Dkk

Den kalde krigen

 • Atombomber over Hiroshima og Nagasaki

  USA slapp 6.og 9. august 1945 de to første atombombene over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki.
 • Tyskland deles i fire soner

  De fire seriers-landene, Frankrike, Sovjetunion ( Russland), USA og Storbrittania både delte og fordelte Tyskland og Berlin i fire soner. Landene ble ikke enig i felles politikk, og det oppsto konflikt mellom Sovjetunion og de vestlige landene.
 • Jernteppe

  Jernteppe
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen var når USA's preident, Harry Truman i 1947 ba kongressen om penger til å støtte Tyrkia. Han mente at det var USA's plikt å støtte frie folk som kjempet mot krefter som ville undertrykke de.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen var at USA tilbød alle land i Europa hjelp og penger, imot at alle land de skulle hjelpe hadde markedsøkonomi. Sovjet takket nei blant annet, og fikk andre land til å si nei i tillegg.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden var når øst-berlin lagde en blokade. Denne veien vest-berlin kom til å sulte og fryse i hjel fordi de ikke fikk ressurser til vest-berlin. Da fant vest ut at de kunne få ressurser til vest ved å kjøre det med fly. De flydde fly etter hverandre så flyene landet, og avreiste 1 minutt etter hverandre. Denne veien øst-berlin var for redd til å skyte de ned.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten var under den kalde krigen en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere østblokken i Europa. Den bestod både av reelt uavhengige stater og stater som til tross for formell selvstendighet de facto var styrt fra Sovjetunionen.
 • Romkappløpet

  USA og Sovjetunionen konkurrerte om å være først i verdensrommet på 1950 og 1960 - tallet. Det første menneskeskapte objekt (en hund som het Laika), som var i verdensrommet var i år 1961, var fra den Sovjetunionske side. Dette ble kalt "Sputniksjokket". Sovjet var også den første å sende et menneske i verdensrommet. Da var det den russiske kosmonauten Juri Gagarin som tok den ledelsen. I 1961 sendte USA det første menneske på månen. Dette ble gjort av astronauten Neil Armstrong og Buzz Aldrin.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som gikk tvers gjennom Berlin, og da skilte øst-Berlin og vest-Berlin. Grunnen til denne muren, var så det skulle hindre stigende antall flyktninger fra å krysse grensen. Muren ble satt opp i 1961 og revet ned 1991.
 • Cuba-krisen

  Cuba hadde et nært forhold til Sovjet, noe USA og president John F. Kennedy ikke likte. I 1962 oppdaget USA at sovjetiske atomraketter på Cuba. USA oppdaget også sovjetiske lasteskip med raketter ombord. USA krevde at atomrakettene skulle fjernes og skipene snu. Dersom de ikke snudde ville USA gå til krig. Hele verden holdt pusten og en atomkrig var nær. Sovjet snudde i tolvte time og trekte atomrakettene tilbake.
 • Grunnen til at den kaldekrigen startet

  Grunnen til at den kalde krigen starten var fordi etter den 2. verdenskrig var USA og Sovjetunionen i en konflikt om deres helt forskjellige styresett og stats ideologier. USA hadde for eksempel kapitalistisk markedsøkonomi, og Sovjetunionen hadde statsstyrk planøkonomi. USA hadde liberalistisk demokrati, mens Sovjetunionen hadde Totalitært diktatur, ettpartistat.
 • Årsaken til at den kalde krigen avsluttet

  Den ene grunnen til at den kalde krigen avsluttet var for eksempel at Berlinmuren falt og Tyskland ble samlet. En annen grunn til at krigen tok slutt var fordi sovjetunionen ble oppløst. Republikkene hadde bestått av, og erklærte seg som selvstendige.