Cold war flags

Den kalde krigen

 • Sovjetunionen blir dannet

  Sovjetunionen blir dannet
 • Korea frigir seg fra Japan

  Korea frigir seg fra Japan
  Japan hadde styrt Korea fra 1920 til 1945. Da Japan kapitulerte i 1945, ble Korea frigitt og delt i to: det kommunistiske Nord-Korea og det antikommunistisk Sør-Korea. USA og Sovjet sto på hver sin side av dette.
 • Konferanse mellom Sovjet, USA og Storbritania

  Konferanse mellom Sovjet, USA og Storbritania
  Etter at Tyskland var beseiret, holdt Sovjet, USA og Storbritania en konferanse for å avgjøre hva de burde gjøre.
 • Kominform bli etablert

  Kominform bli etablert
  Kominform var en internasjonal organisasjon som skulle koordinere den kommunistiske delen av Europa. Alle kommunistiske ledere skulle være lydige og lojale overfor Sovjet.
  Jugoslavia var det eneste land som greide å holde seg utenfor dette.
 • Supermaktene trekker seg ut av Korea

  Supermaktene trekker seg ut av Korea
 • Sovjet lager blokade mellom sin del av Berlin og de andre landes

  Sovjet lager blokade mellom sin del av Berlin og de andre landes
 • Vest-Tyskland og senere Øst-Tyskland blir dannet

  Vest-Tyskland og senere Øst-Tyskland blir dannet
 • Sovjet opphever blokaden

  Sovjet opphever blokaden
  Sovjet innser at blokaden ikke hjelper noe uansett og opphever den.
 • Sovjet lager sin første atombombe

  Sovjet lager sin første atombombe
  Det store forsprang som USA hadde i våpenteknologi, hadde Sovjet nå tatt igjen.
 • Koreakrigen starter

  Koreakrigen starter
  Selv om det hadde vært mye konflikter allerede før 1950, så var det først i 1950 at krigen offisielt startet, med Nordkoreas invasjon av Sørkorea og FNs forsøk på å få det tilbake.
 • 16 land har fått 17 milliarder dollar fra USA

  16 land har fått 17 milliarder dollar fra USA
  Etter krigen, lå mange Europeriske land i ruiner. Europa fikk mat og penger fra USA via Marshallhjelpen.
  Stalin forbød alle kommunistiske land å takke ja til dette.
 • USA prøvesprenger den første hydrogenbomben

  USA prøvesprenger den første hydrogenbomben
 • Sovjet foretar sin første prøvesprenging av sin hydrogenbombe

  Sovjet foretar sin første prøvesprenging av sin hydrogenbombe
 • Stalin dør

  Stalin dør
 • Våpenkappløpet er i gang

  Våpenkappløpet er i gang
 • Opprør i Polen og Ungarn

  Opprør i Polen og Ungarn
  Da Stalin døde, begynte folk å kunne si sin mening. Med Stalin borte, begynte folk å demonstrere, men den nye lederen Nikita Khrusjtsjov slo opprøret ned ganske raskt.
 • Fidel Castro kommer til makten i Cuba

  Fidel Castro kommer til makten i Cuba
 • Den hete natten

  Den hete natten
  Grensen mellom Øst- og Vest-Tyskland ble lukket og det var ikke lengre lov å krydse grensen.
 • Amerikanske krigskip omringer Cuba

  Amerikanske krigskip omringer Cuba
  Etter å ha fått å vite om de atomvåpen Sovjet har lagret på Cuba, frykter de en atomkrig. USA omringer Cuba med krigskip og Sovjet beslutter seg for å snu.
 • Vietnamkrigen begynner

  Vietnamkrigen begynner
 • Tsjekkoslovakia blir innvadert av Sovjet

  Tsjekkoslovakia blir innvadert av Sovjet
 • USA, førstemann på månen

  USA, førstemann på månen
  Armstrong tar de første skrittene på månen og USA vinder kappløpet til månen.
 • USA trekker sine tropper ut av Vietnam

  USA trekker sine tropper ut av Vietnam
  Etter mye protester over Vietnamkrigen, spesielt fra de unge, trekker USA endelig sine troppper ut av Vietnam.
 • Vietnamkrigen slutter

  Vietnamkrigen slutter
 • Sovjetunionen invaderer Afganistan

  Sovjetunionen invaderer Afganistan
 • USA og 60 andre land boikotter OL i Moskva

  USA og 60 andre land boikotter OL i Moskva
  USA og 60 andre land, inkludert Norge likte ikke at Sovjet innvaderte Afganistan, så de boikottet OL i Moskva som protest.
 • Ungarn fjerner piggtrådgjerdet mot Østrike

  Ungarn fjerner piggtrådgjerdet mot Østrike
 • Berlinmuren begynner å bli revet ned

  Berlinmuren begynner å bli revet ned
  Folk overalt i Europa jublet da den første delen av muren falt. Endelig kunne folk se igjen familie og venner som hadde vært på den andre siden av muren.
 • Den Kalde Krig offisielt over

  Den Kalde Krig offisielt over
  Men selv om den kalde krigen egentlig er over, blir det fortsatt spekullert. Er den virkelig over?
 • Sovjet blir splittet

  Sovjet blir splittet
  I 1991 erklærer alle de 15 republikkene i Sovjet seg uavhengige og Sovjetunionen faller sammen.