerra del Rif o del Marroc

  conflicte derivat de la insurrecció de les tribus que vivien a la zona del Rif contra l'ocupació del colonialisme espanyol i francès, tot i que va afectar, sobretot, les tropes espanyoles.
 • Cop d'estat de Primo de Rivera

  Fou el règim polític autoritari que s'instaurà a Espanya entre el 13 de setembre del 1923 i el 28 de gener del 1930 sota la direcció del general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja i l'acceptació per part del rei Alfons XIII.
 • S'inicia la crítica al règim

 • Dimissió de Primo de Rivera

 • Pacte de Sant Sebastià

  Nom que reben els acords a què van arribar, el 17 d'agost de 1930, a Sant Sebastià, els representats republicans de tot l'estat espanyol, per pactar la instauració de la República i liquidar la monarquia borbònica
 • Eleccions Municipals

 • Proclamació de la II República

  Instauració el 14 d'abril de 1931 del nou règim polític republicà que va succeir la Monarquia restauracionista d'Alfons XIII, que havia quedat deslegitimada en haver permès la Dictadura de Primo de Rivera i que havia fracassat en el seu intent de tornada a la "normalitat constitucional" amb la Dictablanda del general Dámaso Berenguer.
 • Bienni Reformista

 • Estatut d'Autonomia de Catalunya

  Fou el primer estatut d'autonomia redactat a Catalunya. De caràcter sobiranista, l'estatut fou impulsat pel llavors president de la Generalitat, Francesc Macià
 • Dimissió del president Manuel Azaña

 • Bienni Conservador

 • Aixecament dels pagesos

 • Revolució d'Octubre

  Insurrecció coordinada entre les diferents forces d'esquerres asturiana, entre els objectius de la qual principals es xifraven l'abolició del sistema republicà establert per la Constitució de 1931 i la seva substitució per un règim socialista.
 • República Catalana

 • Eleccions Legislatives

 • Assesinat de Calvo Sotelo

 • Cop d'estat militar de Franco, Sanjurjo i Mola

 • Batalla de Madrid

  Foren els combats entre les forces lleials al govern de la Segona República Espanyola i els militars revoltats durant el mes de novembre del 1936 per aconseguir el control de la ciutat a l'inici de la Guerra Civil espanyola.
 • Bombardeig de Guernika

  Va ser l'atac aeri realitzat el 26 d'abril de 1937 per l'esquadró conegut com a legió Còndor contra la població basca de Guernica durant la Guerra Civil espanyola.
 • Batalla de Terol

  Fou el conjunt d'operacions militars que, durant la Guerra Civil espanyola, van tenir lloc entre el 15 de desembre del 1937 i el 7 de gener de 1938 a la ciutat de Terol i els seus voltants.
 • Batalla de l'Ebre

  Fou un intens combat de desgast entre les tropes republicanes i els exèrcits franquistes iniciat el 25 de juliol de l'any 1938, a les acaballes de la Guerra Civil espanyola i que esdevingué decisiu de cara a la pèrdua de Catalunya per al govern republicà.
 • Final de la guerra.S'inicia la dictadura Franquista

 • Period: to

  Regència de Maria Cristina

 • Period: to

  Rengnat Alfons XIII

 • Period: to

  Dictadura Primo Rivera

 • Period: to

  La Dictablanda

 • Period: to

  Segona Rèpublica

 • Period: to

  Guerra Civil