Den kalde krigen - Magnus Thorstensen

By Ma5154
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
  USA brukte atombomber mot Japan og sluttet andre verdenskrig. Hovedmålet med dette formålet var å få Japan til å overgi seg.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført
  “Jernteppet” var et begrep som ble brukt under den kalde krigen om refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del. “Jernteppet” oppstod etter at Sovjetunionen innlemmet Estland, Latvia og Litauen og når Sovjetunionen sørget for at kommunistregjerninger kom til makten i Polen, Ungarn, Romania og Bulgaria. Deretter gjorde Sovjetunionen et statskupp i Tsjekkoslovakia.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Trumandoktrinen lansert er en betegnelse på USA's utenrikspolitikk. I trumandoktriden forsøkte USA og stoppe å stoppe spredningen av kommunismen. I dette forsøket gav USA penger, våpen og militært hjelp til land som kommunismen grodde i.
 • Marshallhjelpen lansert

  Marshallhjelpen lansert
  Marshallplanen gikk ut på at USA skulle tilby økonomisk hjelp til landene i Europa som var blitt rammet i annen verdenskrig slik at de kunne bygge seg opp raskere. Vest-Europa fikk stor økonomisk vekst med frihandel, men dette passet dårlig med det kommunistiske systemet som valgte å takke nei. Det er fortsatt usikkert hva som var motivet bak Marshallplanen.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia
  I Tsjekkoslovakia ble det avholdt et valg hvor kommunismen fikk 40% av stemmene, men ikke lenge etter fikk kommunismen regjeringen. Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia ved at kommunismen gjorde et statskupp og tok makten alene i Tsjekkoslovakia. Kuppet av Tsjekkoslovakia skremte folk i vesten, og stadig flere fryktet for at flere land skulle bli kommunistisk.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  NATO er en forsvarsallianse der medlemslandene er forpliktet til å støtte hverandre i tilfelle krig. Et viktig prinsipp for NATO var at et angrep på et medlemsland var et angrep på hele organisasjonen. NATO ble opprinnelig startet i frykt for spredning av kommunismen.
 • Period: to

  Korea krigen

  En borgerkrig i Korea oppstod ved at USA støttet et kapitalistisk Sør-Korea og Kina og Sovjetunionen støttet en kommunistisk Nord - Korea. Krigen raste i tre år og kosten nesten 4 millioner menneske liv. Til slutt inngikk begge parter en våpenhvile ved den 38 breddegrand. En stor grunn hvorfor denne krigen startet var på grunn av at USA fryktet for at dersom flere land skulle bli kommunistisk ville flere av nabolandene også bli kommunistisk. Denne teorien ble kalt dominiteorien.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  Etter at USA dannet NATO følte Sovjetunionen seg truet og fant dette som en trussel. derfor dannet de sovjetiske landene en pakt ved navn Warsawapakten. Warsawapakten var et militær og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske land i Øst-Europa.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  En konflikt oppstod mellom et kapitalistisk Sør-Vietnam støttet av USA og et kommunistisk Nord-Vietnam støttet av Kina og Sovjetunionen. Korea krigen oppstod ved et kommunistisk opprør i Sør-Vietnam, opprørerne ville ha et kommunistisk Vietnam, men dette ville ikke USA. Regjeringen i Sør-Vietnam fikk støtte av USA ved hjelp av millitære styrker og økonomisk støtte. Likevel klarte kommunismene i Vietnam å nedkjempe stormakten USA. Jo mer USA bombet Vietnam, jo større støtte fikk kommunismen.
 • Sputnikoppskytingen

  Sputnikoppskytingen
  Da Sputnik 1 ble sendt ut i kretsløp rundt jorden ny kamp om verdensrommet i den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. Sputnik-1 skulle i utgangspunktet ikke bare være en satellitt, men var en del av sovjeternes ambisjon om å utvikle et nytt militærmissil.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Bakgrunnen for at Berlinmuren ble bygd var for å stoppe immigrasjon fra Øst-Tyskland. Dette var på grunn av at 1,6 millioner østtyskere flyktet til Vest-Tyskland. Dette var på grunn av at bedre leve forhold og mye mer friere i vest enn det var i øst. Mange av de som flyktet hadde høy utdanning. Derfor bestemte myndighetene i Øst-Tyskland å stenge grensa gjennom Berlin. Den ble bygd 16. august 1961.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Cubakrisen var en konflikt som oppstod ved opprustingen av sovjetiske militære på øya Cuba som ligger sør for USA. Sovjetunionen begynte å utplassere atomvåpen og raketter på den kommunistiske løye Cuba. For å stoppe videre på bygging av atomvåpen på Cuba valgte USA og innføre en blokade av Cuba. John F Kennedy og USA sa at blokaden ville vare til rakettene ville bli returnert fra Cuba. Til slutt ble begge parter enige i om å fjerne blokadene og rakettene.
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  Neil Armstrong er fotograf. 20. juli 1969 landet de første menneskene på månen. Dette var amerikanerne NeilArmstrong og Edwin Aldrin. Romekspedisjonen het Apollo 11, og de ble verdenskjent etter denne turen.
 • Period: to

  Sovjets krig i Afghanistan

  Sovjetunionen invaderte Afganistan og okkuperte stadig nye områder. Den marxistiske regjeringa med et kapitalistisk ideologi ble støttet av USA og dem som gjorde motstand mot Sovjetunionen.
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Mikhail Gorbatsjov var statsleder i Sovjetunionen fra. 1985 til unionens's oppløsning i 1991. Gorbatsjov var en svært populærn person i Vesten på grunn av sitt bidrag til å avslutte den kalde krigen og hjalp til med et demokratisering i Øst-Europa. Han ble i motsetning til Vesten svært upopulær i sitt eget hjem land. Dette var fordi hans økonomiske innføringer ikke fungerte. Folk fikk det endå vanskeligere enn før.
 • Glasnost og Perestrojka lansert

  Glasnost og Perestrojka lansert
  Glastnost var et slagord som betyde åpenhet. Dette med åpen het var Mikhail Gorbatsjov opptatav. Glastnost handlet om at det skulle bli tillatt å si sin mening og utaleseg om den. I praksis innebar dette blant annet en sterk økning av ytringsfriheten i det sovjetiske samfunnet. Perestrojka er det russiske ordet for de økonomiske reformene som ble innført i juni 1987 av den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov.
 • Polen første østeuropeiske land demokratisk

  Polen første østeuropeiske land demokratisk
  Etter at stadig flere mennesker i Øst-Europ ble misfornøyd med kommunismen begynte fler og fler av befolkningen sluttet seg til Solidaritets forsamlingen. Sovjetunionen prøvde å stoppe organisasjonen uten hell. Dermed ble Lech Walesa ny statsminister i Polen.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Stadig flere kommunist vennlige land begynte å bli kapitalistisk. I Øst-Tyskalnd demonstrerte flere og flere mot den kommunistiske regjeringen i Øst. Folk i Øst-Tyskland begynte å flykte til Vest-Tyskland via Ungarn, som hadde begynt å åpne grensene til Vesten. Til slutt måtte den kommunistiske regjeringen gi opp og åpne grensen til Vesten. November 1989 ble Berlin muren revet.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Folk i Sovjetunionen begynte å demonstrere mot kommunismen etter at stadig flere land kvittet seg med kommunismen. Krisen i Sovjetunionen startet ved at Sovjetunionen brukte enorme ressurser på våpenkappløpet og rom kappløpet.