Download

Den kalde Krigen

 • 2. verdenskrig er over

 • tyskland blir delt

  Tyskland blir delt i 4 forskjellige soner som ble styrt av sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike
 • FN ble dannet

  FN ble dannet!!!!!!!!
 • Marshallplanen og Trumandoktien

  USA likte ikke at kommunismen tok makta i øst-Europa. landet så på kommunismen som trussel mot demokrati og kapitalisme. USA ga penger til de som støttet demokrati i de områdene. så lanserte de Marshallplanen som er å gi hjelpepakke til de landene i Europa som støtter markedsøkonomi for å hindre kommunismen med å spre seg
 • Kommunismen tar makt i øst

  Kommunismen tar makt over i mange små land øst i i verden
 • sammen slåingen

  USA, England og Frankrike bestemte for å slå sammen sine deler i Tyskland
 • tyskland delt i 2

  På grunn av den sammen slåingen ble Tyskland delt i to Vest-tyskland og Øst-tyskland
 • NATO

  den 4 april Ble NATO opprettet
 • Koreakrigen

  den 25. juni 1950 gikk nord Korea i angrep mot sør. USA sovjet og Kina ikke til "hjelp".
 • Stalin dør

  5.mars 1953 dør Stalin som har makta i sovjet Unionen. Ved hans død blir det kaos i Sovjet unionen
 • våpenhvile i Korea

  den 27 juli Ble det innført våpenhvile i Korea krigen
 • Vest-tyskland går i NATO

 • Cuba og sovjet unionen

  i 1959 da Fidel Castro tar makta i Cuba så plasserer sovjet unionen våpen der
 • Vietnam krigen

  1960 starter Vietnam krigen
 • John f Kennedy blir president i USA

 • Berlinmuren

  Den 13. august 1961 blir Berlinmuren bygget og det et det som virkelig skildre tyskland i 2
 • Cubakrisen

  1962 startet Cubakrisen og det regnes som en av de mest alvorlig konfliktene mellom supermaktene USA og Sovjet Unionen
 • USA sender soldater til Vietnam

 • Armstrong førstemann på månen

  16.juli 1969 lander Armstrong på månen
 • Vietnam krigen sluttet

  1975 sluttet Vietnamkrigen og hele Vietnam ble kommunistisk
 • Sovjet invaderer Afghan

  den 25 desember 1979 invaderte Sovjet Unionen Afghanistan
 • Gorbatsjov blir statsleder i Sovjet

 • INF-avtalen

  den 8 desember 1987 inngikk USA og Sovjet Unionen INF-avtalen. det var begynnelsen på slutten av Den Kalde Krigen
 • Sovjet trakk seg ut av Afghan

 • Berlinmuren blir revet ned

  November 1989 blir Berlinmuren revet ned
 • Tyskland blir forent

  I sommeren 1990 blir tyskland samlet igjen til et land. Berlin blir hovedstaden.
 • Gorbatsjov blir president i Sovjet

  15.mars blir Gorvbatsjov president i Sovjet. han var tilgere statsleder
 • Sovjet blir oppløst

  1991 blir Sovjet unionen oppløst som resulterer 15 forskjellige selvstendig republikker. en av dem er Russland. det regnes som slutten på Den kalde krigen