Den kalde krigen

 • Hva er kapitalisme?

  Hva er kapitalisme?
  Et kapitalistisk land er et veldig fritt land, de som vil starte en egen bedrift og vil selge varer får lov. Noen blir rike og noen bli fattige, de som vil får det til. Regjeringen kontrollerer ikke mye og det blir forskjeller mellom folk. Dette var det USA var.
 • Hva er kommunisme?

  Hva er kommunisme?
  Et kommunistisk land er et land der alle har like mye, der regjeringen eier alle fabrikker og bestemmer hva som skal bli produsert. Privat eiendom er ikke tillatt, staten eier alle hus. Dette var det Sovjetunionen var.
 • Hva skjedde etter andre verdenskrig?

  Hva skjedde etter andre verdenskrig?
  Etter andre verdenskrig håpet alle at verden skulle bli trygg og fredelig igjen, sånn skulle det ikke bli. De tre store seierherrene i 2. verdenskrig USA og Storbritannia på den ene siden og Sovjetunionen på den andre. Forholdet mellom dem skulle nå bli så ille som det aldri hadde vært før og mange ganger førte det nesten til 3. verdenskrig.
 • Hvilken side er Norge på i krigen?

  Hvilken side er Norge på i krigen?
  Norge var nabolandet til Sovjetunionen og grenset til landet i nord. Amerika og Norge hadde et veldig godt forhold og kommuniserte mye og godt. Norge ville holde seg nøytrale i starten, men de ville ikke begå samme feil som de gjorde under 2. verdenskrig. Med å være nøytrale og så bli angrepet å ikke ha noen allierte fra starten. Norge tok til slutt et valg, og bestemte seg for å være på USA sin side, selv om de grenset til Sovjetunionen.
 • FN- forente nasjoner

  FN- forente nasjoner
  FN var der alle verdens land kunne bli medlem og her skulle man jobbe for å beholde fred. FN har vi fortsatt i dag og de fungerer godt.
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  Harry Truman som var USA sin president lovet militærhjelp til alle land som sto i mot kommunismen. Det var også stor nød i mange land, Amerika var redd for at nøden skulle gjøre folk kommunister, derfor foreslo USA sin utenriksminister George Marshall å tilby landene lån og gaver. Det var bare land i Vest-Europa som takket ja, Sovjetunionen takket nei og tvang resten av Øst-Europa å si nei.
 • Period: to

  Berlin blokaden

  Sovjetunionen sperret inne Vest-Berlin, ved å stenge inngangene og utgangene slik at ingen kunne flykte. Da fikk Tyskland hjelp fra vest-maktene, de sendte inn mat, medisiner og nødvendige ting med fly. Vestmaktene byttet også ut de gamle pengene til Tyskland som ikke var verdt noe, og skaffet dem noen som var verdt noe. Til slutt ga Sovjetunionen opp med å prøve å stenge inne Berlin
 • NATO

  NATO
  Det var ikke bare USA som fryktet Sovjetunionen og kommunismen. Det samme gjorde mange andre land også. 12 land i Vest-Europa inkludert Norge og USA og Canada dannet en militærallianse som ble kalt NATO. Hvis et land ble angrepet, kom de andre landene og hjalp. NATO finnes fortsatt i dag, og fungerer godt.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  I andreverdenskrig hadde Japan kontroll i Korea, men etter Japans nederlag skulle Korea bli et selvstendig land. Sovjetunionen tok kontroll over den nordlige delen av landet og Amerika den sørlige. Meningen var at det skulle holdes valg etter hvert, men det skjedde ikke. Nord-Korea ble kommunistisk og Sør-Korea kapitalistisk, landet ble delt i to. Nord-Korea gikk til angrep på Sør-Korea, USA og mange andre land sendte tropper for å hjelpe Sør-Korea. Kina støttet Nord med soldater.
 • Koreakrigen del 2

  Koreakrigen del 2
  USA truet med å bombe Kina med atomvåpen, hele verden var redd og fryktet 3. verdenskrig. Det skjedde heldigvis ikke, krigen varte i 3 år og det var fortsatt 2 land, Nord og Sør Korea. Uten grunn hadde millioner av mennesker blitt drept. Grensen mellom Sør og Nord Korea er i dag den best bevoktede grense, og det er fortsatt fare for krig. Nord-Korea er fortsatt kommunistisk, og det er sult i landet. Sør-Korea er fortsatt kapitalistisk og et rikt land.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Sovjetunionen og de andre østeuropeiske landene dannet også en militærallianse de kalte Warszawapakten. To fiendtlige allianser sto nå klart til krig mot hverandre.
 • Period: to

  Vietnamkrigen (andre indokinakrig)

  Vietnamkrigen, også kjent som Andre Indokinakrig, var opprør i Sør-Vietnam som resulterte i krig mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam. Etter et angrep fra Nord-Vietnam på USA, ble også USA innblandet i krigen. Tross for at USA bidro med flere hundre tusen soldater og bomber, så tapte de sin første krig. Etter nesten 20 år med krig var dette nå den krigen med nest flest drepte, og landet var i krise. Landet var delt i to og folk var fiender. Alle hadde mistet noen og landet sto i sorg.
 • Sovjetunionen truet med å atombombe Bodø

