Den kalde krigen

 • Den Kalde Krigen starter

  Etter andre verdenskrig var Tyskland i hendene til de som vant krigen. Sovjetunionen, USA, England og Frankrike skulle sammen styre Tyskland, men ble fort uenige om hvilken styremåte det skulle være i landet. Det endte opp med at Tyskland ble delt i to, der Vestmaktene (USA, England og Frankrike) fikk kontroll over Vest-Tyskland, og Sovjetunionen over Øst-Tyskland.
 • Et lyspunkt

  FN ble dannet og alle frie og selvstendige land kunne bli medlem, og arbeide for å sikre fred
 • Jaltakonferansen

  USA, Sovjetunionen og Storbritannia forstod at de kom til å vinne krigen mot Tyskland.
  Dette ble bestemt på jalta konferansen:
  - Tyskland ble delt i fire soner, britisk sone, fransk sone, amerikansk og sovjetisk sone
  - de europeiske landene som ble befridd av sovjetunionen skulle nå få lov til å holde frie valg.
  - FN skal opprettes som en fredsbevarende organisasjon
  - Sovjetunionen skal hjelpe USA å slå Japan, etter at Tyskland er slått
 • Marshallplanen

  Marshallplanen ble lansert av USA's utenriksminister George Marshall, som var et amerikansk hjelpeprogram for Europa som følge av ødeleggelsene under andre verdenskrig.
 • Berlinblokkaden

  Sovjet blokkerte alle veier inn i Vest-Berlin, fordi de ville sørge for at Tyskland var i nød siden Sovjet led så mye under Andre Verdenskrig. Dette var som en slags hevn. Vest-maktene ville hjelpe, så de flydde inn mat og andre ting de trengte med fly. Hadde Sovjet skutt disse ned hadde det blitt krig.
 • Våpenkappløp

  Dette var en kald krig. At det ikke ble direkte kriget med våpen mot hverandre. De har våpen å truer hverandre med våpen, og det er en "konkurranse" om å ha best våpen. Hele verden holdt pusten for hvis en hadde slått ut å sprengt en bombe hadde det blitt en varm krig, altså at de faktisk kjemper med våpen mot hverandre. Sovjetunionen klarte å lage sin første atombombe, og dette var truende for USA. Året etter svarte USA med å sprenge sin første hydrogenbombe.
 • NATO blir dannet

  Etter at Sovjetunionen klarte å danne en atombombe følte USA seg truet. Derfor ble NATO (North Atlantic Treaty Organization) dannet. NATO var en forsvarsallianse mellom USA, Canada og de vesteuropiske landene.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen er det første eksempelet på indirekte krig mellom USA og Sovjetunionen under Den Kalde Krigen. Korea-halvøya skulle deles. Sovjetunionen skulle styre den Nordlige delen, og USA skulle styre den Sørlige delen. Nord-Korea angrep Sør-Korea i 1950, dette gjorde at krigen varte helt til 1953. Våpenhvileavtale ble inngått den 27. Juli 1953.
 • Stalins død

  Den Sovjetiske diktatoren Josef Stalin døde brått 73 år gammel. Etter Stalins død fulgte en periode med avspenning mellom USA og Sovjetunionen.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten var en millitærallianse og forsvarspakt mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Sovjetunionen opprettet Warszawapakten som et svar til NATO.
 • Opprør i Øst-Europa

 • Berlinmuren blir bygget

  Muren ble bygget over natten. Var man i Øst kom man seg ikke over til andre siden. Mange prøvde å flykte, men men mange ble drept i forsøket. Det ble bygget underganger under muren, men tunnelene var bygget av privatpersoner eller arkitekt studenter. Flere tunneler falt sammen og flere mistet livet.
 • Cubakrisen starter

  Fidel Castro kommer til makten i Cuba. USA handelsboikotter Cuba. Sovjet installerer atombomber og USA kommer med krigsskip. Etter mye frem og tilbake trekker både SOvjet og USA seg fra Cuba og nok en gang blir en tredje verdenskrig unngått. Cuba blir fortsatt kommunistisk.
 • Vietnamkrigen

  Japan og Frankrike hadde en kort krig. Nok en stedsfortrederkrig, USA gir opp til slutt. Krigen varte fra 1963-1965
 • Tjekkoslovatia blir innvandert av sovjetunionen.

 • Sovjetunionen og USA blir enige om at våpenkappløpet skal stoppes

 • Sovjetunionen innvanderer Afghanistan

 • Mikhail Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen.

  Gorbatsjov ville modernisere kommunismen. Etter endringene begynte de sovjetiske styrkene/soldatene å trekke seg tilbake
 • Berlinmuren blir revet

 • Den Kalde Krigen er offisielt over

  Lech Walesa og den amerikanske presidenten Ronald Reagan møttes i et Sovjetisk skip i middelhavet, og erklærte at den kalde krigen offisielt var over, og året etter ble CFE-avtalen undertegnet.
 • Sovjetunionens fall

  Mikhail Gorbatsjov ble svært upopulær . Det førte til at han gikk av som president i 1991, og ble etterfulgt av Boris Jeltsin.