Den kalde krigen

 • Opptakten og blokkdannelser

  I oktober 1944 dro Winston Churchill til Moskva for å diskutere med Stalin om forholdene på Balkan og i Øst-Eurpoa når freden skulle komme. De diskuterte framtidige interessesfærer der områdene i øst ble prosentvis fordelt mellom øst og vest. vestmaktene var sterk imot en slik utvikling, mens Stalin mente at det var livsnødvendig å sikre Sovjetunionens grenser ved å opprette bufferstater mellom Sovjetunionen og Vest-Europa
 • Hva er en kald krig?

  Hva er en kald krig?
  Den kalde krigen er en betegnelse som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Det er en krig hvor fiendene ikke kjemper mot hverandre. De har våpen men de bare truer hverandre med våpene. Den kalde krigen kjennetegnes med at det aldri kom til militærkonfrontasjon selv om det var nære på noen ganger.
 • Hvorfor kom den kalde krigen?

  USA og Sovjetunionen hadde forskjellige samfunnssystemer. USA hadde kapitalisme og demokrati. Sovjetunionen hadde kommunisme og diktatur. USA var redd for at sovjetunionen skulle gjøre flere områder kommunistiske, mens sovjetunionen var redde for at USA skulle ta over områder og angripe dem. Konflikten ble kalt den kalde krigen fordi det var trusler om utløsning av en atomkrig.
 • Vestblokken

  Vestblokken
  Vestblokken var en samling av land som stilte seg mot det som ble oppfattet som en reel fare for kommunistiske maktovertakelser i slutten av andre verdenskrig. I 1945 overtok sovjetiskefolk makten i europeeiske land som var under sovjetisk militær herredømme. Vestblokken oppsto som en reaksjon og stod da i konflikt med østblokkene.
 • Østblokken

  Østblokken
  Østblokken var under den kalde krigen betegnelsen på stater i Øst- og Sentral-Europa som hadde et kommunistisk samfunn. De fleste i regiminene i østblokkene ble kontrollert av sovjet, Ungarn og Tsjekkia og slovakia.
 • Kommunisme (Sovjetunion) Kapitalisme (USA)

  Kommunisme (Sovjetunion) Kapitalisme (USA)
  Kommunismen var preget av planøkonomi, som gikk ut på at staten bestemte hva som skulle produseres av varer og hvor mye som skulle produseres. I USA gjaldt det demokratiske prinsipper og en kapitalistisk økonomi. I USA var det religionsfrihet, taler og trykkefrihet. Det er tillatt med mange partier, og det avholdes frie valg.
 • Marshall hjelpen

  Marshall hjelpen
  Marshall hjelpen ble lansert av USAs utenriksminister George Catlett.Marshall hjelpen bidro til å kjøle ned forholdet mellom de to blokkene. Marshall hjelpen var et amerikansk hjelpeprogram rettet mot Europa i 1947. Hele Europa til å med sovjetunion fikk tilbud om hjelpen men takket nei. Forutsetningen var at europeerne kunne bli enige om et felles program for utnyttelse av hjelpen.
 • Berlin blokaden

  Berlin blokaden
  "0. juni. 1948 iverksette den vestlige delen en valutareform slik at den østlige delen ikke lenger kunne handle varer. De hadde mottatt Marshallmidler og så lenge hele Tyskland hadde samme valuta, kunne øst delen som ikke hadde mottatt Marshallhjelpen tappe vestdelen for varer. Blokaden ble opphevet i mai, 1949. Selve Blokaden satte fortgang i delingsplanene og framskyndet Nato-arbeidet. I Mai ble vest-tyskland en selvstendig stat. I oktober samme år erklærte Øst tyskland seg som det samme.
 • Stedfortrederkrig

  USA og Sovjetunionen ville egentlig ikke ha direkte krig med hverandre. Istedenfor gikk de inn på hver sin side i andre konflikter hvor hver av disse partene er alliert med eller støttet av andre, større makter. Der da er målet med krigen først å fremst var å flytte maktbalansen mellom stormaktene. Kina og Cuba ga penger til hver sin part i krigen på den måten var de også involvert.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  Korea krigen var en krig mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Krigen kom 25.juni.1950 og varte til 1953. Nord-Korea angrep Sør-Korea. Etter opprettelsen av Nord-Korea og Sør-Korea måtte FNs spesielle kommisjon for Korea konstatere at det ikke var mulig å nå frem til en samling av landet.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Natten til 13.oktober 1961 var det tusenvis at østtyske politifolk og soldater som reiste opp en foreløpig mur mellom Øst- og Vest- sonene i Berlin. Årsaken var flyktnings strømmen som hadde gått fra øst til vest. Det var hovedsaklig unge mennesker som flyktet fra øst. Berlinmuren vakte voldsomme reaksjoner, en bydel ble murt inne og nesten hermetisk lukket for andre. Familiene ble splittet og staten godtok kun turister fra vest kunne krysse grensen mellom øst og vest.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var en krise mellom Sovjetunion og Cuba på den ene siden og den andre siden USA. Konflikten begynte med at USA hadde utplassert sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen. Sovjetunionen oppdaget dette og svarte med å utplassere missiler med atomladninger på Cuba.