  Sovjetunionen truet med å atombombe Bodø
  Norge hadde valgt Amerika sin side i krigen, og derfor fikk amerikanerne lov til å bruke Bodø flyplass til å lande et spionfly som skulle til Sovjetunionen. Flyet var et U2 fly, det hadde så lange vinger at det kunne fly så høyt at radarene ikke skulle oppdage flyet. U2 kunne ta veldig gode bilder, som viste hvor langt de hadde kommet med rakettbaser. Dette spionflyet ble oppdaget i Sovjetunionen, og skutt ned, lederen i Sovjetunionen truet derfor Bodø med atombombe.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Cubakrisen var en hendelse der Sovjetunionen sammen med Cuba var i konflikt med USA, som kunne endt i 3. verdenskrig. Det startet med at USA plasserte sine raketter i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen. Sovjetunionen oppdaget det og plasserte sine raketter i Cuba som er ekstremt nært USA. Etter å ha truet hverandre bestemte Sovjetunionen og sende sine krigsskip mot USA, men på uforklarlig vis snudde de rett før katastrofen brøt ut.
 • Norge gjorde seg klar til krig

  Norge gjorde seg klar til krig
  Norge væpnet opp militæret og bygde mange hemmelige ganger under jorden, kjøpte nye våpen og la sprengstoff under alle broer og veier.
 • Hva skjedde med Vietnam etter krigen?

  Hva skjedde med Vietnam etter krigen?
  Etter Vietnam krigen ble sør og nord Vietnam et land, men det var ikke enkelt å bo der. Landet hadde store ødeleggelser, og USA gjorde alt for at landet ikke skulle få hjelp til å bygge opp byene. Siden landet nå var kommunistisk ville ikke USA, landet skulle bli bygd opp, fordi da var de på lag Sovjetunionen. Bøndene fikk ikke lov å eie jord, produksjonen av mat sank, mange kunne ikke spise seg mette. Alle de som ble mistenkt for å ha samarbeidet med USA fikk det tungt i tidene som kom.
 • Hva skjedde med Vietnam etter krigen? Del 2

  Hva skjedde med Vietnam etter krigen? Del 2
  De som ble mistenkt for å ha samarbeidet med USA, ble sendt til leirer der de ble holdt fanget på ubestemt tid. Over 1 million mennesker flyktet fra landet, de flyktet ofte i overfylte båter. De som flyktet håpet å bli plukket opp av utenlandske skip, sånn kom det mange vietnamesere til Norge. Antakelig druknet mange mennesker og andre havnet i overfylte flyktningleirer.
 • Hva skjedde med Kambodsja?

  Hva skjedde med Kambodsja?
  Etter krigen var forholdene i Vietnam dårlige, men mye bedre enn nabolandet Kambodsja. I Kambodsja hadde den kommunistiske Røde Khmer bevegelsen tatt makten. Lederen het Pol Pot, han og hans folk bestemte at hele byen skulle tømmes for mennesker. Alle mennesker, både nyfødte og gamle ble drevet ut på landsbygda ofte med vold. Der skulle de dyrke jorden, og barna ble tatt i fra foreldrene sine og oppdratt på egne leirer. Hvis du ble mistenkt for å hatt noe med de som bestemte før ble du drept.
 • De som bodde i Sovjetunionen hadde det dårlig

  De som bodde i Sovjetunionen hadde det dårlig
  Folkene som levde i Sovjetunionen hadde det dårlig, regjeringen klarte ikke å lage nokk varer, klær og mat.
 • Period: to

  Mikhail Gorbatsjov

  Han var klar over at Sovjetunionen slet og at folkene ikke hadde det bra, men han ville gjøre en forandring. Han sa to ting de skulle ha fokus på åpenhet og endring, innbyggerne skulle ikke være redd for å si hva de mente til regjeringen og han mente landet trengte en endring. Mikhail ville at landet skulle bli mer fritt og ikke så kommunistisk. Han ville også få et bedre forhold til USA, og det fikk han til. De to landene ble enig om å bygge ned på atomvåpnene.
 • Period: to

  Mikhail Gorbatsjov del 2

  Gorbatsjov klarte sammen med Amerikas president Ronald Reagan å få slutt på den kalde krigen. I 1990 tillot Mikhail andre partier, før det hadde det vært helt utenkelig å tillate noe annet enn kommunisme. Dessverre var det litt for sent å endre systemet, da splittet Sovjetunionen seg og han gikk av som president.
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  Sovjetunionen besto av mange ulike kulturer og språk og ulikhetene ble nå store og kom opp til overflaten. Kommunismen fikk et sammenbrudd i Sovjetunionen, og Gorbatsjov mistet kontrollen. Landet som hadde vært eksisterte ikke lenger, vi fikk heller 15 nye land, det største var Russland og det nest største var Ukraina. De fleste overgangene gikk overraskende fredelig.
 • Hvordan er forholdet mellom USA og Russland nå?

  Hvordan er forholdet mellom USA og Russland nå?
  Russland og USA har et greit forhold, men det kunne vært bedre. De er ikke bestevenner og heller ikke fiender.