Den kalde krigen

 • Period: to

  2 Verdenskrig

 • Truman-doktrinen

  Truman-doktrinen
  Spenningen mellom Sovjet og USA økte ytterligere med etableringen av Truman-doktrinen i 1947. Denne fastslo at det var USAs plikt å hjelpe/støtte frie folk som gjorde motstand mot væpnede mindretalls forsøk på å ta makten, eller press utenfra. Den primære hensikten med dette var å motvirke kommunistisk innflytelse i andre land.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Berlinblokaden varte fra juni 1948 til mai 1949, og var den første virkelige konflikten i Den kalde krigen. Da Sovjet løftet Berlinblokaden i 1949, var forholdet mellom de to partene blitt iskaldt, og like etterpå ble Den tyske føderale republikk opprettet i vest og Den tyske demokratiske republikk (DDR) opprettet i øst. Tyskland og Europa var nå formelt delt i to blokker.
 • Period: to

  Marshall-hjelpen

  Marshall-hjelpen bidro også til å kjøle ned forholdet mellom de to blokkene. Marshall-hjelpen var et amerikansk hjelpeprogram rettet mot Europa som ble startet i 1947. Hele Europa – i tillegg til Sovjetunionen – fikk tilbud om hjelpen, som innebar at USA aktivt skulle gå inn med økonomisk støtte for å få landene på rett kurs, mot at de åpnet for mer frihandel. Sovjetunionen sa nei, og nektet i tillegg alle de østeuropeiske landene å motta støtten.
 • Natos Opprettelse

  Natos Opprettelse
  opprettelsen av NATO den 4. april 1949 ble USA formelt knyttet til et militært forsvar av Vest-Europa.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen er det første eksempelet på den indirekte krigen som ble ført av USA og Sovjetunionen under Den kalde krigen. Under Potsdam-konferansen i 1945 besluttet seierherrene at Korea-halvøya skulle deles i to okkupasjonssoner langs den 38. breddegraden. Sovjetunionen skulle styre den nordlige delen, og USA skulle styre den sørlige delen. Begge opprettet koreanske styrer i sine respektive soner som sto nær deres egen politiske ideologi.
 • Period: to

  Avspenning

  Etter Stalins død i 1953 fulgte en periode med avspenning i forholdet mellom USA og Sovjetunionen. Stalins arvtaker Nikita Khrusjtsjov sto for en del nye tanker som bedret forholdet til USA. Khrusjtsjovs mest kjente frase var «fredelig sameksistens». Det gikk ut på at partene, på tross av dyptgripende uoverensstemmelser og interessemotsetninger, måtte finne frem til måter å leve fredelig sammen på.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen, også kalt andre indokinesiske krig, startet da FNL-geriljaen som var støttet av Nord-Vietnam, gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse.
 • Period: to

  Spenning

  Frem mot 70-tallet fikk verden oppleve en rekke kritiske hendelser som truet verdensfreden. I 1958 rettet Nikita Khrusjtsjov et ultimatum til vestmaktene, og krevde at de skulle trekke seg ut av Berlin slik at byen kunne slås sammen til én by under DDRs kontroll. Dette skulle skje innen seks måneder, og om ikke dette skjedde, ville Sovjetunionen slutte en separat fredsavtale med DDR og overlate all sovjetisk kontroll i DDR til østkysten.
 • Period: to

  Våpen- og romkappløp

  Den kalde krigen var også preget av et våpenkappløp. I den perioden– fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1970-tallet – brukte både USA og Sovjetunionen 70-80 milliarder kroner hver på våpen. Begge landene hadde tilgang til atomvåpen, og frykten for en atomkrig skapte en balanse.
  kampen mellom USA og sovjet foregikk også i rommet mellom ca. 1957 og 1975. Stormaktene konkurrerte om å utforske verdensrommet, å få første satellitt og menneske ut i rommet, og få mennesker til månen.
 • Period: to

  Cuba-krisen

  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Konflikten begynte med at USA hadde utplassert sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen. Sovjetunionen oppdaget dette og svarte med å utplassere missiler med atomladninger på Cuba.
 • Praha-våren

  Praha-våren
  Tsjekkoslovakia var på 60-tallet inne i en økonomisk krise, og den 5. januar 1968 kom Alexander Dubcek til makten. Han satte i gang en rekke tiltak for å gjøre sosialismen litt mildere, og planla en gradvis overgang til markedssosialisme for å få Tsjekkoslovakia ut av de økonomiske problemene.Lederne i Moskva ble ikke beroliget, og natt til den 21. august 1968 ble Tsjekkoslovakia invadert av store styrker fra Warszawa-pakten. Tsjekkoslovakia hadde ingen mulighet til å forsvare seg.
 • Period: to

  Nytt tiår med avspenning

  Selv om Vietnamkrigen ikke sluttet før i 1975, kalles 1970-tallet avspenningstiåret, fordi mye positivt skjedde, og forholdet mellom partene så ut til å bli bedre. En positiv utvikling var dannelsen av en konferanse omkring sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE, senere OSSE), noe som resulterte i Helsingfors-erklæringen av 1975 som omhandlet menneskerettigheter, pressefrihet, miljø og avståelse fra bruk av vold ved konfliktløsning.
 • Period: to

  Fornyet spenning

  Helt sentralt stod russland innblandet klar til invasjon av Afghanistan. Det Sovjet-vennlige regimet i Afghanistan ble på slutten av 1970-tallet satt under sterkt press fra muslimske land, stammer og geriljabevegelse. Noen av dem støttet av amerikanerne.
 • Slutten på Den kalde krigen

  Slutten på Den kalde krigen
  Etter mange år med militær beredskap hadde den økonomiske veksten i Sovjetunionen gått ned. På slutten av 1980-tallet var det klart at sovjeterne ikke kunne delta i våpenkappløpet på en økonomisk bærekraftig måte. Den fallende økonomien, mislykkede forsøk på reformer, og krigen i Afghanistan hadde ført til økende misnøye i befolkningen, både i Sovjetunionen og satellittstatene i Øst-Europa. Gorbatsjov hadde også innført flere sosiale og politiske friheter. Noe som førte til en stor debatt.