Den kalde krigen

 • 2.verdenskrig slutta

  2.verdenskrig slutta
  2 verdenskrig sluttet da USA slap to atombomber over Japan høsten 1945. De allierte vant 2 verdenskrig og krigen gjorde at det ble masse skader og tap av menneske liv og gjorde at Europa hadde blitt helt ødelagt.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  USA skulle gi penger og våpen til land som kjempet mot kommunismen.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  Tilbud om økonomiske hjelpepakker til europeiske land etter krigen. Hjelpen kunne bare gå til land med markedsøkonomi
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Berlinblokaden var en hær med soldater som ble satt opp på grensen mellom vest-Tyskland og vest-Berlin for å hindre transport av ressurser, fordi stormaktene så at vest-Berlin hadde det mye bedre enn øst-Berlin og prøvde å hindre det.
 • Etablering av NATO

  Etablering av NATO
  Landene i vest dannet forsvarsalliansen NATO i 1949. Medlemslandene forpliktet seg til å hjelpe hverandre dersom et av landene skulle bli angrepet.
 • Period: to

  Korea krigen

  Korea krigen var en krig mellom Nord-Korea og Sør-Korea og var den første krigen etter andre verdenskrig.
 • Period: to

  Romkappløpet

  USA og Sovjetunionen konkurrerte om å være først i verdensrommet.
  Sovjetunionen var først til å sende et menneske ut i verdensrommet, og USA var først til å sende et menneske til månen.
 • Etablering av Warszawapakten

  Etablering av Warszawapakten
  Sovjetunionen likte ikke utviklingen i vest.
  Da Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955 fryktet Sovjetunionen et nytt sterkt Tyskland.
  Sovjetunionen dannet Warszawapakten sammen med andre kommunistiske land.
 • Sputniksjokket

  Sputniksjokket
  Sputnik var den første kunstige satellitten ut i verdensrommet i bane rundt jorda. Den ble. Sendt ut a Sovjetunionen i 1957 og kom som et sjokk for USA og resten av verden, og derfor ble det kalt «Sputniksjokket»
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnam var delt i to, med kommunisme i nord og kapitalisme i sør. Selve krigen begynte som et opprør i Søt-Vietnam og eskalerte videre til en krig mellom nord og sør. Så blandet USA og Sovjetunionen seg inn i krigen på hver sin side. USA til den sørlige og Sovjet til den nordlige. Begge landene hadde større og mer kraftfulle våpen enn Vietnam var vant til. 8 tonn bomber ble sluppet over landet og ødeleggelsene av landområdene gjorde at mange måtte flykte fra hjemmene sine og inn til byene.
 • Period: to

  Mao Zdong

  Mao sesong var en kinesisk statsmann og partileder for Kinas kommunistparti. Han var med på å etablere folkerepublikken Kina i 1949. Han var partiets formann frem til 1959 og landets de facto leder frem til han døde i 1976
 • Berlinmuren blir bygget

  Berlinmuren blir bygget
  Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre folki å krysse grensen over til vest-berlin.
 • Period: to

  Cubakrisa

  Cubakrisa var i bunn og grunn en trussel mot USA fra Sovjetunionen sin side. Cuba ligger veldig nærme USA, så da satt Sovjetunionen opp våpen i retning mot USA og truet med å avfyre. Da USA fant ut av at det var lasteskip med raketter i på vei mot dem, krevde Kennedy at de snudde ellers ville han gå til angrep og krig. En atomkrig var nær men i den tolvte timen valgte Sovjetunionen å trekke tilbake atomrakettene.
 • Kupp i Chile

  Kupp i Chile
  Sovjetunionen og USA prøvde stadig og skaffe seg allierte i fattige land eller land som tidligere hadde vært kolonier, og på grunn av dette brøt det ut i blodige kriger i blant annet Chile.
 • Period: to

  Afghanistan

  Sovjetiske og afghanske regjeringsstyrker bombet landsbyer for å ødelegge mujahedin.
 • Period: to

  Mikhael Gorbatsjov

  Første og eneste president i Sovjetunionen
  Signerte INF-avtalen
 • INF-avtalen

  INF-avtalen
  INF-avtalen var en nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen, som forpliktet landene til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen, samt forbød partene å skaffe seg nye slike våpen
 • Berlinmuren faller

  Berlinmuren faller
  Berlinmuren falt i 1989 på grunn av at styresmaktene åpnet for at folk fritt kunne krysse grenseovergangene, og tusener av mennesker bega seg til grenseovergangene, og snart mistet vaktene med muren kontrollen.
 • Oppløsningen av Sovjetunionen

  Oppløsningen av Sovjetunionen
  Oppløsningen av Sovjetunionen startet som en konservativ gruppe som gjorde et startskupp for å bevare Sovjetunionen. Kuppet mislyktes og varte bare i tre dager.